C-RAD: Rapportkommentar Q4 2017

C-RAD rapporterade vinst i Q4

C-RAD växte försäljningen med 54% i Q4. Orderingången växte med 13% och orderboken är kvar på ungefär samma nivå som i Q3. Bolaget har ökat kostnaderna betydligt under senare år, men försäljningen har haft en ännu högre tillväxt. Därmed kunde bolaget rapportera positivt EBIT på 1.1 (-4.4) MSEK i Q4, vilket är en viktig milstolpe för bolaget. 

Försäljningen växte med 54% i Q4

C-RADs försäljning växte med 54% till 42.0 (27.3) MSEK i Q4. Försäljningen minskade i Nordamerika, men både EMEA och APAC mer än fördubblade försäljningen jämfört med Q4 2016.

C-RAD försäljning
Källa: C-RAD

Bruttomarginalen expanderade till 60.0 (57.2) procent i Q4. Den har legat något under 60% under det senaste året. Den kan variera mellan kvartalen beroende på exempelvis produktmix. Dessutom har bolaget vidtagit åtgärder för att förbättra bruttomarginalen. Under det senaste året har bruttomarginalen varit förhållandevis stabil.

Orderingången växte med 13%

Orderingången förbättrades med 13% till 47.5 (41.9) MSEK jämfört med Q4 förra året. Skillnaden mellan orderingång (47.5) och försäljning (42.0) var ovanligt liten, vilket innebär att orderboken (backlog) i slutet av Q4 var 139.8 MSEK jämfört med 140.0 MSEK i slutet av Q4. Det kan betraktas som en liten varningsflagga, men skulle lika gärna förklaras med ojämn fördelning mellan kvartalen. Ett sätt att betrakta det är att försäljningen i Q4 var ovanligt stor.

C-RAD orders
Källa: C-RAD

De lite längre trenderna (rullande 12 månader) visar att den kraftiga ökningen av orderingången mattats av och backlog planat ut. Men försäljningen har fortsatt upp och befinner sig fortfarande långt under orderingången.

C-RAD växte sig till lönsamhet i Q4

C-RAD har vuxit försäljningen på ett imponerande sätt. Kostnaderna har också ökat, men inte i riktigt lika stor utsträckning. Därmed har förlusterna minskat och i Q4 rapporterade C-RAD EBIT på 1.1 (-4.4) MSEK, vilket naturligtvis är en viktig milstolpe för bolaget.

C-RAD EBIT
Källa: C-RAD

Övrigt

C-RAD hade 14.6 MSEK i kassan i slutet av Q4.

I VD-ordet målas en optimistisk bild av framtiden upp inför 2018.

Bolaget kommer fortsätta investera för att tillvarata möjligheterna. Det handlar dels om att stärka försäljningsorganisationen i såväl nya som befintliga marknader, och dels om att fortsätta investera i produktutveckling. Det väntas resultera i hanterbara kostnadsökningar.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av C-RAD. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om C-RAD finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.