Home Tags 3Q22

Tag: 3Q22

Raysearch Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2022

Raysearch växte med 56% till 211 (136) SEKm i Q3, vilket motsvarade 33% justerat för positiva valutaeffekter. Orderingången ökade med 71% och orderstocken uppgår nu till rekordhöga 1,715 (1,212) SEKm. EBIT vände upp till vinst på 12 (-27) SEKm, vilket motsvarade en EBIT-marginal på 5.7 (-19.5) procent. Det var trots att bruttomarginalen minskade markant till 86 (95) procent. Vi tror att det främst förklaras av en ovanligt hög andel hårdvara. Sammantaget ser Raysearch ut att ha lämnat de största utmaningarna relaterade till pandemin bakom sig och kostnadsbesparingsprogrammet börjar få effekt.
Biotage Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biotage: Rapportkommentar Q3 2022

Biotage växte med hela 31% i Q3 till 401 (305) SEKm, vilket motsvarade 12% organisk tillväxt. Den var bred och samtliga geografiska regionen växte starkt och alla produktområden utom det som har med vaccin-produktion växte också. Den justerade EBITA-marginalen kom in på 27.3 (23.9) procent. Biotage har haft ett starkt 2022 och såväl försäljning som marginaler är på ungefär samma nivåer som under årets tidigare kvartal. Därmed har inte den sekventiella utvecklingen ett lika starkt momentum, även om Q3 annars tenderar att vara säsongsmässigt svagt. Omvärlden är utmanande för många bolag i sektorn, men Biotage hanterar situationen väl och verkar inte särskilt oroade över den närmaste framtiden.
Vitrolife Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2022

Vitrolifes nästan fördubblade försäljningen till 798 (406) SEKm på grund av förvärvet av Igenomix som konsoliderats sedan 1 december förra året. Pro forma (inklusive förvärvet och exklusive covid-tester) var tillväxten i lokala valutor 5%. De rapporterade marginalerna försämrades jämfört med föregående år på grund av förvärvet. Tittar vi på pro forma förbättrades EBITDA-marginalen, medan bruttomarginalen var något lägre på grund av förändrad produktmix.
Cellavision Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2022

Cellavisions försäljning växte med 7% till 141 (132) SEKm i Q3. Det motsvarade en minskning med 3% justerat för positiva valutaeffekter. Även om Q3 är säsongsmässigt svagt är det ändå en påtaglig sekventiell nedgång. Samtidigt är det en generellt ökad aktivitet på marknaden förutom i Japan och Kina som tyngts av pandemin. Den rapporterade EBIT-marginalen kom in på 12.0 (25.7) procent, vilket förutom en nedskrivning även påverkas av ökade kostnader som slår på bruttomarginalen, men framför allt ökade FoU-kostnader. Det är i linje med tidigare kommunicerad strategi att satsa på att driva tillväxt och marginaler på sikt istället för att maximera vinst och marginal på kort sikt.