Home Tags 4Q17

Tag: 4Q17

Episurf Episealer Femoral Twin

Episurf: Rapportkommentar Q4 2017

Episurf tar in kapital inför USA-studie Episurfs försäljning minskade marginellt i Q4 trots fler sålda implantat. Den absoluta nivån är dock på en alltför låg...
Raysearch

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2017

RaySearch växer och investerar RaySearch växte med 12% i lokala valutor i Q4 till 205 (191) MSEK. EBIT-marginalen minskade något till 48.2 (52.4) procent på...
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q4 2017

Cellavisions tillväxt hjälptes av Asien Cellavision växte 6% i lokala valutor. Både Americas och EMEA minskade försäljningen och tillväxten i Asien hjälptes av att det...
Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2017

Xvivo: Varm perfusion imponerade Xvivo Perfusion växte med 14% i lokala valutor i Q4. Varm perfusion hade ett väldigt bra kvartal och kall preservation växte...
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2017

Biogaia: Stark avslutning på året Biogaia växte med 23% i lokala valutor i Q4. Det största området Barnhälsa växte med 16% medan vuxenhälsa nästan fördubblades. Som...
Vitrolife

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2017

Vitrolife växte med 11% i Q4 Vitrolife ökade försäljningen med 11% i lokala valutor. Såväl regioner som affärsområden uppvisade en blandad bild under kvartalet, där...
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q4 2017

C-RAD rapporterade vinst i Q4 C-RAD växte försäljningen med 54% i Q4. Orderingången växte med 13% och orderboken är kvar på ungefär samma nivå som...
Getinge

Getinge: Rapportkommentar Q4 2017

Getinges dotterbolag Arjo har flyttat hemifrån Getinge rapporterade 2.5% organisk försäljningsökning i Q4. Orderingången var ännu starkare och växte med 6.6%. Avknoppningen av Arjo som...
Arjo

Arjo: Rapportkommentar Q4 2017

Arjo: Första rapporten som självständigt bolag Arjo avknoppades från Getinge och särnoterades den 12 december. I den första rapporten som självständigt bolag sjönk försäljningen och...
Probi Frisk Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q4 2017

Probis Q4 som väntat ett svagt kvartal Precis som bolaget flaggat för blev Probis försäljning i Q4 svag och backade med 35% i lokala valutor....