HomeBolagskommentarBoule: Rapportkommentar Q1 2019

Boule: Rapportkommentar Q1 2019

Boule: Bra fart på försäljningen i Q1

Boule Diagnostics växte med 19% i Q1. Samtliga regioner och produktgrupper förbättrades jämfört med föregående år. EBIT och EBIT-marginalen försämrades dock något. Bolaget upprepade att de väntar sig att åtgärdsplanen för att tillmötesgå FDAs krav fortgår enligt plan och att den beräknas vara slutförd i Q3 2019.

Försäljningen växte med 19.3% i Q1

Boule Diagnostics ökade försäljningen i Q1 med 19.3% till 118.6 (99.5) SEKm, vilket motsvarade 11.5% tillväxt i lokala valutor.

Boule Diagnostics försäljning Q1 2019
Källa: Mugata och bolaget

Försäljning per produktkategori

Instrumentförsäljningen ökade med 14% och förbrukningsvarorna för egna instrument ökade med 32% i Q1. De mindre kategorierna “Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand” och “Övrigt” förbättrades med 1% respektiver 13%.

Boule Diagnostics mix Q1 2019
Källa: Mugata och bolaget

Försäljning per geografisk region

Den störst regionen USA växt med 6% med god hjälp av valuta. Asien håller på att växa ikapp USA och rapporterade en tillväxt på 20%. Övriga regioner växte också på bra:
Östeuropa 13%, Latinamerika 60%, Västeuropa 22% och Afrika/Mellanöstern 35%. Man bör påminnas om att försäljningen tenderar att vara slagig mellan kvartalen och man bör ha i åtanke att variationer i såväl det här kvartalet som jämförelsekvartalet kan ha stor betydelse för tillväxtsiffrorna. Därför är det bra att utvärdera årstakten i försäljningen som i nedanstående figur.

Boule Diagnostics Q4 2018 geografisk fördelning
Källa: Boule Diagnostics

Bruttomarginalen bättre än i Q4 men lägre än i Q1 2018

Bruttomarginalen minskade till 45.6 (46.8) procent i Q1. En relativt hög andel instrument som dessutom sålt lågprisländer förklarar minskningen av bruttomarginalen jämfört med föregående år. Bruttomarginalen var dock avsevärt bättre än i Q4 (40.7%).

Boule Diagnostics bruttomarginal Q1 2019
Källa: Mugata och bolaget

EBIT minskade på grund av högre kostnader

Boule Diagnostics rapporterade EBIT uppgick till 16.7 (18.8) SEKm i Q1. Det motsvarar en EBIT-marginal på 14.9 (18.9) procent. Man bör dock komma ihåg att kostnadsnivån i jämförelsekvartalet var på en ovanligt låg nivå. Aktiverade utvecklingsutgifter ökade till 9.4 (5.5) SEKm i kvartalet.

Boule Diagnostics EBIT och EBIT-marginal Q1 2019
Källa: Mugata och bolaget

Övrigt

Beträffande FDA-problematiken upprepar bolaget att det förväntar sig att åtgärdsplanen beräknas vara slutförd under Q3:

“Arbetet med åtgärdsplanen för att förbättra kvalitets-systemet och möta FDA:s krav fortgår enligt tidtabell och de flesta processförbättringarna har implementerats. Implementeringen av Boules åtgärdsplan beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2019 och en dialog förs med FDA angående nästa steg i processen.”

Exakt vad nästa steg kan tänkas innebära är inte definierat. Vid telefonkonferensen var dock VD noga med att framhålla att den här typen av processer alltid är osäkra, men bolaget hoppas att åtgärderna ska vara tillräckliga för att FDA bli nöjda.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Boule Diagnostics. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Boule Diagnostics finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
490FollowersFollow
4,742FollowersFollow
390SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick