HomeBolagskommentarCellavision: Rapportkommentar Q2 2020

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2020

Cellavision: Bra kvartal med tanke på COVID-19

Cellavision rapporterade 5% tillväxt i Q2, men justerar vi för valuta och framför allt ett förvärv minskade den underliggande försäljningen med 15%. Förutom de normalt stora kvartalsvariationerna befinner sig de tre geografiska regionerna i olika skeden i pandemin. Förvärvet av RAL har en negativ inverkan på marginalerna och i kombination med de utmanande marknadsförhållandena på grund av COVID-19 minskade EBIT-marginalen till 24.0 (33.7) procent. Bolaget tycks ha hanterat inverkan från pandemin på ett bra sätt.

Cellavisions försäljning växte med 5% till 118.0 (112.4) SEKm i Q2. Försäljningen lyfts dock av förvärvet av RAL som konsoliderats under hela Q4 och framåt. Justerat för RAL (+23%) och valutaeffekter (-3%) var den organiska tillväxten i lokala valutor -15%.

Cellavision total försäljning Q2 2020
Källa: Cellavision

Marginaler

Bruttomarginalen i Q2 var 66.0 (77.5) procent. Minskningen beror bland annat av produktmixen (försäljningen från RAL hade 45% bruttomarginal), valutaeffekter och högre avskrivningar jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Cellavision bruttomarginal Q2 2020
Källa: Cellavision

EBIT i Q2 minskade till 28.3 (37.9) SEKm. EBIT-marginalen uppgick till 24.0 (33.7) procent. Under kvartalet uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 6.6 (3.8) SEKm.

Cellavision EBIT-marginal Q2 2020
Källa: Cellavision

Försäljning per region

Americas: 28.8 (66.7) SEKm; -57% tillväxt

Cellavision försäljning Americas Q2 2020
Källa: Cellavision

EMEA: 56.6 (29.9) SEKm; 89% tillväxt (7% organiskt)

Cellavision försäljning EMEA Q2 2020
Källa: Cellavision

APAC: 32.6 (15.8) SEKm; 106% tillväxt

Cellavision försäljning APAC Q2 2020
Källa: Cellavision

Övrigt

COVID-19 har påverkat bolagets verksamhet. Det har varit svårt för Cellavisions samarbetspartners/distributörer att installera på sjukhus under pågående pandemi och försäljningsarbetet har blivit alltmer digitaliserat.

Den generella bilden är att Asia-Pacific (APAC) återhämtar sig och troligen även EMEA. Situationen kring pandeming är mer osäker i Americas. Störst är osäkerheten i USA och det kan fördröja installationer ytterligare, men samtidigt dominerar Cellavision marknaden och vi bedömer att det bara är en fråga om vilket kvartal installationerna kommer utföras.

Produkten DC-1 för de mindre laboratorierna är nu i fullskalig serieproduktion. Produkten är lanserad på de flesta marknader i Europa. FDA-ansökan skickades in i Q1 och bolaget planerar för lansering i USA i slutet av året. DC-1 är lanserad i resten av Americas.

Produkterna från RAL har huvudsakligen fokuserat på Europa, men det omfattande förberedelser inklusive tecknande av samarbetsavtal med distributörer för att lansera produkterna i resten av världen.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Cellavision. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Länkar till rapporten, presentationen och webcasten hittar du på här.

Mer information om Cellavision finns på bolagssidan.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
491FollowersFollow
4,742FollowersFollow
390SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick