Home Tags Aktieanalys

Tag: Aktieanalys

Elos Medtech i Timmersdala och Microplast i Skara

Elos Medtech: Inför rapporten för Q1 2021

Imorgon släpper Elos Medtech sin Q1-rapport. Vi gör endast mindre estimatjusteringar och behåller vårt motiverade värde på SEK 155 per aktie. Aktien har gått starkt och för ett par veckor sedan var den uppe vid vårt motiverade värde. Sedan dess har aktien fallit tillbaka något och den stängde på SEK 144.50 igår. Vi förväntar oss ännu en stark rapport som visar att bolaget är på väg i rätt riktning. Pandemins inverkan och den generella återhämtningen gör att kvartalsestimaten är ovanligt osäkra just nu. Vi kommer fokusera minst lika mycket på vad som skrivs som på hur kvartalssiffrorna kommer in i förhållande till våra estimat.
Elos Medtech i Timmersdala och Microplast i Skara

Elos Medtech: Inför rapporten för Q4 2020

Elos Medtech: Inför rapporten för Q4 2020 Imorgon släpper Elos Medtech sin Q4-rapport. Vi gör inga estimatförändringar inför rapporten och behåller vårt motiverade värde på SEK...
Elos Medtech Aktieanalys Murgata Equity Research: 24 november 2020

Elos Medtech: Ortopedkirurgernas robotar lyfter tillväxten

Trots pandemin växer ortopedisk robotkirurgi fram som ett viktigt område. Elos har redan betydande försäljning och vi tror att marknaden kommer mångdubblas närmaste åren. Bolaget lanserar dentala produkter i USA och våra förväntningar överträffades i Q3. Vi höjer motiverade värdet till SEK 155 (100).
Elos Medtech screws

Elos Medtech: Inför rapporten för Q3 2020

Elos släpper sin Q3-rapport imorgon. Bolaget har påverkats av COVID-19, men de underliggande marknaderna för bolagets viktiga marknader inom såväl Dental som Orthopedics har bottnat och återhämtar sig. Vi förväntar oss att efterfrågan inom Life Science hållit uppe väl, bland annat för att diabetesmarknaden varit relativt opåverkar och för en mycket god efterfrågan på produkterna som tillverkas för Getinges ventilatorer.
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q2 2020

Elos släpper sin Q2-rapport den 16 juli. COVID-19 har en betydande inverkan för bolaget eftersom många kunders efterfrågan minskat påtagligt under pandemin. Vi har gjort små estimatförändringar jämfört med tidigare antaganden och behåller vårt motiverade värde SEK 100 per aktie oförändrat.
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q1 2020

Elos rapporterar den 5 maj. Situationen med COVID-19 påverkar negativt och vi betraktar 2020E som ett resultatmässigt förlorat år. Graden av påverkan och vägen till normalisering ser olika ut för de tre affärsområdena. Vi har sänkt estimaten och har ett nytt motiverat värde på SEK 100 (115) för Elos Medtech. Här hämtar du hem hela analysen.
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q4 2019

Elos rapporterar den 18 februari. Vi förväntar oss att Orthopedics och Dental driver tillväxten, medan Life Science påverkas negativt av den strategiska utfasningen tidigare under året. Vi behåller vårt motiverade värde på SEK 115 oförändrat och noterar att aktien just nu handlas nära den nivån.
Elos Medtech

Elos Medtech: Inför rapporten för Q3 2019

Elos rapporterar 24 oktober och vi räknar med att det blir ytterligare en bra rapport. Vi förväntar oss att Orthopedics driver tillväxten även under Q3, men räknar med gradvis förbättring inom såväl Dental som Life Science. Vi behåller vårt motiverade värde SEK 115 oförändrat inför rapporten.
Elos Medtech screws

Elos Medtech: Defensivt kvalitetsbolag på offensiven

Vi höjer vårt motiverade värde till SEK 115 (100) efter en bra Q4-rapport med tydliga signaler om ambitiösa satsningar i kombination med kostnadskontroll. Vi justerar upp estimaten och förväntar oss betydande resultatförbättringar under 2019 efter ett par år som påverkats av tillfälliga utmaningar.
Elos Medtech

Elos Medtech: Analys efter Q2-rapporten

Elos Medtech: Syr ut kostymen för att ha något att växa i Vi har nyligen tagit upp bevakning av Elos Medtech och gör relativt små estimatförändringar...

Senaste aktieanalysen

Senaste bolagskommentarerna