Home Tags Cellavision

Tag: Cellavision

Cellavision Q3 2020: Rapportkommentar

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2020

Cellavisions försäljning minskade med 8% till 88.0 (95.6) SEKm i Q3, men justerat för valutaeffekter och förvärv var nedgången 24% jämfört med med föregående år. Pandemin har påverkat såväl försäljningsprocesser som installationer. EBIT-marginalen försämrades till 18.9 (22.9) procent, men förvärvet av RAL i Q4 förra året påverkar jämförbarheten. Vi förväntar oss att tillväxten återkommer under de närmaste kvartalen när restriktionerna från pandemin minskar, DC-1 lanseras på de viktigaste marknaderna och produkterna från RAL börjar säljas i fler länder.
Cellavision Q2 2020

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2020

Cellavision rapporterade 5% tillväxt i Q2, men justerar vi för valuta och framför allt ett förvärv minskade den underliggande försäljningen med 15%. Förutom de normalt stora kvartalsvariationerna befinner sig de tre geografiska regionerna i olika skeden i pandemin. Förvärvet av RAL har en negativ inverkan på marginalerna och i kombination med de utmanande marknadsförhållandena på grund av COVID-19 minskade EBIT-marginalen till 24.0 (33.7) procent. Bolaget tycks ha hanterat inverkan från pandemin på ett bra sätt.
Cellavision Murgata Q4 2019

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2019

Cellavision hade en organisk tillväxt på 7% i Q4, men positiva valutaeffekter och framför allt förvärvet av RAL lyfte den rapporterade försäljningen med 35%. Förvärvet ökar kostnaderna och sänker marginalerna, men även utan förvärvet ökade kostnaderna betydligt. Vår bild är att bolaget investerar aggressivt i såväl försäljning som utveckling och det slår hårt mot marginalerna på kort sikt. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.
Celllavision DC-1

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2019

Cellavision växte 31% i lokala valutor. Samtliga tre regioner växte, men det är stora fluktuationer mellan kvartalen. EBIT förbättrades till 34.9 (23.3) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 33.6 (29.9) procent. Sammantaget ett bra kvartal trots att det nya instrumentet DC-1 inte hann generera någon försäljning i Q1.
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2018

Cellavision växte starkt i alla tre regioner och ökade den totala försäljningen med 44% i lokala valutor. Sammantaget en bra rapport!
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten i lokala valutor var 33% och EBIT-marginalen förbätttrades betydligt. Bolaget ser fram emot lanseringen av produkten DC-1.
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2018

Cellavision växte 15% till högre marginal Cellavision växte försäljningen med 15% i lokala valutor. Samtliga tre geografiska regioner förbättrades jämfört med föregående år. EBIT-marginalen på...

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2018

Cellavision hade ett tufft jämförelsekvartal Cellavision minskade försäljningen med 20% i lokala valutor. Det är dock främst ett resultat av att det var ett exceptionellt...
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2017

Cellavisions tillväxt hjälptes av Asien Cellavision växte 6% i lokala valutor. Både Americas och EMEA minskade försäljningen och tillväxten i Asien hjälptes av att det...
Murgata 2017 to 2018

Omstart för hälsovårdssektorn?

Hälsovårdssektorns vinnare och förlorare 2017 fortsatte i samma riktning under årets första vecka. Men nu går vi in i en period där mer fundamentala...

Senaste aktieanalysen

Senaste bolagskommentarerna