HomeBolagskommentarGHP: Rapportkommentar Q1 2019

GHP: Rapportkommentar Q1 2019

GHP växte organiskt med 17% i Q1

GHP växte organiskt med 17% i Q1. Norden växte med 13% organiskt, medan International som brukar har betydande kvartalsvariationer minskade i Q1. Vårdsamverkan ökade kraftigt, men det gör även kostnaderna och affärsområdet rapporterade liksom i Q1 förra året ett resultat nära noll. EBITDA-marginalen expanderade till 12.8 (9.3) procent, men utan redovisningsförändringar (IFRS 16) hade den försämrats något till 8.7%.

Stark organisk tillväxt lyfte försäljningen

GHP växte intäkterna med 18.6% i Q1 till 330.4 (278.7) SEKm, vilket motsvarade 17.4% organisk tillväxt. Det var något lägre än rekordkvartalet i Q4, men då ska man också ha i åtanke att det är ett kvartal med särskilt stora intäkter.

GHP försäljning Q1 2019
Källa: Murgata och GHP

Intäkter per segment

Norden

Norden ökade intäkterna organiskt med 13% till 286.4 (251.8) SEKm. Mer än hälften av tillväxten kom från klinikerna i Stockholm. Rörelseresultatet förbättrades till 29.6 (24.0) SEKm, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 10.3 (9.5) procent.

International

Intäkterna inom International varierar på grund av såväl aktiviteter som ersättningsmodell.  I Q1 minskade försäljningsintäkterna till 12.8 (15.3) SEKm och rörelseresultatet blev 2.2 (4.7) SEKm. Det motsvarar en minskning av rörelsemarginalen till 16.9 (30.5) procent. Det är dock särskilt viktigt att utvärdera det här segmentet på en längre period än ett enskilt kvartal.

Vårdsamverkan

Vårdsamverkan ökade intäkterna kraftigt till 31.3 (11.6) SEKm jämfört med Q1 föregående år. Inom segmentet sker ett nära samarbete med försäkringsbolag och det är en verksamhet som bolaget har stora förhoppningar och jobbar hårt för. Det ökar även kostnaderna och därmed var resultatet var i stort sett oförändrat -0.3 (0.0) SEKm.


Fortsatta resultatförbättringar till rekordnivåer

EBITDA ökade till 42.2 (25.8) SEKm i Q1, vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 12.8 (9.3) procent. Resultatet har lyfts av den förändrade redovisningen (IFRS 16) som infördes vid årsskiftet. Utan den förändringen hade EBITDA varit SEK 28.8m med en motsvarande marginal på 8.7%.

Förutom redovisningsförändringen kan man också notera ett tydligt säsongsmönster. Intäkterna är alltid lägre i Q3 på grund av lägre aktivitet under sommaren och det påverkar även resultatet. Att fokusera på årstakten är ett sätt att justera för säsongsvariationerna och den har förbättrats sedan Q3 2017. Den positiva effekten från redovisningsförändringen bör ha en positiv inverkan även under de kommande kvartalen.

GHP EBITDA Q1 2019
Källa: Murgata och GHP

Marginalen har tyngts av Vårdsamverkan som liksom Q1 förra året kom in nära nollnivå, men på en betydligt högre försäljningsnivå. Samtidigt har alltså marginalen gynnats av IFRS 16 som infördes vid årsskiftet.

GHP EBITDA-marginal Q1 2019
Källa: Murgata och GHP

Övrigt

I rapporten lyfter bolaget fram affärsutvecklingen Mellanöstern (Kuwait, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten). Teamet har fokus på att “säkra nya managementkontrakt i Mellanöstern under 2019”, men skriver också att processerna kan vara långa och oförutsägbara.

Murgata har för närvarande inte analysbevakning av GHP. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om GHP finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
339SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick