Elos Medtech

Elos Medtech screws

Elos Medtech: Preview Q4 2018

Vi sammanfattar våra förväntningar inför Elos Medtech's Q4-rapport som släpps på måndag 18 februari. Vi ser en betydande uppsida till vårt motiverade värde på SEK 100 per aktie.
Klicka för att läsa hela analysen!

Investment case i korthet

 • Elos kunder är till stor del globala medtech-bolag inom fem segment som kan dra nytta av bred kompetens och geografisk spridning.
 • Från H2 2015 pressades Elos av tillfälligt sänkt försäljning till Novo Nordisk och från H2 2016 tog en kund tillbaka en produkt som först nu ersätts och den tredje faktorn som pressat aktiekursen är nyemissionen i Q1 som fulltecknades.
 • De tre faktorerna som hållit nere aktien ligger bakom bolaget nu och vi anser att det är dags för aktieägarna att blicka framåt nu.
 • Vi räknar med 6-7% försäljningstillväxt under 2019-21E. Vi prognosticerar högre EBIT-marginal, men lägre än bolagets mål.
 • Tillväxt och marginalexpansion driver vinsttillväxt samtidigt som nettoskulden minskar trots prognos om 40% utdelningsandel
 • Vi anser att vårt motiverade värde SEK 100 är rimligt idag, men det finns potential för höjning.

Introduktion till Elos Medtech

Elos har en lång historia med olika verksamheter, men är sedan några år helt inriktat på medicinsk teknik. Elos har en högklassig produktion och strävar efter att vara med från tidig utveckling till leverans med kundanpassade logistiklösningar. Det leder till nära och långsiktiga relationer som är lönsamma för både Elos och kunderna som till stor del utgörs av globala medtech-bolag.

Affärsmodell: ”Spadar till guldgrävare”

Elos Medtech tillverkar produkter och komponenter för sina kunder som är verksamma inom medicinsk teknik. Dessutom kan Elos hjälpa sina kunder med utvecklingsarbete som leder till ytterligare produktion. Många kunder efterfrågar helhetslösningar, vilket till exempel kan innebära att Elos erbjuder olika logistiklösningar som anpassats för kundens behov.

Viktiga tillväxtkomponenter:

 1. Ökade produktionsvolymer från befintliga produkter
 2. Tillverka fler produkter för befintliga kunder
 3. Attrahera nya kunder
 4. Utveckla, tillverka och sälj egna produkter

Kunder: Globala medtech-bolag

Den största andelen av Elos kunder är stora, etablerade bolag som säljer sina produkter
globalt. Det har under ett antal år pågått en konsolidering bland de större medtechbolagen av flera anledningar:

 1. Kostnadssynergier och skalfördelar
 2. Ökade regulatoriska krav
 3. Outsourcing blir allt viktigare

Fem marknadssegment

Elos Medtech rapporterar försäljning i de fem marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Hearing Device & Vibration, Orthopedics och Other Medical Areas. Parallellt med dessa har bolaget fem produktionsanläggningar:

Elos Medtech rapporterar försäljning i de fem marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Hearing Device & Vibration, Orthopedics och Other Medical Areas. Parallellt med dessa har bolaget fem produktionsanläggningar:

 • Elos Medtech Timmersdala
 • Elos Medtech Microplast (Skara)
 • Elos Medtech Pinol (Gørløse, Danmark)
 • Elos Medtech Onyx (Memphis, USA)
 • Elos Medtech Tianjin (Tianjin, Kina)

Historiskt har anläggningarna varit relativt självständiga även när det gäller att ta in uppdrag. Nu har bolaget har en tydlig strategi att jobba mer kundorienterat i enlighet med de fem marknadssegmenten. Därmed kan en kund inom ett visst marknadssegment erbjudas olika geografiska alternativ. Till viss del kompletterar anläggningarna varandra med olika produktionsteknologier.

Marknadssegment 2017

 • Dental Implant Systems
 • Diagnostics
 • Hearing Device & Vibration
 • Orthopedics
 • Other Medical Areas

Geografisk exponering 2017

 • Sverige
 • Övriga Norden
 • Övriga Europa
 • Nordamerika
 • Asien

RSS Elos Medtech: Bolagets blogginlägg

 • Competence exchange: Global facilities working as one company 2019-02-08
  Elos Medtech has many experts among the over 550 employees working at our facilities worldwide. This is a great asset to guarantee our customers expertise, quality, and capacity in our industry. A few months ago, we found a great way to use this asset to the fullest. By temporarily lending out workforce from our Chinese […]
  Jan Wahlström
 • Part 2: Care for Our People – providing our employees with the tools needed to feel passionate and proud of their work 2019-02-04
  Our engaged and dedicated employees are the foundation of our successful company. By making sure our employees feel safe, healthy, and respected – not only in job situations but also as individuals – we can be the best employer possible. By caring for our people, we provide an attractive workplace as well as maintain a […]
  Christian Bergaust
 • Part 1: Care for Our Business – providing our customers with sustainable solutions 2019-01-25
  Elos Medtech has identified three focus areas that are critical success factors in our sustainability agenda: Care for Our Business, Care for Our People, and Care for Our Responsibilities. These are the sustainability topics where we have the greatest impact, and thus the greatest possibility to improve the lives of millions of patients. In this […]
  Malin Gustavsson
 • “Elos Medtech in Timmersdala is a place full of possibilities” 2019-01-10
  He is driven by new challenges, loves alpine skiing, and has extensive knowledge in logistics and supply chain management. Andreas Liljeskog is the new Head of Procurement & Logistics at Elos Medtech in Timmersdala. Seeing the possibilities of the company and how he could contribute at a grass-root level, his next destination was a given. […]
  Malin Gustavsson
 • Merry Christmas and Happy New Year 2019! 2018-12-21
  This year we have decided to give the Elos Medtech’s Christmas donation to Team Rynkeby. We are by this donation supporting Childhood Cancer Fund and their work to improve treatment outcome for seriously sick children. Team Rynkeby is an European charity cycling team which cycles to Paris every summer to raise money for seriously ill […]
  Marie Gustavsson
 • New dental strategy to meet increasing customer needs 2018-11-09
  The dental industry is moving forward at a fast pace. Over the years, Elos Medtech has developed a strong global dental offer. Our long-term dedicated focus has been very successful and created new customer inquiries. To meet these inquiries, we have appointed Soren Olesen as our Dental Business Director at Elos Medtech. Taking on the […]
  Malin Gustavsson
 • Digital dentistry: 5 trends pointing towards a digital future 2018-10-05
  Change towards the digital era is an irreversible global trend. With technology developing at a fast pace, digital dentistry will only become more efficient and user-friendly, allowing dental professionals to work in even smarter ways than before. However, the future always brings new challenges. In this blog post, I share five trends pointing towards a […]
  Mattias Torell
 • A new coating and surface solution for the orthopedic market 2018-09-25
  Standard coatings and surface modification technologies for the orthopedic market have been used for decades. Nevertheless, medtech companies continue to look for ways to improve the osseointegration process – and breakthrough advances are on the horizon. Elos Medtech has developed a new coating and surface technology for OEM’s to supply state-of-the-art implants with optimal properties […]
  Ole Zoffmann Andersen
 • How we are creating a strong, global cross-site platform within orthopedics 2018-06-15
  It has been three years since we acquired U.S.-based Onyx Medical as a way to intensify our commitment to the global orthopedic market. A lot has happened since 2015 and we are now merged into one; Elos Medtech Onyx. The orthopedic publication Bonezone recently interviewed Elos Medtech’s Orthopedic Business Director Jodie Gilmore about our ongoing […]
  Malin Gustavsson
 • Scientific research drives the development of digital dentistry 2018-06-13
  More and more dentists transition to a digital workflow. The technologies are developing fast, enabling easier procedures and higher quality results. Scientific research plays an important part in this progress. It provides dental professionals with valuable know-how and it shows the dental industry areas for improvement. I spoke to clinician and researcher Robert Nedelcu about […]
  Robert Rudensjö

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: ELOS B

Ledning
CEO: Jan Wahlström
CFO: Christian Bergaust

Styrelse
Yvonne Mårtensson (ordf.)
Agneta Bengtsson Runmarker
Anders Birgersson
Jeppe Magnusson
Jon Risfelt
Mats Nilsson

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-18

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Rapportarkiv
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Report archive (English)
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Sustainability report
2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordea Fonder 13.9% 5.3%
Svolder 11.0% 4.2%
Lars Runmarker 7.8% 19.8%
Familjen Öster 7.4% 24.2%
Bo Nilsson 4.8% 16.5%
Unionen 3.6% 1.4%
Elna Molin 3.3% 8.9%
Magledal Holding ASP 3.0% 1.1%
Eccenovo 2.0% 0.8%
Ulrika Erlandsson 1.6% 2.1%

Källa: Holdings (171204)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Danska Innovationsfonden finansierar dentalt forskningsprojekt för Elos Medtech 2019-01-28
  Elos Medtech har i samarbete med forskare vid DTU, Danmarks Tekniska Universitet, och iNANO-centret vid Aarhus Universitet startat ett nytt utvecklingsprojekt för att skapa en vit yta på titan. Innovationsfonden Danmark har investerat 10 miljoner danska kronor i forskningsprojektet, som kommer att slutföras år 2022. Behandling av tandförlust med tandimplantat ökar över hela världen och […]
 • Elos Medtech överlåter verksamhet inom segmentet Hearing Device & Vibration 2019-01-09
  Elos Medtech meddelar idag att vi i samråd med Bruel&Kjaer har tecknat avtal om överlåtelse av verksamhet avseende montering och kalibrering av produkter inom marknaden för ljud och vibration. Elos Medtech har under 2018 tydligare fokuserat på medicinteknik och denna överlåtelse ligger i linje med vår strategi. ”Vårt strategiska arbete med att stärka och tydliggöra […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari – 30 september, 2018 2018-10-25
  Uppnår strategiskt mål om tvåsiffrig tillväxt Juli – september 2018 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade och uppgick till 154,1 MSEK (132,5), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 16,3%. Efter valutajusteringar var tillväxten 8,9%. • Rörelseresultatet uppgick till 11,8 MSEK (9,3). Rörelsemarginalen i tredje kvartalet 2018 var 7,7% jämfört med 7,0% under motsvarande period föregående år. […]
 • Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2019 2018-10-04
  I enlighet med 2018 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna skall utses av de, per utgången av augusti månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av de två därutöver till kapitalandelen största aktieägarna. Därtill skall styrelsens ordförande vara adjungerad till valberedningen. Till ledamöter […]
 • Redeye: Elos Medtech - Engångskostnader tyngde resultatet i Q2 2018-07-30
  I denna analysuppdatering går vi igenom vår syn på utfallet i det andra kvartalet. Försäljningen kom in nära våra förväntningar medan EBIT var betydligt lägre än vi estimerat. Vi har gjort ett par förändringar i vår modell och justerat vårt motiverade värde. Läs mer och ladda ned analysen av Andreas Kvist på: http://bit.ly/2Kcrtd6  Börja följa bolag […]
 • Murgata: Elos Medtech – Syr ut kostymen för att ha något att växa i 2018-07-24
  Vi har nyligen tagit upp bevakning av Elos Medtech och gör relativt små estimatförändringar med anledning av Q2-rapporten. Aktien har hållits nere av ett antal faktorer, men vi anser att det är dags för investerare att blicka framåt. Vi behåller vårt motiverade värde på SEK 100 per aktie oförändrat. Ladda ner och läs vår senaste […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari – 30 juni, 2018 2018-07-19
  Efterfrågan stiger – bygger ut i USA April – juni 2018 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade och uppgick till 166,0 MSEK (155,6), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 6,7%. Efter valutajusteringar var tillväxten 5,8%. • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 MSEK (13,5). Rörelsemarginalen i andra kvartalet 2018 var 3,1% jämfört med 8,7% under motsvarande period föregående […]
 • Murgata: Elos Medtech – Trogen partner med många relationer 2018-06-21
  Vi tar upp bevakning av Elos Medtech med ett motiverat värde på SEK 100 per aktie. Elos är ett av bolagen som vinner på den pågående omstruktureringen bland globala medtech-bolag. Ett par faktorer har pressat aktien senaste åren, men efter den övertecknade emissionen räknar vi med en ljusnande framtid. Elos är ett kvalitetsbolag med attraktiv […]
 • Redeye: Elos Medtech - Fortsatt tvåsiffrig tillväxt 2018-05-30
  Elos Medtech visade en försäljningstillväxt över det 10-procentiga målet för andra kvartalet i rad under Q1. Vidare stärker den planerade expansionen av anläggningen i USA bolagets utveckling på sikt. Lönsamheten har utvecklats enligt plan och vi räknar med en kontinuerlig förbättring på kvartalsbasis. Läs mer och ladda ned analysen av Andreas Kvist på: https://goo.gl/egyzVQ Börja följa […]
 • Managing Director/platschef för Elos Medtech Timmersdala är tillsatt 2018-05-14
  Sam Svännel har utsetts som Managing Director/platschef för Elos Medtech i Timmersdala idag den 14 maj 2018. Sam har lång och djup erfarenhet från ledande positioner inom produktion, distribution och projektledning, där hans senaste positioner hölls vid Breas Medical och GE Healtchare. Sam har också en bred kunskap från den globala medicintekniska marknaden. Han har […]
 • Elos Medtech bygger ut Onyx Medical i USA 2018-05-08
  Elos Medtech’s kommer att bygga ut Onyx Medical LLC i Memphis, USA, med 2500 m² och investera i nya maskiner med anledning av ökad efterfrågan från ortopediska kunder. Bolaget har expanderat flertalet gånger sen de grundades för över 25 år sedan och denna utökning med 2500 m² innebär en fördubbling av produktionsytan. Onyx Medical LLC […]
 • Förändring av antal aktier och röster i Elos Medtech AB (publ) 2018-04-30
  Elos Medtech AB (publ) (”Bolaget” eller ”Elos Medtech”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Den nyligen genomförda Företrädesemissionen har medfört en förändring av antalet B-aktier och röster i Bolaget. Genom Företrädesemissionen har antalet B-aktier ökat med 2 017 000, motsvarande 201 700 röster. Antalet A-aktier är oförändrat och uppgår […]
 • Elos Medtechs årsstämma 2018 2018-04-25
  Elos Medtech AB (publ) höll årsstämma den 24 april 2018 i Göteborg. Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 utan att till förfogande stående medel om 170 477 TSEK överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Styrelsen och revisor Agneta Bengtsson Runmarker, Anders Birgersson, […]
 • Elos Medtech AB - Delårsrapport 1 jan - 31 mar 2018 2018-04-24
  Fortsatt tillväxt · Nettoomsättningen för kvartalet ökade och uppgick till 155,7 MSEK (140,9), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 10,5%. Efter valutajusteringar var tillväxten 11,3%. · Rörelseresultatet uppgick till 10,9 MSEK (13,3). Rörelsemarginalen i första kvartalet 2018 var 7,0%. · Resultat efter finansnetto uppgick till 9,6 MSEK (9,6). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på […]
 • Elos Medtechs företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier 2018-04-13
  Elos Medtech AB (publ) (”Elos Medtech” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier som avslutades den 19 mars 2018. Emissionen övertecknades med 58,3 procent och tillförde Bolaget 104,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 18 april 2018. BTA omvandlas sedan till B-aktier […]
 • Elos Medtech – Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2017 publicerad 2018-04-03
  Rapporterna svensk årsredovisning 2017 och engelsk hållbarhetsredovisning 2017 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats www.elosmedtech.com Årsredovisning 2017 finns publicerad under IR och Finansiella rapporter. Hållbarhetsredovisning 2017 finns publicerad under About us och Sustainability. Elos Medtech tydliggör sitt ansvar för hållbarhet och belyser årets viktigaste insatser i samband med den första publiceringen av […]
 • Kallelse till årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2018-03-22
  Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 april 2018 kl. 16.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, 412 51 i Göteborg med registrering från kl. 15.30 vilken avbryts när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear […]

Aktieanalyser

Kommentarer