Home Tags C-Rad

Tag: C-Rad

C-RAD Q2 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

C-RAD: Rapportkommentar Q2 2022

Försäljningen i Q2 ökade till 62.7 (60.5) SEKm, vilket motsvarar en valutajusterad minskning på 2%. Orderingången växte däremot med 35% justerat för valuta till 105.6 (72.3) SEKm. Bruttomarginalen expanderade till 64.9 (62.6) procent, men högre kostnader sänkte EBIT-marginalen till 1.3 (9.8) procent. De högre kostnaderna berodde bland annat på en normalisering av marknadsaktiviteterna, valutaeffekter och engångskostnader. Det bör poängteras att C-RAD har en betydande kvartalsvariation som påverkar såväl ordrar, försäljning som resultat.
C-RAD Q4 2021: Rapportkommentar

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2021

Försäljningen i Q4 växte valutajusterat med 8% till 77 (74) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till rekordnivån 19.4 (13.3) procent. Jämförelsekvartalet inkluderade engångskostnader som vi inte har justerat för. Vi tycker att det är en intressant dynamik som vi tolkar som att det sker en gradvis sekventiell förbättring, men trots det är betraktar vi covid-effekten jämfört med föregående år som negativ. Början av 2020 var nämligen så negativt påverkat att ordrar och försäljning senarelades till Q4. På kostnadssidan fick bolaget statliga stöd förra året samtidigt som restriktioner innebar att kostnaderna var ovanligt låga. Ur det perspektivet är det imponerande att såväl försäljning som marginaler förbättrades i Q4 jämfört med föregående år.
Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.
C-RAD Q3 2021: Rapportkommentar

C-RAD: Rapportkommentar Q3 2021

Försäljningen växte valutajusterat med 25% till 63.2 (52.6) SEKm. EBIT-marginalen expanderade till 13.9 (10.1) procent, vilket nästan uteslutande berodde på en högre bruttomarginal. Orderingången växte med 8% justerat för valuta. Europa och Amerika har återhämtat sig väl, medan Asien och Oceanien båda hade negativ orderingång och försäljning. Delvis berodde det på en stor order förra året, men vissa marknader är fortfarande påverkade av pandemin även om det tycks gå åt rätt håll just nu. Sammantaget en godkänd rapport med en ledning som var optimistiskt inför framtiden.
Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).
C-RAD kvartalsrapport Q2 2020

C-RAD: Rapportkommentar Q2 2020

Försäljningen minskade med 17% i Q2, vilket framför allt förklaras av den låga marknadsaktiviteten i Nordamerika till följd av COVID-19. Orderingången minskade med 3%, men orderstocken är på rekordhög nivå. Trots minskad försäljning och utmanande tider lyckades bolaget förbättra EBIT till +0.9 (-0.6) SEKm. Det förklaras dels av en hög bruttomarginal på grund av gynnsam produktmix och dels av en god kostnadskontroll till följd av pandemin.

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2019

Försäljningen minskade med 12% i Q4 och bolaget skriver ned GEMini-projektet. Även om vi justerar för nedskrivningen hamnade EBIT på SEK -0.6m. Orderingången växte med 17%, vilket i kombination med den svaga försäljningen innebär att orderstocken vid årsskiftet var på en rekordhög nivå.
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q1 2019

Försäljningen växte med 40% i Q1, men orderingången minskade. En stor anledning till minskningen var en order på distributionsprodukter till NKS föregående år, vilket inte är bolagets huvudfokus. Resultatet på EBIT-nivå förbättrades till 1.2 (-4.7) SEKm och det var fjärde kvartalet i rad med lönsamhet på den nivån.
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2018

Försäljningen växte med 37% i Q4 och orderingången ökade med hela 59%. EBIT för kvartalet kom in på 3.3 (1.1) SEKm. Dämed är bolaget lönsamt på EBIT-nivå för helåret 2018, vilket är en viktig milstolpe!
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q2 2018

C-RADs försäljning lyftes av Karolinska i Q2 Försäljningen växte med 61% i Q2, vilket framför allt berodde på betydande leveranser till Karolinska (NKS). Bruttomarginalen var...