Elos Medtech

Här finns aktieanalyser och rapportkommentarer om Elos Medtech ($ELOS), den senaste kvartalsrapporten och årsredovisningen, lista över de största aktieägarna, de senaste pressmeddelandena och länkar till Elos sidor hos Avanza och Nordnet.

Elos Medtech: VD har sagt upp sig

Elos Medtech: VD har sagt upp sig Elos Medtechs VD Jan Wahlström har sagt upp sig och kvarstår under uppsägningstiden. Han har gjort stora insatser...

Aktieanalyser

Kommentarer

Introduktion till Elos Medtech

Elos Medtech är en kontraktstillverkare som är specialiserad på medicinsk teknik (medtech). Bolaget har tre affärsområden och fem fabriker Europa, USA och Kina. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Elos har valt ut ett antal marknadssegment inom vilka bolaget har lång erfarenhet och ett stort kunnande inom såväl tillverkningsprocesser som konstruktion av produkter. De särskilt höga kvalitetskraven inom medtech innebär att en specialiserad och pålitlig partner som Elos föredras av många kunder.

Kunderna är främst stora, globalt verksamma bolag som pålitlighet, kunnande och leveranssäkerhet med hög kvalitetsnivå genom hela verksamheten. Det leder till ett partnerskap mellan Elos och kunderna som i vissa fall pågått under decennier och är lönsamt för båda parter.

Tillväxt i flera dimensioner

Elos Medtech tillverkar produkter och komponenter för sina kunder som är verksamma inom medicinsk teknik. Dessutom kan Elos hjälpa sina kunder med utvecklingsarbete som leder till ytterligare produktion. Många kunder efterfrågar helhetslösningar, vilket till exempel kan innebära att Elos erbjuder olika logistiklösningar som anpassats för kundens behov.

Viktiga tillväxtkomponenter:

 1. Ökade produktionsvolymer från befintliga produkter
 2. Tillverka fler produkter för befintliga kunder
 3. Attrahera nya kunder
 4. Utveckla, tillverka och sälja egna produkter

Kunder: Globala medtech-bolag

Den största andelen av Elos kunder är stora, etablerade bolag som säljer sina produkter
globalt. Det har under ett antal år pågått en konsolidering bland de större medtechbolagen av flera anledningar:

 1. Kostnadssynergier och skalfördelar
 2. Ökade regulatoriska krav
 3. Outsourcing blir allt viktigare

Tre särskilt utvalda affärsområden

Elos Medtech har från och med 2019 tre affärsområden:

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Tidigare hade bolaget fem affärssegment varav tre (Diagnostics, Hearing Device & Vibration och Other Medical Areas) numera inkluderas i affärsområdet Life Science.

Fem fabriker i fyra länder

Elos Medtech har fem produktionsanläggningar produktionsanläggningar:

 • Elos Medtech Timmersdala
 • Elos Medtech Microplast (Skara)
 • Elos Medtech Pinol (Gørløse, Danmark)
 • Elos Medtech Onyx (Memphis, USA)
 • Elos Medtech Tianjin (Tianjin, Kina)

Historiskt har anläggningarna varit relativt självständiga även när det gäller att ta in uppdrag, men sedan ett antal år jobbar bolaget mer kundorienterat i enlighet med de tre affärsområdena.

En kund inom ett visst marknadssegment ska kunna erbjudas olika alternativ vid bolaget anläggningar i olika geografiska regioner. Till viss del kompletterar anläggningarna varandra med olika produktionsteknologier.

Det är en styrka med specialiseringen på de olika fabrikerna samtidigt som Elos kan erbjuda produktion i USA, Kina och Europa (Sverige och Danmark).

Utvalda blogginlägg från Elos Medtech

Dental

Orthopedics

Life Science

 

Hållbarhet

1. Care for Our Business

Elos ger kunderna hållbara lösningar. Läs mer här!

2. Care for Our People

Elos ger sina anställda verktygen som behövs för att kännas sig passionerade och stolta över sitt arbete. Läs mer här!

3. Care for Our Responsibilities

Elos tar ansvar för miljön. Läs mer här!

Affärsområden 2020: Försäljning

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Affärsområden 2020: Rörelseresultat

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Elos logo png logotype

Murgata sponsras av Elos Medtech

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: ELOS B

Ledning
CEO: Jan Wahlström
CFO: Ewa Linsäter

Styrelse
Yvonne Mårtensson (ordf.)
Jon Risfelt
Birker Bahnsen
Lovisa Lander
Alexander Cicetti

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-24
1Q22: 2022-04-26
2Q22: 2022-08-18
3Q22: 2022-10-21
4Q22: 2023-02-23

Rapportarkiv

Rapportarkiv
2021 Q1 Q2 Q3
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Report archive (English)
2021 Q1 Q2 Q3
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Sustainability report
2019
2018
2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
TA Associates 81.2% 65.7%
Familjen Öster 7.4% 22.3%
Familjen Molin 1.7% 7.6%
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY 3.5% 1.6%
SEB Investment Management 0.6% 0.3%
Övriga 5.7% 2.4%

Källa: Elos/Euroclear (2021-09-30)

Externa länkar

Hemsida: elosmedtech.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Jan Wahlström lämnar posten som VD och koncernchef för Elos Medtech 2022-01-12
  VD och koncernchef Jan Wahlström har beslutat sig för att lämna Elos Medtech AB. Han kommer att vara kvar i sin nuvarande position under sin uppsägningstid eller tills annan alternativ lösning finns. Processen med att hitta en efterträdare till Jan påbörjas omgående. ”Vi tackar Jan för hans insatser som VD och koncernchef för Elos Medtech”, […]
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021 2021-12-22
  Elos Medtechs extra bolagsstämma hölls den 22 december 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin, genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid den extra bolagstämman fattades bland annat följande beslut: Fastställande av antalet styrelseledamöter Stämman beslutade att i enlighet med förslag […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021-11-29
  Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021. Extra bolagsstämma sammankallas på begäran av majoritetsaktieägaren TA Associates, genom EM Intressenter AB. TA Associates har begärt att hålla en extra bolagsstämma för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021 2021-10-20
  GOD UTVECKLING INOM ALLA AFFÄRSOMRÅDEN Juli - september 2021 · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 187,2 MSEK (147,9), en ökning med 26,6 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 27,1 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 24,2 MSEK (17,9), vilket mot- svarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (12,1). Under […]
 • Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2022 2021-09-27
  I enlighet med 2021 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Därtill ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2021 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt den […]
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021 2021-08-13
  Elos Medtechs extra bolagsstämma hölls fredagen den 13 augusti 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin, genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid den extra bolagstämman fattades bland annat följande beslut: Fastställande av antalet styrelseledamöter Stämman beslutade att i enlighet med […]
 • Murgata: Elos Medtech - Bra rapport och en ny huvudägare gör sig redo 2021-07-22
  TA Associates blir ny huvudägare efter budet. Övriga ägare har drygt 20% av aktierna och aktien blir kvar på börsen. Vi välkomnar den nye ägaren som vi tror kommer skapa betydande värden för samtliga ägare. Q2-rapporten slog våra förväntningar och vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250). TA Associates tar kommandot och påbörjar […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021-07-16
  Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 augusti 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin genomförs Elos Medtech ABs extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga regler. Det kommer inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 2021-07-16
  ETT STARKT KVARTAL MED FORTSATT POSITIV TILLVÄXT April - juni 2021 · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 181,0 MSEK (118,3), en ökning om 53 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 63 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 26,5 MSEK (14,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,7 procent (12,6). […]
 • Murgata: Elos Medtech - Därför bör investerare inte acceptera budet 2021-07-05
  Elos Medtech befinner sig i en stark period där de underliggande marknaderna återhämtar sig samtidigt som alla tre affärsområden står inför betydande produktionsökningar och lanseringar. TA Associates har lagt ett bud på SEK 215 som vi inte anser speglar de goda framtidsutsikterna. Budet från TA Associates på SEK 215 är för lågt Vi räknar med […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?