Probi: Rapportkommentar Q1 2017

Probi växte organiskt och lyftes av förvärv i Q1

Probis försäljning mer än fördubblades i Q1. Den största delen av ökningen förklaras av förvärv, men den underliggande organiska tillväxten visade starka 33% tillväxt. Den starka försäljningsökningen lyfte även EBIT som i Q1 kom in på 56,0 (35.3) MSEK.

Källa: Probi
Källa: Probi

Probis försäljning ökade med 115% till 187.4 (87.1) MSEK. Den organiska tillväxten var 33% och förvärv förklarar 72 MSEK av försäljningsökningen. Förvärvet har haft en dramatisk inverkan på försäljningen och under de två senaste kvartalen har motsvarat en årlig försäljning på 700-800 MSEK.

 

Källa: Probi

Försäljningen i Consumer Healthcare i Q1 var 178,4 (77,4) MSEK. Förvärvet av Nutraceutix stod för den största delen av försäljningsökningen, men segmentet hade också en stark underliggande organisk tillväxt på 38%. Nordamerika uppvisar en positiv trend och bolaget skriver att en del av försäljningsökningen beror på lageruppbyggnad inför kommande lanseringar. Såväl intäkter som kostnader var lägre i Q1 än i Q4. Förvärvet sänker marginalen, men innebär att också att EBIT var 140% högre i Q1 jämfört med samma period föregående år.

Källa: Probi

Intäkterna i Functional Foods minskade till 9.0 (9.6) MSEK. Den underliggande efterfrågan ökade i alla regioner inklusive Sverige där ProViva återvände till tillväxt. Den minskade försäljningen förklaras med att royalty-satsen sänkts. Kostnaderna har också minskat och EBIT-marginalen i Q1 var hela 22% efter att ha varit negativ i två kvartal.

 

Källa: Probi

EBIT-marginalen i Q1 var 30 (40) procent och årstakten har legat kring de nivåerna under de senaste två åren. Förvärvet lyfter försäljningen och det får även en kraftigt positiv effekt på EBIT som i Q1 ökade med 59% till 56,0 (35.1) MSEK.

 

 

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Probi. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Probi finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.