Home Tags Elekta

Tag: Elekta

Elekta Q3 2022/23: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Elekta: Rapportkommentar Q3 2022/23

Elekta växte orderingången med 9% och försäljningen med 8% i lokala valutor. APAC hade starkast orderingång, men smittspridning i Kina medförde att försäljningen var svagast i den regionen. Bruttomarginalen förbättrades något jämfört med motsvarande kvartal föregående år, men nivån är fortfarande historiskt låg på grund av förhöjda kostnader samtidigt som det tar tid innan prishöjningar får genomslag. Kostnadsbesparingsprogrammet löper enligt plan. Elekta har en stark orderbok och ledningen verkar konfident inför det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet.
Elekta Q4 2021/22: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Elekta: Rapportkommentar Q4 2021/22

Elekta Q4: Tillväxt men fortsatt marginalpress Elekta hade en underliggande försäljningstillväxt på 5% i Q4 som med hjälp av positiva valutaeffekter lyfte försäljningen med 16%...
Elekta Q3 2021/22: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Elekta: Rapportkommentar Q3 2021/22

Elekta vinstvarnade den 14 februari och meddelade preliminära resultat för Q3, men dagens rapport visade en mer detaljerad bild. Elekta växte orderingången med 8% i lokala valutor medan försäljningen minskade marginellt. Sammantaget anser vi att läget är ganska odramatiskt och att läget förbättras gradvis, samtidigt som det kvarstår utmaningar relaterade till pandemin och högre kostnader för transporter och komponenter. Det påverkar marginalerna i negativ riktning. Inför det säsongsmässigt starka kvartalet räknar bolaget med tillväxt, men samtidigt finns det utmaningar med att slutföra installationer. Vår bild är att det kommer dröja ett antal kvartal innan läget normaliserats, men att bolaget bör går mot ljusare tider i termer av tillväxt, marginaler och lönsamhet.
Här finns aktieanalyser och rapportkommentarer om Elekta ($EKTA), den senaste kvartalsrapporten och årsredovisningen, lista över de största aktieägarna, de senaste pressmeddelandena och länkar till Elektas sidor hos Avanza och Nordnet.

Elekta vinstvarning inför Q3 2021/22

Igår vinstvarnade Elekta, släppte de viktigaste preliminära siffrorna och höll en telefonkonferens. Försäljningen kom in 7.4% lägre än analytikernas consensus som av någon anledning räknat med att det skulle bli en spektakulär återhämtning i just det här kvartalet. Istället fortsatte de globala utmaningarna som vi sett under åtskilliga kvartal även i Q3. Även marginalerna fortsatte att påverkas av de faktorerna, men analytikerna hade räknat med de högsta Q3-marginalerna på EBIT-nivå på fyra år. Orderingången, som inte påverkas nämnvärt av utmaningar med försörjningskedjan, växte valutajusterat med 8% och det var nästan i linje med analytikernas estimat.
Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.
Elekta Q1 2021/22: Rapportkommentar

Elekta: Rapportkommentar Q1 2021/22

Elektas första kvartal brukar vara säsongsmässigt svaga, vilket bland annat beror på lägre aktivitet under sommaren och att det följer på det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet. Elektas underliggande försäljningsutveckling bottnade för nästan ett år sedan, men det syns inte så tidigt i de rapporterade siffrorna på grund av motvinden från valutor. Samtidigt befinner sig bolaget, liksom många andra bolag, i en ogynnsam kostnadssituation relaterad till transporter, råvaror och även begränsningar relaterade till pandemin. I någon mån tyngs försäljningen av att installationsprocesser är utmanande under pandemin. Vi tror att återhämtningen kommer fortsätta, motvinden från valutor avta och kostnadsläget normaliseras. Det bör driva såväl tillväxt som lönsamhet framöver, även om alla utmaningar inte kommer försvinna till nästa kvartal.
Elekta Q4 2020/21: Murgata Equity Research sammanfattning av Elektas kvartalsrapport

Elekta: Rapportkommentar Q4 2020/21

Elektas orderingång och försäljning ökade med 18% respektive 1% i lokala valutor i Q4. Motvinden från valutor innebar att den rapporterade försäljningen minskade med 9%. Både brutto- och EBITA-marginalerna försämrades jämfört med föregående år. Summerar vi helåret konstaterar vi att både orderingång och försäljning ökade om man justerar för de negativa valutaeffekterna. EBITA-marginalen förbättrades trots att bruttomarginalen försämrades. Elekta släppte sin Q4-rapport den 28 maj och senare idag (7 juni) håller Elekta en kapitalmarknadsdag.
Elekta Harmony introduction of new linear accelerator (linac)

Elekta Harmony

Igår introducerade Elekta den nya linjäracceleratorn Elekta Harmony. Det är en linac som vänder sig både till tillväxtmarknader och mer mogna marknader. Bolaget lyfter fram kortare behandlingstid, hög precision och flexibilitet. Den passar väl in i ett mellansegment och kommer på sikt ersätta två befintliga linacs. Högre pris och lägre kostnad än dessa talar för högre bruttomarginaler på sikt. Vi har även tittat närmare på Elektas övriga behandlingsalternativ.
Elekta Q1 2020/21

Elekta: Rapportkommentar Q1 2020/21

Elektas orderingång ökade med 1% i lokala valutor med god hjälp av en stororder i USA. Försäljningen minskade med 8% i lokala valutor. Vi betraktar det ändå som ett bra kvartal med tanke på utmaningarna som pandemin för med sig. Särskilt noterbart är att Kina som drabbades först nu har blivit i stort sett normalt. EBITA-marginalen expanderade kraftigt till 18.5 (13.9) procent. En del beror på att bruttomarginalen lyftes av en hög andel service, men en stor del berodde på ökade aktiveringar av FoU-kostnader. Elekta ger ingen guidance och understryker att osäkerheten i närtid är stor, även om det här kvartalet var bra.
Elekta Q4 2019/20

Elekta: Rapportkommentar Q4 2019/20

Elektas orderingång och försäljning minskade med 10% respektive 6% i lokala valutor jämfört med föregående år. EBITA-marginalen minskade till 22.1 (24.1) procent, men hjälptes av en positiv engångseffekt. COVID-19 gör att osäkerheten kring den närmaste tiden är stor och bolaget har inte gett någon guidance som de brukar göra efter Q4. Vårt intryck är att bolaget har passerat den mest kritiska perioden i många marknader, men att det är osäkert hur snabbt återhämtningen kommer ske. Elekta ser inga störningar i betalningar från kunder och har stärkt kassan betydligt.