Home Tags C-Rad

Tag: C-Rad

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).
C-RAD kvartalsrapport Q2 2020

C-RAD: Rapportkommentar Q2 2020

Försäljningen minskade med 17% i Q2, vilket framför allt förklaras av den låga marknadsaktiviteten i Nordamerika till följd av COVID-19. Orderingången minskade med 3%, men orderstocken är på rekordhög nivå. Trots minskad försäljning och utmanande tider lyckades bolaget förbättra EBIT till +0.9 (-0.6) SEKm. Det förklaras dels av en hög bruttomarginal på grund av gynnsam produktmix och dels av en god kostnadskontroll till följd av pandemin.

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2019

Försäljningen minskade med 12% i Q4 och bolaget skriver ned GEMini-projektet. Även om vi justerar för nedskrivningen hamnade EBIT på SEK -0.6m. Orderingången växte med 17%, vilket i kombination med den svaga försäljningen innebär att orderstocken vid årsskiftet var på en rekordhög nivå.
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q1 2019

Försäljningen växte med 40% i Q1, men orderingången minskade. En stor anledning till minskningen var en order på distributionsprodukter till NKS föregående år, vilket inte är bolagets huvudfokus. Resultatet på EBIT-nivå förbättrades till 1.2 (-4.7) SEKm och det var fjärde kvartalet i rad med lönsamhet på den nivån.
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2018

Försäljningen växte med 37% i Q4 och orderingången ökade med hela 59%. EBIT för kvartalet kom in på 3.3 (1.1) SEKm. Dämed är bolaget lönsamt på EBIT-nivå för helåret 2018, vilket är en viktig milstolpe!
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q2 2018

C-RADs försäljning lyftes av Karolinska i Q2 Försäljningen växte med 61% i Q2, vilket framför allt berodde på betydande leveranser till Karolinska (NKS). Bruttomarginalen var...

C-RAD: Rapportkommentar Q1 2018

C-RAD fortsatte sin goda tillväxt i Q1 Försäljning och orderingång växte med 31% respektive 26% i Q1. Till skillnad från det säsongsmässigt gynnsamma Q4 uppnådde...
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2017

C-RAD rapporterade vinst i Q4 C-RAD växte försäljningen med 54% i Q4. Orderingången växte med 13% och orderboken är kvar på ungefär samma nivå som...
Murgata 2017 to 2018

Omstart för hälsovårdssektorn?

Hälsovårdssektorns vinnare och förlorare 2017 fortsatte i samma riktning under årets första vecka. Men nu går vi in i en period där mer fundamentala...
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q3 2017

C-RAD växte med 48% i Q3 C-RAD växte försäljningen med 48% i Q3 och orderingången nästan fördubblades. Lönsamhetsmässigt ligger bolaget fortfarande något under lönsamhetsnivån och...