HomeBolagskommentarC-RAD: Rapportkommentar Q4 2018

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2018

C-RAD avslutar året starkt

Försäljningen växte med 37% i Q4 och orderingången ökade med hela 59%. EBIT för kvartalet kom in på 3.3 (1.1) SEKm. Det innebär att bolaget för första gången uppvisar ett positivt rörelseresultat för helåret som uppgick till 0.8 (-10.0) SEKm.

Försäljningen växte med 37%

C-RADs försäljning växte med 37% till 57.5 (42.0) SEKm i Q4. Det var framför allt EMEA som drev ökningen och bolaget lyfter fram DACH-regionen och Norden i rapporten. APAC växte med 17%, medan Nord- och Sydamerika minskade med 55%. På helårsbasis växte samtliga regioner 2018 jämfört med 2017.

C-RAD Q4 2018 försäljning och bruttomarginal
Källa: C-RAD

Bruttomarginalen var oförändrad på 60.0 (60.0) procent. Det finns ett antal faktorer som påverkar bruttomarginalen mellan kvartalen, men den har legat förhållandevis still i närheten av 60% under de senaste två åren.


Orderingången växte med 59%

Orderingången växte med 59% till 75.6 (47.5) SEKm i Q4. Orderstocken ökade till 194.0 (139.8) SEKm. Sedan andra halvan av 2017 har avståndet mellan orderingång och försäljning minskat något, men med det här starka kvartalet i ryggen ökar återigen avståndet. Även om man bör vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser om den framtida försäljningsutvecklingen är det ett positivt tecken. Samma tendens syns av naturliga skäl även i utvecklingen för orderstocken som ju består av ordrar som inte blivit försäljning.

C-RAD Q4 2018 orderingång och försäljning
Källa: C-RAD

EBIT för helåret blev positivt

C-RAD har balanserat kostnader mot intäkter och låtit försäljningsökningar finansiera tillväxtsatsningar. Sedan två år finns det dock en tendens till lönsamhetsförbättringar på EBIT-nivå sedan drygt två år tillbaka. EBIT i Q4 kom in på 3.2 (1.0) SEKm, vilket för helåret innebär +0.8 (-10.0) SEKm. Det är en naturligtvis en viktig milstolpe för bolaget!

C-RAD Q4 2018 EBIT
Källa: C-RAD

Övrigt

C-RAD hade SEK 9.3 SEKm i kassan i slutet av Q4. Dessutom hade bolaget en outnyttjad kreditfacilitet på 12.1 SEKm.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av C-RAD. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om C-RAD finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
385SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick