Home Tags Cellavision

Tag: Cellavision

Cellavision Q2 2021: Rapportkommentar

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2021

Cellavisions försäljning växte med 15% i Q2, vilket justerat för negativa valutaeffekter motsvarade 23% organisk tillväxt. EBIT förbättrades till 39 (28) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 29 (24) procent. I Kina kommer bolagets lansering av DC-1 försenas på grund av bakslag i ett test och dessutom har bolaget sagt upp avtalet med en av distributörerna på grund av att de kommer ha konkurrerande verksamhet. På många marknader hämmas bolaget fortfarande av pandemi och restriktioner, men återhämtningen pågår och det mesta går åt rätt håll.
Cellavision Q3 2020: Rapportkommentar

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2020

Cellavisions försäljning minskade med 8% till 88.0 (95.6) SEKm i Q3, men justerat för valutaeffekter och förvärv var nedgången 24% jämfört med med föregående år. Pandemin har påverkat såväl försäljningsprocesser som installationer. EBIT-marginalen försämrades till 18.9 (22.9) procent, men förvärvet av RAL i Q4 förra året påverkar jämförbarheten. Vi förväntar oss att tillväxten återkommer under de närmaste kvartalen när restriktionerna från pandemin minskar, DC-1 lanseras på de viktigaste marknaderna och produkterna från RAL börjar säljas i fler länder.
Cellavision Q2 2020

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2020

Cellavision rapporterade 5% tillväxt i Q2, men justerar vi för valuta och framför allt ett förvärv minskade den underliggande försäljningen med 15%. Förutom de normalt stora kvartalsvariationerna befinner sig de tre geografiska regionerna i olika skeden i pandemin. Förvärvet av RAL har en negativ inverkan på marginalerna och i kombination med de utmanande marknadsförhållandena på grund av COVID-19 minskade EBIT-marginalen till 24.0 (33.7) procent. Bolaget tycks ha hanterat inverkan från pandemin på ett bra sätt.
Cellavision Murgata Q4 2019

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2019

Cellavision hade en organisk tillväxt på 7% i Q4, men positiva valutaeffekter och framför allt förvärvet av RAL lyfte den rapporterade försäljningen med 35%. Förvärvet ökar kostnaderna och sänker marginalerna, men även utan förvärvet ökade kostnaderna betydligt. Vår bild är att bolaget investerar aggressivt i såväl försäljning som utveckling och det slår hårt mot marginalerna på kort sikt. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.
Celllavision DC-1

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2019

Cellavision växte 31% i lokala valutor. Samtliga tre regioner växte, men det är stora fluktuationer mellan kvartalen. EBIT förbättrades till 34.9 (23.3) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 33.6 (29.9) procent. Sammantaget ett bra kvartal trots att det nya instrumentet DC-1 inte hann generera någon försäljning i Q1.
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2018

Cellavision växte starkt i alla tre regioner och ökade den totala försäljningen med 44% i lokala valutor. Sammantaget en bra rapport!
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten i lokala valutor var 33% och EBIT-marginalen förbätttrades betydligt. Bolaget ser fram emot lanseringen av produkten DC-1.
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2018

Cellavision växte 15% till högre marginal Cellavision växte försäljningen med 15% i lokala valutor. Samtliga tre geografiska regioner förbättrades jämfört med föregående år. EBIT-marginalen på...

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2018

Cellavision hade ett tufft jämförelsekvartal Cellavision minskade försäljningen med 20% i lokala valutor. Det är dock främst ett resultat av att det var ett exceptionellt...
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2017

Cellavisions tillväxt hjälptes av Asien Cellavision växte 6% i lokala valutor. Både Americas och EMEA minskade försäljningen och tillväxten i Asien hjälptes av att det...