Elos Medtech

Elos Medtech: Bra rapport och en ny huvudägare gör sig redo - Murgata Equity Research - Aktieanalys

Elos Medtech: Bra rapport och en ny huvudägare gör sig redo

TA Associates blir ny huvudägare till Elos Medtech efter budet. Övriga ägare har drygt 20% av aktierna och aktien blir kvar på börsen. Vi välkomnar den nye ägaren som vi tror kommer skapa betydande värden för samtliga ägare. Q2-rapporten slog våra förväntningar och vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250). TA Associates blir ny huvudägare efter budet. Övriga ägare har drygt 20% av aktierna och aktien blir kvar på börsen. Vi välkomnar den nye ägaren som vi tror kommer skapa betydande värden för samtliga ägare. Q2-rapporten slog våra förväntningar och vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250).

Aktieanalyser

Kommentarer

Introduktion till Elos Medtech

Elos har en lång historia med olika verksamheter, men är sedan några år helt inriktat på medicinsk teknik. Elos har en högklassig produktion och strävar efter att vara med från tidig utveckling till leverans med kundanpassade logistiklösningar. Det leder till nära och långsiktiga relationer som är lönsamma för både Elos och kunderna som till stor del utgörs av globala medtech-bolag.

Affärsmodell: ”Spadar till guldgrävare”

Elos Medtech tillverkar produkter och komponenter för sina kunder som är verksamma inom medicinsk teknik. Dessutom kan Elos hjälpa sina kunder med utvecklingsarbete som leder till ytterligare produktion. Många kunder efterfrågar helhetslösningar, vilket till exempel kan innebära att Elos erbjuder olika logistiklösningar som anpassats för kundens behov.

Viktiga tillväxtkomponenter:

 1. Ökade produktionsvolymer från befintliga produkter
 2. Tillverka fler produkter för befintliga kunder
 3. Attrahera nya kunder
 4. Utveckla, tillverka och sälj egna produkter

Kunder: Globala medtech-bolag

Den största andelen av Elos kunder är stora, etablerade bolag som säljer sina produkter
globalt. Det har under ett antal år pågått en konsolidering bland de större medtechbolagen av flera anledningar:

 1. Kostnadssynergier och skalfördelar
 2. Ökade regulatoriska krav
 3. Outsourcing blir allt viktigare

Från fem marknadssegment till tre affärsområden

Elos Medtech rapporterar från och med 2019 försäljning i tre affärsområden:

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Life Science är nytt från 2019 och är en sammanslagning av tre tidigare marknadssegment (Diagnostics, Hearing Device & Vibration och Other Medical Areas).

Parallellt med dessa har bolaget fem produktionsanläggningar:

 • Elos Medtech Timmersdala
 • Elos Medtech Microplast (Skara)
 • Elos Medtech Pinol (Gørløse, Danmark)
 • Elos Medtech Onyx (Memphis, USA)
 • Elos Medtech Tianjin (Tianjin, Kina)

Historiskt har anläggningarna varit relativt självständiga även när det gäller att ta in uppdrag. Nu har bolaget har en tydlig strategi att jobba mer kundorienterat i enlighet med de tre affärsområdena. Ansvarig för Orthopedics är Jodie Gilmore (även amerikanska Elos Medtech Onyx) och Søren Olesen ansvarar för Dental (även danska Elos Medtech Pinol). Tillförordnad chef för Life Science är Elos VD Jan Wahlström.

En kund inom ett visst marknadssegment ska kunna erbjudas olika alternativ vid bolaget anläggningar i olika geografiska regioner. Till viss del kompletterar anläggningarna varandra med olika produktionsteknologier.

Läs mer om Elos hållbarhetsarbete

Hållbarhetsredovisningen på engelska från 2019 finns här.

Läs mer om Elos tre fokusområden inom hållbarhet på bolagets hemsida genom att klicka på länkarna nedan!

1. Care for Our Business

Elos ger kunderna hållbara lösningar. Läs mer här!

2. Care for Our People

Elos ger sina anställda verktygen som behövs för att kännas sig passionerade och stolta över sitt arbete. Läs mer här!

3. Care for Our Responsibilities

Elos tar ansvar för miljön. Läs mer här!

Affärsområden 2020: Försäljning

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Affärsområden 2020: Rörelseresultat

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

VD-presentation 3 juni 2020

Elos Medtech’s VD Jan Wahlström presenterade bolaget på Avanza Börsdag den 3 juni 2020.

Se presentationen (30 minuter) genom att klicka här.
Elos Medtech på Avanza Börsdag den 3 juni 2020

Elos logo png logotype

Murgata sponsras av Elos Medtech

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: ELOS B

Ledning
CEO: Jan Wahlström
CFO: Ewa Linsäter

Styrelse
Yvonne Mårtensson (ordf.)
Anders Birgersson
Jeppe Magnusson
Jon Risfelt
Hanna Ernestam Wilkman
Claes Hansson

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-10-20
4Q21: 2022-02-24

Rapportarkiv

Rapportarkiv
2021 Q1 Q2
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Report archive (English)
2021 Q1 Q2
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Sustainability report
2019
2018
2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
TA Associates 81.2% 65.7%
Familjen Öster 7.5% 22.3%
Familjen Molin 1.7% 7.6%
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY 3.3% 1.5%
SEB Investment Management 0.5% 0.2%
Övriga 5.8% 2.7%

Källa: Elos/Euroclear (2021-07-30)

Externa länkar

Hemsida: elosmedtech.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2022 2021-09-27
  I enlighet med 2021 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Därtill ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2021 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt den […]
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021 2021-08-13
  Elos Medtechs extra bolagsstämma hölls fredagen den 13 augusti 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin, genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid den extra bolagstämman fattades bland annat följande beslut: Fastställande av antalet styrelseledamöter Stämman beslutade att i enlighet med […]
 • Murgata: Elos Medtech - Bra rapport och en ny huvudägare gör sig redo 2021-07-22
  TA Associates blir ny huvudägare efter budet. Övriga ägare har drygt 20% av aktierna och aktien blir kvar på börsen. Vi välkomnar den nye ägaren som vi tror kommer skapa betydande värden för samtliga ägare. Q2-rapporten slog våra förväntningar och vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250). TA Associates tar kommandot och påbörjar […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021-07-16
  Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 augusti 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin genomförs Elos Medtech ABs extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga regler. Det kommer inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 2021-07-16
  ETT STARKT KVARTAL MED FORTSATT POSITIV TILLVÄXT April - juni 2021 · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 181,0 MSEK (118,3), en ökning om 53 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 63 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 26,5 MSEK (14,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,7 procent (12,6). […]
 • Murgata: Elos Medtech - Därför bör investerare inte acceptera budet 2021-07-05
  Elos Medtech befinner sig i en stark period där de underliggande marknaderna återhämtar sig samtidigt som alla tre affärsområden står inför betydande produktionsökningar och lanseringar. TA Associates har lagt ett bud på SEK 215 som vi inte anser speglar de goda framtidsutsikterna. Budet från TA Associates på SEK 215 är för lågt Vi räknar med […]
 • Uttalande från Elos Medtechs styrelse med anledning av TA Associates offentliga uppköpserbjudande 2021-06-21
  Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet från TA Associates. Detta uttalande görs av styrelsen för Elos Medtech AB (publ) (”Elos Medtech”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”takeover-reglerna”). Erbjudandet Den 11 juni 2021 lämnade TA XIII[1], genom EM Intressenter AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Elos Medtech om 215 kronor […]
 • Kommentar från Elos Medtechs styrelse angående uppköpserbjudandet från TA Associates 2021-06-11
  Idag den 11 juni 2021 offentliggjorde TA Associates genom EM Intressenter AB (“TA Associates”) ett offentligt uppköpserbjudande om 215 kronor kontant per aktie till aktieägarna i Elos Medtech AB (publ) (”Elos Medtech”) (”Erbjudandet”). Ytterligare information om Erbjudandet finns i TA Associates pressmeddelande idag. TA Associates förväntas offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet omkring den 11 juni […]
 • Uttalande från Elos Medtech om senaste tidens kursutveckling: diskussioner förs om ett eventuellt uppköpserbjudande 2021-06-01
  Elos Medtech AB (publ) har noterat den senaste tidens aktiekursutveckling. Styrelsen meddelar att den sedan drygt två veckor tillbaka för diskussioner med en part om ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende Elos Medtech. Parten har lämnat en oförbindande budprisindikation om 215 kronor kontant per aktie. Det är inte säkert att ett uppköpserbjudande kommer att offentliggöras eller […]
 • Kommuniké från årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021 2021-05-03
  Elos Medtechs årsstämma hölls måndagen den 3 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin, genomfördes årsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut: Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet  Stämman beslutade […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2021 2021-04-28
  POSITIV START PÅ ÅRET Januari - mars 2021 · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 171,2 MSEK (158,9), en ökning om 7,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 14,2 procent. · Rörelseresultatet ökade till 25,0 MSEK (11,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,6 procent (7,5). · Resultat efter […]
 • Elos Medtech publicerar Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2020 2021-03-31
  Elos Medtech AB:s Årsredovisning med hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats www.elosmedtech.com I Årsredovisningen för 2020 är hållbarhetsrapporten samt hållbarhetsnoter för första gången integrerade med årsredovisningen. Den tryckta versionen av Årsredovisningen kommer från och med slutet av april att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?