Elos Medtech

Från senaste analysen:
Ortopedkirurgernas robotar lyfter tillväxten

Elos Medtech Aktieanalys Murgata Equity Research: 24 november 2020
Klicka på bilden för att läsa analysen!

Trots pandemin växer ortopedisk robotkirurgi fram som ett viktigt område. Elos har redan betydande försäljning och vi tror att marknaden kommer mångdubblas närmaste åren. Bolaget lanserar dentala produkter i USA och våra förväntningar överträffades i Q3. Vi höjer motiverade värdet till SEK 155 (100).

Dags för investerare att blicka bortom pandemin
Liksom för Elos kunder föll försäljningen i Q2 och återhämtade sig i Q3. Den positiva trenden fortsatte in i Q4, även om den ökade smittspridningen kan leda till en svag avslutning. Men även om det är fascinerande att följa utvecklingen månadsvis bör investerare lyfta blicken och se längre fram.

Robotkirurgi inom ortopedi och USA-lanseringar inom dental
Det pågår intensiv aktivitet om robotkirurgi bland ortopedibolagen. Elos tillverkar redan produkter för de bolagen och ser en mycket god efterfrågan inom robotkirurgi som vi tror kommer mångdubblas närmaste åren. Inom Dental lanserar Elos produkter i USA och trots pandemin överträffade bolaget våra estimat betydligt inom det området.

Estimathöjningar lyfter motiverade värdet till SEK 155 (100)
Den starka efterfrågan inom robotkirurgi är den främsta anledningen till att vi höjer estimaten, men vi höjer estimaten även inom Dental och Life Science trots negativa valutaeffekter. Det lyfter även vårt motiverade värde till SEK 155 (100), vilket motsvarar ca 50% uppsida i aktien. Nivån är i linje med vårt DCF-värde och understöds även av Elos historiska multiplar.

Läs hela analysen här!

Elos Medtech Q1 2021: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Elos Medtech: Rapportkommentar Q1 2021

Försäljningen i Q1 växte med 14.2% i lokala valutor (7.7% justerat för negativa valutaffekter). Det var betydligt högre än våra förväntningar och framför allt starka bruttomarginaler innebar att resultatet lyftes betydligt och slog våra estimat. Som vi framhöll inför rapporten tenderar det att bli stora avvikelser på kvartalsbasis vid snabba förändringar, men vi kommer troligen höja våra försäljningsestimat och definitivt höja våra marginalantaganden. Sammantaget var det en väldigt stark rapport och vi kommer troligen höja vårt motiverade värde som inför rapporten låg på SEK 155 per aktie.

Aktieanalyser

Kommentarer

Introduktion till Elos Medtech

Elos har en lång historia med olika verksamheter, men är sedan några år helt inriktat på medicinsk teknik. Elos har en högklassig produktion och strävar efter att vara med från tidig utveckling till leverans med kundanpassade logistiklösningar. Det leder till nära och långsiktiga relationer som är lönsamma för både Elos och kunderna som till stor del utgörs av globala medtech-bolag.

Affärsmodell: ”Spadar till guldgrävare”

Elos Medtech tillverkar produkter och komponenter för sina kunder som är verksamma inom medicinsk teknik. Dessutom kan Elos hjälpa sina kunder med utvecklingsarbete som leder till ytterligare produktion. Många kunder efterfrågar helhetslösningar, vilket till exempel kan innebära att Elos erbjuder olika logistiklösningar som anpassats för kundens behov.

Viktiga tillväxtkomponenter:

 1. Ökade produktionsvolymer från befintliga produkter
 2. Tillverka fler produkter för befintliga kunder
 3. Attrahera nya kunder
 4. Utveckla, tillverka och sälj egna produkter

Kunder: Globala medtech-bolag

Den största andelen av Elos kunder är stora, etablerade bolag som säljer sina produkter
globalt. Det har under ett antal år pågått en konsolidering bland de större medtechbolagen av flera anledningar:

 1. Kostnadssynergier och skalfördelar
 2. Ökade regulatoriska krav
 3. Outsourcing blir allt viktigare

Från fem marknadssegment till tre affärsområden

Elos Medtech rapporterar från och med 2019 försäljning i tre affärsområden:

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Life Science är nytt från 2019 och är en sammanslagning av tre tidigare marknadssegment (Diagnostics, Hearing Device & Vibration och Other Medical Areas).

Parallellt med dessa har bolaget fem produktionsanläggningar:

 • Elos Medtech Timmersdala
 • Elos Medtech Microplast (Skara)
 • Elos Medtech Pinol (Gørløse, Danmark)
 • Elos Medtech Onyx (Memphis, USA)
 • Elos Medtech Tianjin (Tianjin, Kina)

Historiskt har anläggningarna varit relativt självständiga även när det gäller att ta in uppdrag. Nu har bolaget har en tydlig strategi att jobba mer kundorienterat i enlighet med de tre affärsområdena. Ansvarig för Orthopedics är Jodie Gilmore (även amerikanska Elos Medtech Onyx) och Søren Olesen ansvarar för Dental (även danska Elos Medtech Pinol). Tillförordnad chef för Life Science är Elos VD Jan Wahlström.

En kund inom ett visst marknadssegment ska kunna erbjudas olika alternativ vid bolaget anläggningar i olika geografiska regioner. Till viss del kompletterar anläggningarna varandra med olika produktionsteknologier.

Läs mer om Elos hållbarhetsarbete

Hållbarhetsredovisningen på engelska från 2019 finns här.

Läs mer om Elos tre fokusområden inom hållbarhet på bolagets hemsida genom att klicka på länkarna nedan!

1. Care for Our Business

Elos ger kunderna hållbara lösningar. Läs mer här!

2. Care for Our People

Elos ger sina anställda verktygen som behövs för att kännas sig passionerade och stolta över sitt arbete. Läs mer här!

3. Care for Our Responsibilities

Elos tar ansvar för miljön. Läs mer här!

Marknadssegment 2019

 • Orthopedics
 • Dental
 • Life Science

Geografisk exponering 2019

 • Sverige
 • Övriga Norden
 • Övriga Europa
 • Nordamerika
 • Asien

VD-presentation 3 juni 2020

Elos Medtech’s VD Jan Wahlström presenterade bolaget på Avanza Börsdag den 3 juni 2020.

Se presentationen (30 minuter) genom att klicka här.
Elos Medtech på Avanza Börsdag den 3 juni 2020

Elos logo png logotype

Murgata sponsras av Elos Medtech

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: ELOS B

Ledning
CEO: Jan Wahlström
CFO: Ewa Linsäter

Styrelse
Yvonne Mårtensson (ordf.)
Anders Birgersson
Jeppe Magnusson
Jon Risfelt
Hanna Ernestam Wilkman
Claes Hansson

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-04-28
2Q21: 2021-07-16
3Q21: 2021-10-10
4Q21: 2022-02-24

Rapportarkiv

Rapportarkiv
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Report archive (English)
2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 Q1 Q2 Q3 Q4

Sustainability report
2019
2018
2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordea Fonder 16.9% 7.6%
Svolder 15.4% 21.9%
Venova AB (Thomas Öster) 7.7% 22.4%
Kent Molin 4.9% 9.0%
Bo Nilsson 4.6% 15.1%
Bengt Julander 4.6% 2.0%
Lannebo Fonder 3.5% 1.5%
Søren Olesen 3.0% 1.3%
Cliens Fonder 2.0% 0.9%
Fondita Fonder 1.9% 0.8%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: elosmedtech.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Kommuniké från årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021 2021-05-03
  Elos Medtechs årsstämma hölls måndagen den 3 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin, genomfördes årsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut: Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet  Stämman beslutade […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2021 2021-04-28
  POSITIV START PÅ ÅRET Januari - mars 2021 · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 171,2 MSEK (158,9), en ökning om 7,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 14,2 procent. · Rörelseresultatet ökade till 25,0 MSEK (11,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,6 procent (7,5). · Resultat efter […]
 • Elos Medtech publicerar Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2020 2021-03-31
  Elos Medtech AB:s Årsredovisning med hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats www.elosmedtech.com I Årsredovisningen för 2020 är hållbarhetsrapporten samt hållbarhetsnoter för första gången integrerade med årsredovisningen. Den tryckta versionen av Årsredovisningen kommer från och med slutet av april att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar […]
 • Kallelse till årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021-03-31
  Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19 pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs Elos Medtech ABs årsstämma enbart genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga regler. […]
 • Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020 2021-02-24
  AVSLUTAR ÅRET STARKT Oktober - december · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 154,8 MSEK (158,3), en minskning med 2,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 2,7 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (14,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,2 procent (8,9). · Rörelseresultatet har påverkats positivt […]
 • Elos Medtech i Skara ser ökad efterfrågan för renrumsproduktion 2021-02-05
  Elos Medtech i Skara är specialiserade på formsprutning i högteknologiska polymerer med hög kvalitet. Bolaget har byggt upp en högautomatiserad produktion, djup kompetens och ett erbjudande som alltfler globala medicintekniska företag finner attraktivt när de söker efter en tillverkande partner. Bolagets kunder är globala och främst verksamma inom den växande marknaden för medicinsk diagnostik. Elos […]
 • Elos Medtech utnämner Managing Director i Gørløse 2021-01-15
  Tina Friis-Poulsen har utsetts att efterträda Søren Olesen att leda Elos Medtech i Gørløse, Danmark. Tina Friis-Poulsen har arbetat i företaget i mer än 10 år som Kvalitets- och Regulatorisk chef och har även tidigare varit ansvarig för koncernens kvalitets- och regulatoriska arbete. Søren Olesen lämnar nu över ansvaret till Tina Friis-Poulsen. Søren Olesen kommer […]
 • Murgata: Elos Medtech – Ortopedkirurgernas robotar lyfter tillväxten 2020-11-25
  Trots pandemin växer ortopedisk robotkirurgi fram som ett viktigt område. Elos har redan betydande försäljning och vi tror att marknaden kommer mångdubblas närmaste åren. Bolaget lanserar dentala produkter i USA och våra förväntningar överträffades i Q3. Vi höjer motiverade värdet till SEK 155 (100). Dags för investerare att blicka bortom pandemin Liksom för Elos kunder […]
 • Elos Medtech investerar för att möta ökad efterfrågan inom robotkirurgi 2020-11-02
  Styrelsen för Elos Medtech har idag beslutat att godkänna investeringar inom Elos Medtechs affärsområde Orthopedics för att möta kundernas ökade efterfrågan under 2021 och säkerställa långsiktig tillväxt i linje med bolagets strategiska affärsplan. Den ökade efterfrågan som nu ses inom Orthopedics är inom robotassisterad kirurgi, en marknad där Elos Medtech är väl etablerad med flera […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020 2020-10-20
  ETT KVARTAL MED STARK ÅTERHÄMTNING Juli - september 2020 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 147,9 MSEK (157,1), en minskning om 5,9 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade i lokala valutor med 1,7 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 17,9 MSEK (14,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,1 procent (9,0). • Rörelseresultatet […]
 • Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2021 2020-10-07
  I enlighet med 2020 års årsstämmas beslut skall Elos Medtech valberedning bestå av fyra ledamöter. Därtill skall styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2020 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt den därutöver till kapitalandelen största […]
 • Elos Medtech utnämner Managing Director i Memphis 2020-07-20
  Tim Turner har utsetts att efterträda Jodie Gilmore för Elos Medtech i Memphis. Tim Turner har arbetat i företaget inom flera olika områden i mer än 16 år och har bred erfarenhet av ledande roller inom produktion, teknik och affärsutveckling.    Efter 10 år som verkställande direktör för Onyx Medical, inklusive 5 år som del […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 2020-07-16
  SNABB OMSTÄLLNING OCH EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER GER RESULTAT April - juni 2020   • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 118,3 MSEK (184,1), en minskning om 35,7 procent jämfört med samma period föregående år. Efter hänsyn tagen till förändringar i valutakurser uppgick förändringen till -36,2 procent. • Rörelseresultatet uppgick till 14,9 MSEK (15,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal […]
 • Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2020 2020-05-05
  ÅRET INLEDS STABILT I EN OSÄKER OMVÄRLD Januari - mars 2020 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 158,9 MSEK (189,9), en minskning om -16,3 procent jämfört med samma period föregående år. Efter hänsyn tagen till förändringar i valutakurser uppgick förändringen till -18,4 procent. • Under första kvartalet 2019 såldes ett färdigvarulager om 13,3 MSEK […]
 • Elos Medtech årsstämma 2020 2020-04-21
  Elos Medtech AB (publ) höll årsstämma den 21 april 2020 i Göteborg. Utdelning Stämman beslutade att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2019.   Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Styrelsen och revisor Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt omvaldes till styrelseledamöter. Yvonne […]
 • Styrelsen drar tillbaka föreslagen utdelning. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden. 2020-04-01
  Utbredningen av viruset COVID-19 har utvecklats till att bli en global angelägenhet med betydande påverkan på hela samhället. Elos Medtech bedömer utifrån rådande situation och information att det finns en betydande risk att utbrottet av COVID-19 kommer att ha en finansiell påverkan på bolaget som bolaget tidigare har publicerat. Marknadsläget är exceptionellt och fortsatt mycket […]
 • Elos Medtech - Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2019 publicerad 2020-03-31
  Rapporterna svensk årsredovisning 2019 och engelsk hållbarhetsredovisning 2019 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats www.elosmedtech.com Årsredovisning 2019 finns publicerad under IR och Finansiella rapporter. Hållbarhetsredovisning 2019 finns publicerad under About us och Sustainability. Engelsk version av årsredovisning 2019 kommer att offentliggöras på bolagets webbplats i slutet av april.   Om Elos Medtech […]
 • Uppdatering avseende Elos Medtech’s bedömning av COVID-19 2020-03-25
  Utbredningen av viruset COVID-19 har utvecklats till att bli en global angelägenhet med betydande påverkan på hela samhället sedan Elos Medtech publicerade Bokslutskommunikén den 18 februari. Elos Medtech bedömer utifrån rådande situation och information att det finns en betydande risk att utbrottet av COVID-19 kommer att ha en finansiell påverkan på bolaget under första halvåret, […]
 • Kallelse till årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2020-03-23
  Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 21 april 2020 kl. 17.00 på Elos Medtech AB:s kontor, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg, med registrering från kl. 16.00 vilken avbryts när stämman öppnas. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms […]
 • Elos Medtech lanserar Elos Accurate[®] Hybrid Base™ i USA 2020-02-19
  Elos Medtech har glädjen att meddela att företaget har fått FDA 510(k) tillåtelse att marknadsföra Elos Accurate Hybrid Base på den amerikanska marknaden för tandimplantat. Elos Accurate Hybrid Base är en protetisk produkt inom digital tandvård och används för singelkronor och broar på tandimplantat. Produkten är kompatibel med flera implantatplattformar från ledande tandimplantatföretag och har […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?