Raysearch: Rapportkommentar Q4 2017

RaySearch växer och investerar

RaySearch växte med 12% i lokala valutor i Q4 till 205 (191) MSEK. EBIT-marginalen minskade något till 48.2 (52.4) procent på grund av omfattande satsningar på både FoU och försäljningsorganisationen. Det innebär att EBIT minskade marginellt till 98.7 (100.2) MSEK. Efter ett par tuffa kvartal framstår kvartalet som en lättnad, även om man bör komma ihåg att Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal.

Försäljningen växte med 12% i lokala valutor

Försäljningen i Q4 växte med 12.2% i lokala valutor till 204.9 (191.3) MSEK (rapporterad tillväxt 7.1%).

Raysearch tillväxt
Källa: Raysearch

Den största delen av försäljningen kommer från RayStation. Från och med nu redovisas även RayCare i samma kategori. Licensintäkterna ökade marginellt till 162.1 (160.8) MSEK, medan supportintäkterna nästan fördubblades till 18.9 (9.5) MSEK.

Raysearch RayStation och RayCare
Källa: Raysearch

Partnerförsäljningens minskning fortsätter planenligt sedan RaySearch beslutade sig för att satsa på egen försäljning (RayStation). I Q4 var licensintäkterna 9.4 (12.7) MSEK och supportintäkterna 2.9 (3.9) MSEK.

Raysearch åartnerförsäljning
Källa: Raysearch

Orderingången växte med 2%

Orderingången i Q4 var relativt oförändrad på 192.6 (189.0), vilket motsvarade en ökning med 1.9%.

Raysearch orderingång
Källa: Raysearch

Orderstocken för RayStation som nu även inkluderar RayCare minskade till 50.0 (67.6) MSEK. Den sekventiella ökningen är uppmuntrande, även om kvartalets orderingång alltså lyfts av RayCare som fått sin första order.

Lanseringen av RayCare skedde planenligt i december 2017. Det är ett informationssystem för cancerbehandling som expanderar RaySearch verksamhet på ett betydande sätt. Den första ordern kom från Anderson Regional Center i USA.

Raysearch orderstock
Källa: Raysearch

EBIT-marginalen minskade något i Q4

Bruttomarginalen är fortfarande på en hög nivå och ökade till 95.2 (92.8) procent i Q4. Produktmix med exempelvis hårdvara är den främsta förklaringen till variationerna.

Raysearch bruttomarginal
Källa: Raysearch

EBIT ökade till 205.0 (191.4) MSEK, vilket motsvarar 48.2 (52.4) procent EBIT-marginal. Bolaget framhåller att ökningen av antalet medarbetare (med ca 35%) inom funktioner som den globala marknadsorganisationen och FoU har ökat kostnaderna utan att de än så länge genererat intäkter i motsvarande utsträckning.

Raysearch EBIT-marginal
Källa: Raysearch

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av RaySearch. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om RaySearch finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.