HomeBolagskommentarBiogaia: Rapportkommentar Q4 2017

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2017

Biogaia: Stark avslutning på året

Biogaia växte med 23% i lokala valutor i Q4. Det största området Barnhälsa växte med 16% medan vuxenhälsa nästan fördubblades. Som vanligt finns det olika aspekter som påverkar försäljning och resultat i olika riktningar. Den övergripande bilden är god utveckling på många marknader, lagerutmaningarna i Italien är över och bolaget har optimism kring kommande lanseringar.

Biogaia växte med 23% till 170.1 (138.8) MSEK i Q4, vilket motsvarade en ökning på 27%.

Intäkter
Källa: Biogaia

Den största marknaden EMEA ökade med 24% Bolaget tycks äntligen kommit förbi de tidigare utmaningarna i Italien. Det orsakades av att distributörer förvärvats och har tyngt försäljningen under flera kvartal. Bolaget hänvisar även till god utveckling på flera andra marknader.

Asia Pacific växte med hela 161%. Samarbetet med Nippon Kabaya Ohayo i Japan uppges utvecklas väl och bolaget lyfter även fram beställningar från Sydkorea, Hongkong, Kina och Indonesien.

Försäljningen i Americas föll med hela 39%. Det berodde främst på att beställningar till Brasilien gjordes under årets första tre kvartal, medan de inte lade någon i Q4. Det innebär stora rapporterade kvartalsfluktuationer, men bolaget uppger att “den underliggande försäljningen till kund fortsätter vara mycket god”.

EBIT
Källa: Biogaia

Bruttomarginalen expanderade till 77.1 (75.0) procent. Det förklaras av att bruttomarginalen förbättrades inom Barnhälsa, men den förbättrades även inom det mindre området Vuxenhälsa.


Barnhälsa växte med 16%

Försäljningen inom Barnhälsa växte med 16%. Bolaget lyfte fram försäljningen av droppar och Protectis maghälsotabletter. På årsbasis närmar sig försäljningen inom Barnhälsa 500 MSEK. Italien har alltså kommit tillbaka i Q4, medan utvecklingen var svagare i Americas på grund av kvartalsvariationer.

Barnhälsa
Källa: Biogaia

Bruttomarginalen expanderade till 78.3 (77.0) procent. Det förklaras framför allt av högre royaltyintäkter (till 100% bruttomarginal). Dessutom hade jämförelsekvartalet en inkuransnedskrivning.


Vuxenhälsa växte med 95%

Vuxenhälsa nästan fördubblade försäljningen i Q4 till 31.0 (15.9) MSEK. Det var framför allt försäljningen av Prodentis tabletter inför lanseringen i Japan i början av 2018. Därmed är det möjligt att en del av ökningen drevs av lageruppbyggnad som är högre än den löpande försäljningen under de närmaste kvartalen. Men det var också en stark utveckling i exempelvis Hongkong, Italien och Kina. Försäljningen inkluderade också royalty från försäljningen av yoghurtprodukter i Japan.

Vuxenhälsa
Källa: Biogaia

Bruttomarginalen inom Vuxenhälsa expanderade till 71.3 (54.4) procent. Jämförelsekvartalet var missvisande lågt på grund av den ovan nämnda nedskrivningen. Ökningen förklaras också av royaltyintäkter från Kabaya Ohayo i Japan som rapporteras som 100% bruttomarginal. Dessutom är marginalerna även utöver det högre i Japan och det bidrar också positivt till bruttomarginalen.


Övrigt

Styrelsen föreslår att den totala utdelningen höjs till 9.00 (7.50) kronor per aktie, varv 4.31 (3.16) SEK/aktie betraktas som ordinarie och 4.69 (4.34) SEK/aktie som extra utdelning.

Under telefonkonferensen tyckte bolaget att man nog inte skulle räkna med att tillväxten blir lika hög 2018 som 2017 (15%), men att de i alla fall siktar på en tvåsiffrig försäljningsökning.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biogaia. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biogaia finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
339SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick