Home Tags GHP

Tag: GHP

Här finns aktieanalyser och rapportkommentarer om GHP Specialty Care ($GHP), den senaste kvartalsrapporten och årsredovisningen, lista över de största aktieägarna, de senaste pressmeddelandena och länkar till GHPs sidor hos Avanza och Nordnet.

GHP del 1: Sjukhusavtal i Förenade Arabemiraten avslutas

Igår meddelade GHP att avtalet om sjukhusen i Förenade Arabemiraten sagts upp. Det kommer även påverka GHPs investeringar och ambitioner i regionen, så det är en potentiell tillväxtmotor som snarare varvar ner än upp i och med beskedet. Aktiemarknaden kommer bli besviken, men samtidigt utgör International just nu mindre än 10% av intäkterna och det inkluderar även intäkter från Kuwait.
GHP Q2 2021: Kvartalsrapport

GHP: Rapportkommentar Q2 2021

GHP rapporterade 26% organisk tillväxt i Q2 jämfört med föregående års tuffa period i pandemins inledning. Fortfarande finns det en del negativa effekter, men efterfrågan kommer vara ovanligt hög närmaste tiden på grund av “vårdskulden” efter pandemin. Läget normaliseras alltmer samtidigt som bolaget fortsätter att öppna nya kliniker.
Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).
GHP Q3 2020: Rapportkommentar

GHP: Rapportkommentar Q3 2020

GHP växte försäljningen med 2% och resultatet förbättrades i ett kvartal som är säsongsmässigt svagt. Inverkan från pandemin var större i början av kvartalet än i slutet, vilket är ett gott tecken. Inom International verkar det dock som en andra våg kommer ha en påverkan även på Q4, vilket har en negativ inverkan på såväl pågående verksamhet som uppbyggnad av ny. Vårt intryck är att bolaget hanterat pandemin väl och årets tredje kvartal var det bästa hittills.
Sjukvårdsförsäkringar i skottgluggen

Privata sjukvårdsförsäkringar i skottgluggen

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att införa begränsningar för privata sjukvårdsförsäkringar. Frågan har aktualiserats av COVID-19, men det är en mer långtgående förändring som skulle kunna ha en betydande inverkan för företags möjlighet att ta sig an patienter från både den offentligt finansierade vården och den som finansieras av försäkringsbolag. Av börsbolagen är det framför allt GHP som skulle kunna hamna i kläm, men det finns samtidigt mycket som talar emot långtgående förändringar.
GHP Q2 2020

GHP: Rapportkommentar Q2 2020

Trots betydande påverkan från COVID-19 lyckades GHP begränsa den negativa inverkan på försäljningen. Försäljningen minskade med 5.6% (organiskt 8.2%). Ett omfattande arbete med att ställa om verksamheten i kombination med statliga stöd och kostnadsbesparingar höll även uppe lönsamheten och bolaget lyckades till och med lyfta såväl EBIT som EBIT-marginal trots de utmanande tiderna. Det bör dock påpekas att kvartalets resultat säger ovanligt lite om den underliggande utvecklingen för bolagets normala verksamhet.
GHP Murgata Q4 2019

GHP: Rapportkommentar Q4 2019

GHP växte organiskt med 7% i Q4. Verksamheten går i huvudsak bra även om en ny klinik i Stockholm och en expanderad klinik i Köpenhamn tynger lönsamheten innan de har fyllt upp kapaciteten. EBIT försämrades till 17.8 (28.3) SEKm och den försämringen förklaras nästan helt (ca SEK 10m) av förändrade betalningar/periodiseringar av intäkterna från Mellanöstern. Utdelningen föreslås bli oförändrad på SEK 0.30 per aktie.
GHP Specialty Care - Knee surgery

GHP: Rapportkommentar Q1 2019

GHP växte organiskt med 17% i Q1. Norden växte med 13% organiskt, medan International minskade. Vårdsamverkan ökade kraftigt, men rapporterade liksom i jämförelsekvartalet ett resultat nära noll. EBITDA-marginalen expanderade till 12.8 (9.3) procent, vilket hade varit en marginell nedgång utan redovisningsförändringar.
GHP

GHP: Rapportkommentar Q4 2018

Den organiska tillväxten i Q4 var 15% och såväl intäkter som resultat var på rekordnivåer. Norden växte starkt, intäkterna från Vårdsamverkan var nästan tre gånger så höga som örra året och International förbättrades. Sammantaget en bra rapport med optimistisk ton inför framtiden.
GHP Specialty Care - Knee surgery

GHP: Rapportkommentar Q3 2018

Den organiska tillväxten i Q3 var 12.3%. Bolaget tycks ha kommit förbi en tuff period resultatmässigt trots stora satsningar på att expandera verksamheten.