C-RAD: Rapportkommentar Q4 2019

C-RAD minskade försäljningen med 12% i Q4

Försäljningen minskade med 12% i Q4 och bolaget skriver ned GEMini-projektet. Även om vi justerar för nedskrivningen hamnade EBIT på SEK -0.6m. Orderingången växte med 17%, vilket i kombination med den svaga försäljningen innebär att orderstocken vid årsskiftet var på en rekordhög nivå.

Försäljningen minskade med 12% i Q4

C-RADs försäljning minskade med 12% i Q4. Man bör inte övertolka enskilda kvartal, men försäljningen i APAC var i stort sett oförändrad och Nord- och Sydamerika avsevärt bättre än jämförelsekvartalet. Den viktigaste anledningen till att försäljningen är sämre än föregående år är APAC (Asia Pacific). Under de senaste sex kvartalen inklusive Q4 2019 har försäljningen i EMEA legat i intervallet 23.2-26.5 SEKm utom Q4 2018 då försäljningen var SEK 39.3m (se nedan).

C-RAD geografiska regioner Q4 2019
Källa: C-RAD

Lämnar vi kvartalet och ser på de lite längre försäljningstrenderna kan vi konstatera att den generella trenden för tillväxten gradvis mattats av under de senaste tre åren. De höga tillväxttalen var så klart inte uthålliga, men det är ändå bekymmersamt att tillväxten nu är negativ.

C-RAD försäljning och bruttomarginal Q4 2019
Källa: C-RAD

Bruttomarginalen har hållit sig på nivåer i närheten av 60% under flera år och den kom faktiskt in oförändrat på just 60.0 (60.0) procent i Q4.


Svag försäljning och bra ordrar lyfte orderstocken

Orderingången i Q4 ökade med 16.5% till 88.1 (75.6) SEKm och det inkluderar valutaeffekter som rimligen är positiva.

Kombinationen av god orderingång och låg försäljning i kvartalet innebär att orderstocken är på rekordnivå. Det talar för högre försäljning framöver när ordrarna som hamnat i orderstocken levereras.

C-RAD Orderingång, försäljning och orderstock Q4 2019
Källa: C-RAD

Nedskrivning tyngde EBIT i Q4

EBIT i Q4 försämrades till -12.2 (+3.2) SEKm, men det inkluderar en nedskrivning på SEK 11.6m för lager och aktiverade utvecklingskostnader relaterade till GEMini-projektet. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande. Bolaget skriver:

“GEMini-projektet utvecklas inte i den takt som vi har förväntat oss, och tidpunkten för när vi har en lanserad produkt och uppskalning i projektet är osäker.”

Justerar vi för den nedskrivningen hamnar skulle EBIT hamna på SEK -0.6m i kvartalet. Det har vi inte gjort i nedanstående graf.

Det kan också noteras att de aktiverade utvecklingskostnaderna ökat till 3.0 (0.8) SEKm och de är inte inkluderade i EBIT.

C-RAD EBIT Q4 2019
Källa: C-RAD

Övrigt

C-RAD hade SEK 29.5 i kassan i slutet av Q4. Dessutom hade bolaget en outnyttjad kreditfacilitet på SEK 7.3m.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av C-RAD. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om C-RAD finns på bolagssidan.

Rapportkalendern med länkar till rapporter, presentationer och rapportkommentarer finns här.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.