Elos Medtech

Här finns aktieanalyser och rapportkommentarer om Elos Medtech ($ELOS), den senaste kvartalsrapporten och årsredovisningen, lista över de största aktieägarna, de senaste pressmeddelandena och länkar till Elos sidor hos Avanza och Nordnet.

Elos Medtech: VD har sagt upp sig

Elos Medtech: VD har sagt upp sig Elos Medtechs VD Jan Wahlström har sagt upp sig och kvarstår under uppsägningstiden. Han har gjort stora insatser...

Aktieanalyser

Kommentarer

Murgata introducerar Elos Medtech på en minut

Introduktion till Elos Medtech

Elos Medtech är en kontraktstillverkare som är specialiserad på medicinsk teknik (medtech). Bolaget har tre affärsområden och fem fabriker Europa, USA och Kina. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Elos har valt ut ett antal marknadssegment inom vilka bolaget har lång erfarenhet och ett stort kunnande inom såväl tillverkningsprocesser som konstruktion av produkter. De särskilt höga kvalitetskraven inom medtech innebär att en specialiserad och pålitlig partner som Elos föredras av många kunder.

Kunderna är främst stora, globalt verksamma bolag som pålitlighet, kunnande och leveranssäkerhet med hög kvalitetsnivå genom hela verksamheten. Det leder till ett partnerskap mellan Elos och kunderna som i vissa fall pågått under decennier och är lönsamt för båda parter.

Tillväxt i flera dimensioner

Elos Medtech tillverkar produkter och komponenter för sina kunder som är verksamma inom medicinsk teknik. Dessutom kan Elos hjälpa sina kunder med utvecklingsarbete som leder till ytterligare produktion. Många kunder efterfrågar helhetslösningar, vilket till exempel kan innebära att Elos erbjuder olika logistiklösningar som anpassats för kundens behov.

Viktiga tillväxtkomponenter:

 1. Ökade produktionsvolymer från befintliga produkter
 2. Tillverka fler produkter för befintliga kunder
 3. Attrahera nya kunder
 4. Utveckla, tillverka och sälja egna produkter

Kunder: Globala medtech-bolag

Den största andelen av Elos kunder är stora, etablerade bolag som säljer sina produkter
globalt. Det har under ett antal år pågått en konsolidering bland de större medtechbolagen av flera anledningar:

 1. Kostnadssynergier och skalfördelar
 2. Ökade regulatoriska krav
 3. Outsourcing blir allt viktigare

Tre särskilt utvalda affärsområden

Elos Medtech har från och med 2019 tre affärsområden:

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Tidigare hade bolaget fem affärssegment varav tre (Diagnostics, Hearing Device & Vibration och Other Medical Areas) numera inkluderas i affärsområdet Life Science.

Fem fabriker i fyra länder

Elos Medtech har fem produktionsanläggningar produktionsanläggningar:

 • Elos Medtech Timmersdala
 • Elos Medtech Microplast (Skara)
 • Elos Medtech Pinol (Gørløse, Danmark)
 • Elos Medtech Onyx (Memphis, USA)
 • Elos Medtech Tianjin (Tianjin, Kina)

Historiskt har anläggningarna varit relativt självständiga även när det gäller att ta in uppdrag, men sedan ett antal år jobbar bolaget mer kundorienterat i enlighet med de tre affärsområdena.

En kund inom ett visst marknadssegment ska kunna erbjudas olika alternativ vid bolaget anläggningar i olika geografiska regioner. Till viss del kompletterar anläggningarna varandra med olika produktionsteknologier.

Det är en styrka med specialiseringen på de olika fabrikerna samtidigt som Elos kan erbjuda produktion i USA, Kina och Europa (Sverige och Danmark).

Utvalda blogginlägg från Elos Medtech

Dental

Orthopedics

Life Science

 

Hållbarhet

1. Care for Our Business

Elos ger kunderna hållbara lösningar. Läs mer här!

2. Care for Our People

Elos ger sina anställda verktygen som behövs för att kännas sig passionerade och stolta över sitt arbete. Läs mer här!

3. Care for Our Responsibilities

Elos tar ansvar för miljön. Läs mer här!

Affärsområden 2020: Försäljning

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Affärsområden 2020: Rörelseresultat

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Elos logo png logotype

Murgata sponsras av Elos Medtech

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: ELOS B

Ledning
CEO: Jodie Gilmore (tf)
CFO: Ewa Linsäter

Styrelse
Stefano Alfonsi (ordf.)
Lovisa Lander
Birker B. Bahnsen
Alexander Cicetti
Magnus René

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

2Q22: 2022-08-18
3Q22: 2022-10-21
4Q22: 2023-02-23

Rapportarkiv

Rapportarkiv
2022 Q1
2021 Q1 Q2 Q3 Q4
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Report archive (English)
2022 Q1
2021 Q1 Q2 Q3 Q4
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Sustainability report
2019
2018
2017

Största aktieägarna

ÄgareKapitalRöster
TA Associates81.2%65.7%
Familjen Öster7.4%22.3%
Familjen Molin1.7%7.6%
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY3.5%1.6%
SEB Investment Management0.6%0.3%
Övriga5.7%2.4%

Källa: Elos/Euroclear (2021-09-30)

Externa länkar

Hemsida: elosmedtech.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Kommuniké från årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2022 2022-05-03
  Elos Medtechs årsstämma hölls tisdagen den 3 maj 2022. Årsstämman genomfördes med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut: Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2022 2022-04-26
  Januari - mars 2022 · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 194,5 MSEK (171,2), en ökning med 13,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 7,6 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 29,2 MSEK (25,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,0 procent (14,6). · Resultat efter finansnetto uppgick till 29,8 […]
 • Elos Medtech publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2021 2022-04-12
  Elos Medtech AB:s årsredovisning och hållbarhetsrapport (engelska) för räkenskapsåret 2021 har idag offentliggjorts och finns nu tillgängliga på koncernens webbplats www.elosmedtech.com. Årsredovisning 2021 finns publicerad under Investor Relations/Finansiella rapporter. Hållbarhetsrapport 2021 finns publicerad under Who we are/Sustainability. Om Elos Medtech Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter […]
 • Kallelse till årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2022-03-31
  Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022. Styrelsen har beslutat att Elos Medtech ABs årsstämma ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman enligt […]
 • Elos Medtech tillkännager tidpunkten för när VD lämnar sin position 2022-03-16
  Styrelsen för Elos Medtech har tillsammans med nuvarande VD Jan Wahlström kommit överens om att han lämnar sin position i samband med Elos Medtechs årsstämma den 3 maj. Medan ett sökande efter Jans efterträdare pågår, utser styrelsen Jodie Gilmore, President & Business Unit Director Orthopedics, som interim verkställande direktör och koncernchef, och Søren Olesen President […]
 • Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021 2022-02-24
  Oktober - December 2021 · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 184,2 MSEK (154,8), en ökning med 19,0 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 17,7 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 25,3 MSEK (18,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,7 procent (12,2). · Resultat efter finansnetto uppgick till 24,8 […]
 • Jan Wahlström lämnar posten som VD och koncernchef för Elos Medtech 2022-01-12
  VD och koncernchef Jan Wahlström har beslutat sig för att lämna Elos Medtech AB. Han kommer att vara kvar i sin nuvarande position under sin uppsägningstid eller tills annan alternativ lösning finns. Processen med att hitta en efterträdare till Jan påbörjas omgående. ”Vi tackar Jan för hans insatser som VD och koncernchef för Elos Medtech”, […]
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021 2021-12-22
  Elos Medtechs extra bolagsstämma hölls den 22 december 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin, genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid den extra bolagstämman fattades bland annat följande beslut: Fastställande av antalet styrelseledamöter Stämman beslutade att i enlighet med förslag […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021-11-29
  Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021. Extra bolagsstämma sammankallas på begäran av majoritetsaktieägaren TA Associates, genom EM Intressenter AB. TA Associates har begärt att hålla en extra bolagsstämma för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021 2021-10-20
  GOD UTVECKLING INOM ALLA AFFÄRSOMRÅDEN Juli - september 2021 · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 187,2 MSEK (147,9), en ökning med 26,6 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 27,1 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 24,2 MSEK (17,9), vilket mot- svarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (12,1). Under […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?