Home Tags Boule

Tag: Boule

Boule Diagnostics: Rapportkommentar Q2 2021

Boule: Rapportkommentar Q2 2021

Boule Diagnostics växte med 34% justerat för negativa valutaeffekter, men det är jämfört med ett exceptionellt svagt kvartal under pandemins inledning. Boule rapporterade EBIT på 2.3 (-3.3) SEKm trots problem med försörjningskedjan och att försäljningen fortfarande är lägre än normalt. Bolaget nämner att orderingången varit god och att orderboken var större än normalt i slutet av kvartalet. Fortfarande är det en bit kvar till läget normaliseras och vi tror att det kommer dröja ett antal kvartal till innan läget normaliserats.
Boule Diagnostics: Kommentarer från Murgata Equity Research om Q1 2021

Boule: Rapportkommentar Q1 2021

Boule Diagnostics minskade valutajusterat med 6% till 100.6 (118.4) SEKm (-15% rapporterat). EBIT minskade till 6.8 (15.2) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 6.8 (12.9) procent. Även om bolaget inte är tillbaka på normala nivåer än finns det en generell sekventiell förbättring som vi tror kommer fortsätta samtidigt som jämförelsetalen blir allt enklare. Som för många andra bolag finns det utmaningar med logistik och komponenter, men vi tror inte att det kommer ha någon bestående effekt även om det skulle ha en viss påverkan i Q2.
Boule Diagnostics Murgata Q4 2019

Boule: Rapportkommentar Q4 2019

Boule Diagnostics växte med valutajusterat med 18% och resultatet förbättrades jämfört med förra året. När det gäller FDA-problematiken ligger bollen för närvarande hos FDA. I övrigt går mycket åt rätt håll för bolaget. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0.60 (0.55) SEK/aktie.

Boule: Rapportkommentar Q1 2019

Boule Diagnostics växte med 19% i Q1. Samtliga regioner och produktgrupper förbättrades jämfört med föregående år. EBIT och EBIT-marginalen kom dock in något sämre. Bolaget upprepade att FDA-åtgärderna väntas vara slutförda under Q3 2019.
Boule Diagnostics

Boule: Rapportkommentar Q4 2018

Boule Diagnostics försäljning minskade med 6.4% i lokala valutor. Resultatet tyngs av låga bruttomarginaler och kostnader som delvis är av engångskaraktär. FDA-åtgärderna förväntas vara slutförda i Q3 2019.
Boule

Boule: Rapportkommentar Q3 2018

Q3 blev ett relativt svagt kvartal och marginalerna tyngdes av stororder till Indien. Varningsbrevet från FDA har föranlett kraftfulla åtgärder.

Boule: Rapportkommentar Q2 2018

Godkänd rapport i rätt riktning Boule Diagnostics växte försäljningen med 3% i Q2 och expanderade marginalerna jämfört med förra årets enkla jämförelsekvartal. Sammantaget tycker vi...
Boule Diagnostics

Boule: Rapportkommentar Q1 2018

Högre EBIT trots minskad försäljning Boule Diagnostics minskade försäljningen med 6.7% i Q1, vilket motsvarade 2.3% minskning i lokala valutor. Trots en något lägre bruttomarginal...
Boule analys

Boule: Rapportkommentar Q3 2017

Boule Diagnostics växte med 3% i Q3 Boule Diagnostics växte försäljningen med 3% i lokala valutor. Efter ett svagt Q2-kvartal var det en lättnad att...
Boule analys

Boule: Rapportkommentar Q2 2017

Boules instrumentförsäljning var svag i Q2 Boule Diagnostics ökade försäljningen i Q2 till 104 (102) MSEK, vilket justerat för valutaeffekter motsvarade en minskning med 1.4%....