Home Tags Aktieanalys

Tag: Aktieanalys

Elos Medtech i Timmersdala och Microplast i Skara

Elos Medtech: Inför rapporten för Q3 2021

Imorgon, onsdagen den 20 oktober klockan 08.00, släpper Elos Medtech sin Q3-rapport. Vi förväntar oss en bra rapport justerat för betydande engångskostnader relaterade till budet. Omvärldsläget är osäkert och det finns faktorer man bör hålla ögonen på. Vi är inte särskilt bekymrade över påverkan i Q3, men är intresserade av hur dessa kan tänkas påverka verksamheten framöver. Vi gör inga estimatförändringar inför rapporten och behåller vårt motiverade värde på SEK 275 per aktie.
Elos Medtech: Bra rapport och en ny huvudägare gör sig redo - Murgata Equity Research - Aktieanalys

Elos Medtech: Bra rapport och en ny huvudägare gör sig redo

TA Associates blir ny huvudägare till Elos Medtech efter budet. Övriga ägare har drygt 20% av aktierna och aktien blir kvar på börsen. Vi välkomnar den nye ägaren som vi tror kommer skapa betydande värden för samtliga ägare. Q2-rapporten slog våra förväntningar och vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250). TA Associates blir ny huvudägare efter budet. Övriga ägare har drygt 20% av aktierna och aktien blir kvar på börsen. Vi välkomnar den nye ägaren som vi tror kommer skapa betydande värden för samtliga ägare. Q2-rapporten slog våra förväntningar och vi höjer vårt motiverade värde till SEK 275 (250).
Elos Medtech: Därför bör investerare inte acceptera budet (Murgata Equity Research)

Elos Medtech: Därför bör investerare inte acceptera budet

Elos befinner sig i en stark period där de underliggande marknaderna återhämtar sig samtidigt som alla tre affärsområden står inför betydande produktionsökningar och lanseringar. TA Associates har lagt ett bud på SEK 215 som vi inte anser speglar de goda framtidsutsikterna. Vi höjer vårt motiverade värde till SEK 250 (155) drivet av estimatrevideringar. Aktien påverkas av budprocessen just nu, men i värderingen utgår vi från att aktien kommer fortsätta vara noterad. Motiverade värdet är nära DCF-värdet och värderingen är i linje med vår modell som bygger på historiska multiplar, vilket möjligen är konservativt.
Elos Medtech i Timmersdala och Microplast i Skara

Elos Medtech: Inför rapporten för Q1 2021

Imorgon släpper Elos Medtech sin Q1-rapport. Vi gör endast mindre estimatjusteringar och behåller vårt motiverade värde på SEK 155 per aktie. Aktien har gått starkt och för ett par veckor sedan var den uppe vid vårt motiverade värde. Sedan dess har aktien fallit tillbaka något och den stängde på SEK 144.50 igår. Vi förväntar oss ännu en stark rapport som visar att bolaget är på väg i rätt riktning. Pandemins inverkan och den generella återhämtningen gör att kvartalsestimaten är ovanligt osäkra just nu. Vi kommer fokusera minst lika mycket på vad som skrivs som på hur kvartalssiffrorna kommer in i förhållande till våra estimat.
Elos Medtech i Timmersdala och Microplast i Skara

Elos Medtech: Inför rapporten för Q4 2020

Elos Medtech: Inför rapporten för Q4 2020 Imorgon släpper Elos Medtech sin Q4-rapport. Vi gör inga estimatförändringar inför rapporten och behåller vårt motiverade värde på SEK...
Elos Medtech Aktieanalys Murgata Equity Research: 24 november 2020

Elos Medtech: Ortopedkirurgernas robotar lyfter tillväxten

Trots pandemin växer ortopedisk robotkirurgi fram som ett viktigt område. Elos har redan betydande försäljning och vi tror att marknaden kommer mångdubblas närmaste åren. Bolaget lanserar dentala produkter i USA och våra förväntningar överträffades i Q3. Vi höjer motiverade värdet till SEK 155 (100).
Elos Medtech screws

Elos Medtech: Inför rapporten för Q3 2020

Elos släpper sin Q3-rapport imorgon. Bolaget har påverkats av COVID-19, men de underliggande marknaderna för bolagets viktiga marknader inom såväl Dental som Orthopedics har bottnat och återhämtar sig. Vi förväntar oss att efterfrågan inom Life Science hållit uppe väl, bland annat för att diabetesmarknaden varit relativt opåverkar och för en mycket god efterfrågan på produkterna som tillverkas för Getinges ventilatorer.
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q2 2020

Elos släpper sin Q2-rapport den 16 juli. COVID-19 har en betydande inverkan för bolaget eftersom många kunders efterfrågan minskat påtagligt under pandemin. Vi har gjort små estimatförändringar jämfört med tidigare antaganden och behåller vårt motiverade värde SEK 100 per aktie oförändrat.
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q1 2020

Elos rapporterar den 5 maj. Situationen med COVID-19 påverkar negativt och vi betraktar 2020E som ett resultatmässigt förlorat år. Graden av påverkan och vägen till normalisering ser olika ut för de tre affärsområdena. Vi har sänkt estimaten och har ett nytt motiverat värde på SEK 100 (115) för Elos Medtech. Här hämtar du hem hela analysen.
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q4 2019

Elos rapporterar den 18 februari. Vi förväntar oss att Orthopedics och Dental driver tillväxten, medan Life Science påverkas negativt av den strategiska utfasningen tidigare under året. Vi behåller vårt motiverade värde på SEK 115 oförändrat och noterar att aktien just nu handlas nära den nivån.