Boule: Rapportkommentar Q1 2021

Boule: Fortsatt återhämtning från pandemin

Boule Diagnostics minskade valutajusterat med 6% till 100.6 (118.4) SEKm (-15% rapporterat). EBIT minskade till 6.8 (15.2) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 6.8 (12.9) procent. Även om bolaget inte är tillbaka på normala nivåer än finns det en generell sekventiell förbättring som vi tror kommer fortsätta samtidigt som jämförelsetalen blir allt enklare. Som för många andra bolag finns det utmaningar med logistik och komponenter, men vi tror inte att det kommer ha någon bestående effekt även om det skulle ha en viss påverkan i Q2.

Försäljningen minskade med 6.2% valutajusterat i Q1

Boule Diagnostics minskade försäljningen med 15.0% till 100.6 (118.4) SEKm i Q1, vilket motsvarade en minskning med 6.2% justerat för negativa valutaeffekter. Påverkan från pandemin var liten i jämförelsekvartalet, men sekventiellt har läget stabiliserats.

Bolaget lyfter fram att det finns utmaningar med leveranskedjor precis som för många andra bolag. Det i kombination med god efterfrågan innebär att efterfrågan just nu i vissa fall är större än möjligheten att leverera.

Boule Diagnostics: Q1 2021 - försäljning och tillväxt
Källa: Murgata Equity Research och Boule Diagnostics

Försäljning per produktkategori

Instrumentförsäljningen backade med 5.1% i Q1, men sekventiell är det tredje kvartalet med sekventiellt högre försäljning.

Förbrukningsvarorna minskade (egna instrument -23.5% och OEM/CDS-brand med 16.5%). Det förklaras av att en stor del av den installerade basen finns i Asien och där har bland annat nedstängningar påverkat antalet läkarbesök negativt. Det leder till färre diagnoser och ett lägre behov av förbrukningsvaror för instrumenten. Under telefonkonferensen fick ledningen frågan om vaccinationerna i USA medfört en ökad efterfrågan på förbrukningsvaror och svaret var ja.

Kategorin Övrigt minskade med 3.4%.

Tittar vi på årstakten enligt nedan är det här fjärde kvartalet med negativ inverkan från covid-19, men från och med Q2 möter vi enklare jämförelsetal och då är det troligt att flera av kurvurna vänder uppåt.

Boule Diagnostics: Q1 2021 - försäljning per produktkategori
Källa: Murgata Equity Research och Boule Diagnostics

Antal instrument och pris per instrument

Jämförelsekvartalet var ett relativt svagt kvartal, men allt berodde nog inte på pandemin. Från Q2 inträffade däremot en kraftigt negativ påverkan, men sedan dess har antalet instrument ökat för varje kvartal. Även genomsnittspriset per instrument minskade initialt under pandemin, men det har nu stabiliserat sig.

Boule Diagnostics: Q1 2021 - antal instrument och pris per instrument
Källa: Murgata Equity Research och Boule Diagnostics

Försäljning per geografisk region

Återigen ser vi en graf med försäljningen i årstakt, vilket innebär att den nu inkluderar fyra covid-kvartal. Alla regioner minskar jämfört med det relativt opåverkade Q1 2020.

Den rapporterade tillväxten i USA var negativ (-4.4%), men justerat för negativa valutaeffekter var tillväxten 6% trots att påverkan från pandemin var liten eller obefintlig i jämförelsekvartalet.

Boule Diagnostics: Q1 2021 - försäljning per geografisk region
Källa: Murgata Equity Research och Boule Diagnostics

Underliggande bruttomarginal påverkades negativt

Bruttomarginalen försämrades till 44.4 (46.6) procent. Lägre andel förbrukningsvaror i produktmixen, ett förhållandevis lågt kapacitetsutnyttjande i produktionen och ökade kostnader i leveranskedjan påverkade negativt jämfört med Q1 föregående år.

Boule Diagnostics: Q1 2021 - bruttomarginal
Källa: Murgata Equity Research och Boule Diagnostics

Bra EBIT-marginal trots den låga bruttomarginalen

Rapporterad EBIT i Q1 var 6.8 (15.2) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 6.8 (12.9) procent. Av försämringen på 6.1 procentenheter berodde 2.2 procentenheter på lägre bruttomarginal.

Boule Diagnostics: Q1 2021 - EBIT och EBIT-marginal
Källa: Murgata Equity Research och Boule Diagnostics

Film inför dagens stämma

Boule Diagnostics håller sin årsstämma idag, men redan igår (!) lade de ut en presentation på YouTube med ABG’s analytiker (!) som ställde frågor.

Några sammanfattande punkter:

  • De vill se en marknad som normaliseras och det tror de att den kommer göra under det andra halvåret.
  • De ser redan positiva signaler under det första halvåret.
  • Kortsiktigt måste de hantera utmaningarna med logistik och utmaningarna i försörjningsledet.
  • De ser fram emot ett spännande 2021 och tror att de kommer få se mer medvind under 2021 än de upplevde under 2020.

Övrigt

  • Under telefonkonferensen gav bolaget en generellt positiv bild av läget framöver. Det finns risker med supply chain och det finns en generell tendens till högre fraktkostnader.
  • Under telefonkonferensen nämnde VD att de har en ovanligt stark orderbok så här i början av kvartalet. Möjligen beror det på leveransproblem, men i så fall är det något vi bedömer är av övergående natur.
  • Den egna produktionen i Ryssland har försenats på grund av pandemin, men den väntas komma igång under sommaren.
  • Bolaget ska stärka sitt distributörsnätverk i EMEA.
  • Nya produktplattformen ska kommersialiseras.
  • Generellt var utsikterna som målades upp under dagens telefonkonferens ungefär som dem i filmen som publicerades redan igår (se ovan).

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Boule Diagnostics. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Boule Diagnostics finns på bolagssidan.

Annan information:

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget samma dag efter publiceringen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.