Home Tags Probi

Tag: Probi

Probi Frisk Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q2 2017

Probi räknar med ett dämpat H2 Probis organiska tillväxt i Q2 uppgick till 26%. Den totala försäljningen ökade med 135% till 172 (73) MSEK på...
Probi Frisk Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q1 2017

Probi växte organiskt och lyftes av förvärv i Q1 Probis försäljning mer än fördubblades i Q1. Den största delen av ökningen förklaras av förvärv, men...