Home Tags Getinge

Tag: Getinge

Getinge Q3 2020

Getinge: Rapportkommentar Q3 2020

Getinge växte försäljningen organiskt med hela 33%, men orderingången minskade med 5% organiskt. Den starka försäljningen i Q3 beror till stor del på stark orderingång i Q2. Justerad EBITA tripplades till 2,028 (677) SEKm på grund av hög tillväxt och höga marginaler. Osäkerheten kring pandemin har ökat under senare tid. Vissa segment har påverkats positivt av COVID-19 och andra har påverkats negativt. Den svaga orderingången i Q3 talar för lägre tillväxt framöver, men samtidigt har bolaget en stark orderstock och vi har just kommit in i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet.
Getinge Q4 2019 Murgata

Getinge: Rapportkommentar Q4 2019

Getinge växte ordrar och försäljning med 1-2%. Särskilt Surgical Workflows har haft en tuff period och det ska bli intressant att följa den utvecklingen framöver. Högre bruttomarginaler lyfte den justerade EBITA-marginalen till 19.7 (17.9) procent. För helåret 2019 kom både försäljning och orderingång in på 4% organisk tillväxt. Bolaget guidar för 2-4% försäljningstillväxt under 2020. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.50 (1.00) kronor per aktie.
Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.
Getinge

Getinge: Rapportkommentar Q4 2017

Getinges dotterbolag Arjo har flyttat hemifrån Getinge rapporterade 2.5% organisk försäljningsökning i Q4. Orderingången var ännu starkare och växte med 6.6%. Avknoppningen av Arjo som...