GHP: Rapportkommentar Q4 2019

GHP växte 7% men uppstartskostnader tyngde

GHP växte organiskt med 7% i Q4. Verksamheten går i huvudsak bra även om en ny klinik i Stockholm och en expanderad klinik i Köpenhamn tynger lönsamheten innan de har fyllt upp kapaciteten. EBIT försämrades till 17.8 (28.3) SEKm och den försämringen förklaras nästan helt (ca SEK 10m) av förändrade betalningar/periodiseringar av intäkterna från Mellanöstern. Utdelningen föreslås bli oförändrad på SEK 0.30 per aktie.
[Björn Olander äger aktier i GHP]

God tillväxt, initiala kostnader och förändrade betalningar

GHP ökade försäljningen med 7.6% till 372.9 (336.9) SEKm, vilket motsvarade 6.8% organisk tillväxt. Samtliga segment och undermarknader förbättrade sig jämfört med Q4 föregående år.

GHP Q4 2019 försäljning och tillväxt
Källa: GHP

EBIT försämrades till 17.8 (28.3) SEKm, vilket huvudsakligen beror på en förändrad periodisering/betalning av ersättningen för verksamheten i Mellanöstern. Det hade en negativ inverkan på cirka SEK 10m i kvartalet jämfört med föregående år.

GHP Q4 2019 EBIT och EBIT-marginal
Källa: GHP

Intäkter och EBIT per segment

Norden

Intäkterna i Norden ökade med 11.4% till 311.9 (280.1) SEKm i Q4, vilket motsvarade 6.9% organiskt. EBIT minskade till 25.0 (29.4) SEKm, vilket gav en EBIT-marginalkontraktion till 8.0 (10.5) procent.

GHP Q4 2019 Norden EBIT
Källa: GHP

Stockholmsområdet

I Stockholm har den dagkirurgiska kliniken som startades under 2019 inget problem att få patienter, däremot är det brist på personal. GHP är måna om att få rätt personer på plats och det har tagit tid. Eftersom lönsamheten är beroende av kapacitetsutnyttjandet tynger verksamheten fortfarande resultatet. Det syns förbättringar, men inte heller Q2 kommer vara opåverkat av de faktorerna.

GHP Q4 2019 Stockholmsområdet försäljning
Källa: GHP

Danmark

I Danmark har GHP en klinik och den har nyligen expanderat, vilket medfört en del uppstartskostnader. Den väntas leda till ökad omsättning och förbättrad lönsamhet från nuvarande nivåer. Dynamiken kring expansion och kapacitetsutnyttjande är således liknande den för kliniken i Stockholm.

GHP Q4 2019 Danmark försäljning
Källa: GHP

Västsverige och Skåne

Inget särskilt nämns i rapporten om Västsverige och Skåne. Däremot kommenterade bolaget att merparten av GHPs kliniker “haft hög aktivitet under det fjärde kvartalet”. Det var fler helgdagar under 2019 än motsvarande period 2018, vilket hade en negativ inverkan på lönsamheten. Under telefonkonferensen nämnde bolaget att det i stort sett bara var en dags skillnad, men det har en betydande inverkan på intäkter och framför allt resultatet.

GHP Q4 2019 Västsverige försäljning
Källa: GHP

GHP Q4 2019 Skåne
Källa: GHP

International

Intäkterna ökade till 27.8 (25.9) SEKm i Q4, men EBIT minskade till 5.8 (13.2) SEKm. Det har varit stora intäkts- och resultatvariationer på grund av intäktsmodellen i regionen. Intäktsmodellen är komplex och har dessutom förändrats. Bolaget skriver i rapporten den negativa intäkts- och resultateffekten under Q4 uppgår till cirka SEK 10m jämfört med samma period föregående år.

I Förenade Arabemiraten driver bolaget diabetesvård och sedan 2016 även ett managementavtal med diabeteskliniken, två akutsjukhus och ett barn- och förlossningssjukhus.

Under 2019 tecknade GHP även ett avtal om att bli sjukhusoperatör i Kuwait med start 1 juli 2019 och fem år framåt med möjlighet till förlängning. Arbetet med att skala upp verksamheten pågår, men bolaget har förhöjda personalkostnader just nu. Det beror bland annat på att personalen inte har fått visum, vilket innebär att de måste resa för att förnya och de är tvungna att bo på hotell eftersom de inte får hyra.

GHP Q4 2019 International försäljning
Källa: GHP

GHP Q4 2019 International EBIT
Källa: GHP

Vårdsamverkan

Vårdsamverkan förbättrade intäkterna till 33.2 (30.1) SEKm i Q4 och EBIT som fortfarande är på negativa sidan förbättrades till -0.5 (-3.8) SEKm. Enkelt uttryckt fokuserar GHP på att tillsammans med försäkringsbolag effektivisera och optimera vårdkedjor till nytta för patienter, försäkringsbolag och vårdgivare som exempelvis GHP. Samarbetspartners är för närvarande Skandia och Trygg-Hansa.

GHP Q4 2019 Vårdsamverkan EBIT
Källa: GHP

Övrigt

Styrelsen föreslår oförändrad utdelning på 0.30 (0.30) SEK per aktie.

Murgata har för närvarande inte analysbevakning av GHP. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om GHP finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.