Home Tags Probi

Tag: Probi

Probi Q4 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Probi: Rapportkommentar Q4 2022

Probi levererar ännu ett svagt kvartal försäljningsmässigt och det slår även hårt mot lönsamheten. Försäljningen minskade med 27% i lokala valutor och även om man justerar för engångskostnader minskade EBIT-marginalen till 3 (20) procent. Den lägre marginalen förklaras främst av en lägre bruttomarginal till följd av lägre volymer. Den svaga utvecklingen, även innan Q4, låg rimligen bakom beslutet om att byta VD i december. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1.30 (1.30) kronor per aktie.
Probi Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Probi: Rapportkommentar Q1 2022

Probis resultat minskade i Q1 Försäljningen minskade med 16% i lokala valutor till 154.7 (171.3) SEKm. Lägre försäljning och högre kostnader sänkte EBIT-marginalen till 12.0...
Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Probi: Rapportkommentar Q4 2019

Försäljningen minskade med 1% i Q4 och helåret kom in oförändrat om man justerar för positiva valutaeffekter. EBIT förbättrades jämfört med föregående år och marginalen expanderade, men nu gäller det att försäljningstillväxten kommer igång ordentligt. Ledningen lät optimistisk på telefonkonferensen om att 2020 kommer bli bättre än året vi just lämnat bakom oss. Utdelningen föreslås återupptas och uppgå till 1.00 (0.00) SEK/aktie.
Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.
Probi Frisk Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q1 2019

Försäljningen i Q1 växte med 10% i lokala valutor, men jämförelsekvartalet var ovanligt svagt. Rörelseresultatet förbättrades något med hjälp av den högre försäljningen och trots offensiva marknadssatsningar. Såväl VD som CFO lägger sitt första kvartal bakom sig och tonen i rapporten är positiv.
Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q4 2018

Försäljningen i Q4 växte med 31% justerat för valutor. Resultatet förbättrades också markant, men det beror framför allt på de mycket utmanande tiderna under slutet av 2017. Bolaget har ny VD och ny CFO, så vi ser rapporten som ett avstamp mot 2019!
Probi Frisk Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q2 2018

Probis återhämtning inte tillräcklig för tillväxt i Q2 Försäljningen i Q2 minskade med 13% i lokala valutor. Även det här kvartalet påverkades negativt av lagerneddragningen...
Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q1 2018

Probis Q1 svagt men normalisering påbörjad Effekten från en större kunds lagerminskning påverkade även Q1 negativt, men det är något som bolaget flaggade för redan...
Probi Frisk Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q4 2017

Probis Q4 som väntat ett svagt kvartal Precis som bolaget flaggat för blev Probis försäljning i Q4 svag och backade med 35% i lokala valutor....