HomeBolagskommentarBoule: Rapportkommentar Q4 2019

Boule: Rapportkommentar Q4 2019

Boule: God tillväxt och väntan på FDA-besked

Boule Diagnostics växte valutajusterat med 18% och resultatet förbättrades jämfört med förra året. När det gäller FDA-problematiken ligger bollen för närvarande hos FDA. I övrigt går mycket åt rätt håll för bolaget. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0.60 (0.55) SEK/aktie.

Försäljningen växte valutajusterat med 17.9% i Q4

Boule Diagnostics växte den försäljningen med 21.7% till 129.3 (106.2) SEKm, vilket motsvarade 17.9% justerat för valutaeffekter.

Boule Diagnostics Försäljning Q4 2019
Källa: Boule Diagnostics

Försäljning per produktkategori

Instrumentförsäljningen ökade med 13% (+11.5% i antal). Förbrukningsvarorna för egna instrument växte med 31% och förbrukningsvarorna för “OEM och CDS-Brand” förbättrades med 11% jämfört med föregående år. Kategorin “Övrigt” kom in på 12.4 (9.5) SEKm i Q4.

Boule Diagnostics produktmix Q4 2019
Källa: Boule Diagnostics

Försäljning per geografisk region

Med 28% tillväxt är Asien på väg att växa om USA (+9%) som största region. Latinamerika ökade 36% medan Östeuropa minskade med 5%. Västeuropa var i stort sett oförändrat (+4%), medan Afrika/Mellanöstern växt med 181%, men från låga nivåer.

Boule Diagnostics geografiskt Q4 2019
Källa: Boule Diagnostics

Underliggande bruttomarginal oförändrad

Bruttomarginalen förbättrades till 44.6 (40.7) procent, men jämförelsekvartalet inkluderade en engångskostnad på SEK 4m och justerar man för den var bruttomarginalen cirka 44.4 procent. Den underliggande marginalen var alltså på ungefär samma nivå som förra året.

Boule Diagnostics bruttomarginal Q4 2019
Källa: Boule Diagnostics

EBIT förbättrades jämfört med förra året

Rapporterad EBIT i Q4 var 15.1 (3.3) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 11.7 (3.1) procent.

Boule Diagnostics EBIT-marginal Q4 2019
Källa: Boule Diagnostics

Övrigt

Styrelsen föreslår 0.60 (0.55) SEK per aktie i utdelning.

När det gäller FDA har Boule gjort vad de kunnat för stunden och bollen ligger nu hos FDA:
“Sedan 2017 har ett starkt fokus varit att förbättra kvalitetsprocesser och stärka resurser. Under 2019 har åtgärdsplanen som följde varningsbrevet 2018 slutförts. I juli 2019 genomförde FDA en uppföljningsinspektion, och åtgärdsplanen från den inspektionen slutfördes i januari 2020. Dialogen med FDA om nästa steg i denna process fortsätter på ett konstruktivt sätt.”

VD har slutat och CFO Christina Rubenhag är tillförordnad VD tills Jesper Söderqvist tillträder “senast 11 maj 2020”.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Boule Diagnostics. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Boule Diagnostics finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
339SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick