Elos Medtech

Här finns aktieanalyser och rapportkommentarer om Elos Medtech ($ELOS), den senaste kvartalsrapporten och årsredovisningen, lista över de största aktieägarna, de senaste pressmeddelandena och länkar till Elos sidor hos Avanza och Nordnet.

Elos Medtech: VD har sagt upp sig

Elos Medtech: VD har sagt upp sig Elos Medtechs VD Jan Wahlström har sagt upp sig och kvarstår under uppsägningstiden. Han har gjort stora insatser...

Aktieanalyser

Kommentarer

Murgata introducerar Elos Medtech på en minut

Introduktion till Elos Medtech

Elos Medtech är en kontraktstillverkare som är specialiserad på medicinsk teknik (medtech). Bolaget har tre affärsområden och fem fabriker Europa, USA och Kina. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Elos har valt ut ett antal marknadssegment inom vilka bolaget har lång erfarenhet och ett stort kunnande inom såväl tillverkningsprocesser som konstruktion av produkter. De särskilt höga kvalitetskraven inom medtech innebär att en specialiserad och pålitlig partner som Elos föredras av många kunder.

Kunderna är främst stora, globalt verksamma bolag som pålitlighet, kunnande och leveranssäkerhet med hög kvalitetsnivå genom hela verksamheten. Det leder till ett partnerskap mellan Elos och kunderna som i vissa fall pågått under decennier och är lönsamt för båda parter.

Tillväxt i flera dimensioner

Elos Medtech tillverkar produkter och komponenter för sina kunder som är verksamma inom medicinsk teknik. Dessutom kan Elos hjälpa sina kunder med utvecklingsarbete som leder till ytterligare produktion. Många kunder efterfrågar helhetslösningar, vilket till exempel kan innebära att Elos erbjuder olika logistiklösningar som anpassats för kundens behov.

Viktiga tillväxtkomponenter:

 1. Ökade produktionsvolymer från befintliga produkter
 2. Tillverka fler produkter för befintliga kunder
 3. Attrahera nya kunder
 4. Utveckla, tillverka och sälja egna produkter

Kunder: Globala medtech-bolag

Den största andelen av Elos kunder är stora, etablerade bolag som säljer sina produkter
globalt. Det har under ett antal år pågått en konsolidering bland de större medtechbolagen av flera anledningar:

 1. Kostnadssynergier och skalfördelar
 2. Ökade regulatoriska krav
 3. Outsourcing blir allt viktigare

Tre särskilt utvalda affärsområden

Elos Medtech har från och med 2019 tre affärsområden:

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Tidigare hade bolaget fem affärssegment varav tre (Diagnostics, Hearing Device & Vibration och Other Medical Areas) numera inkluderas i affärsområdet Life Science.

Fem fabriker i fyra länder

Elos Medtech har fem produktionsanläggningar produktionsanläggningar:

 • Elos Medtech Timmersdala
 • Elos Medtech Microplast (Skara)
 • Elos Medtech Pinol (Gørløse, Danmark)
 • Elos Medtech Onyx (Memphis, USA)
 • Elos Medtech Tianjin (Tianjin, Kina)

Historiskt har anläggningarna varit relativt självständiga även när det gäller att ta in uppdrag, men sedan ett antal år jobbar bolaget mer kundorienterat i enlighet med de tre affärsområdena.

En kund inom ett visst marknadssegment ska kunna erbjudas olika alternativ vid bolaget anläggningar i olika geografiska regioner. Till viss del kompletterar anläggningarna varandra med olika produktionsteknologier.

Det är en styrka med specialiseringen på de olika fabrikerna samtidigt som Elos kan erbjuda produktion i USA, Kina och Europa (Sverige och Danmark).

Utvalda blogginlägg från Elos Medtech

Dental

Orthopedics

Life Science

Hållbarhet

1. Care for Our Business

Elos ger kunderna hållbara lösningar. Läs mer här!

2. Care for Our People

Elos ger sina anställda verktygen som behövs för att kännas sig passionerade och stolta över sitt arbete. Läs mer här!

3. Care for Our Responsibilities

Elos tar ansvar för miljön. Läs mer här!

Elos logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: ELOS B

Ledning
CEO: Stefano Alfonsi
CFO: Ewa Linsäter

Styrelse
Magnus René (ordf.)
Stefano Alfonsi
Lovisa Lander
Birker B. Bahnsen
Alexander Cicetti 

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

4Q22: 2023-02-23
1Q23: 2023-04-26
2Q23: 2023-07-14
3Q23: 2023-10-19
3Q23: 2024-02-22

Rapportarkiv

Rapportarkiv
2022 Q1 Q2 Q3
2021 Q1 Q2 Q3 Q4
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Report archive (English)
2022 Q1 Q2 Q3
2021 Q1 Q2 Q3 Q4
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Sustainability report
2019
2018
2017

Externa länkar

Hemsida: elosmedtech.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Em Intressenter AB 81.2% 65.8%
Venova AB (Thomas Öster) 6.4% 21.9%
Kent Molin 1.7% 7.6%
SEB Fonder 0.6% 0.3%
Handelsbanken Fonder 0.4% 0.2%
Lars Öster 0.4% 0.2%
Inga Rosén 0.4% 0.2%
Jonas Fridh 0.2% 0.1%
Avanza Pension 0.2% 0.1%
Skandia Fonder 0.2% 0.1%

Källa: Holdings (2022-09-15)

Pressmeddelanden

Läs mer om bolag, hälsovårdssektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgatas Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?