Home Tags 1Q17

Tag: 1Q17

Episurf analys

Episurf: Rapportkommentar Q1 2017

Episurf åt rätt håll i Q1 med stärkt kassa Episurfs försäljning är fortfarande på en låg nivå, men utvecklingen går i rätt riktning och man...
Boule analys

Boule: Rapportkommentar Q1 2017

Boules instrument växte starkt i Q1 Boule Diagnostics ökade försäljningen i Q1 med 22.4% i lokala valutor till 106.6 (84.4) MSEK. EBIT kom in på...

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2017

Cellavision växte organiskt med 60% i Q1 Cellavision ökade försäljningen med 60% i Q1, vilket framför allt beror på försäljningen i Americas fördubblades jämfört med...
Probi Frisk Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q1 2017

Probi växte organiskt och lyftes av förvärv i Q1 Probis försäljning mer än fördubblades i Q1. Den största delen av ökningen förklaras av förvärv, men...
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2017

Biogaia växte 3% med hjälp av avtal Biogaia växte organiskt med 3% till 141.1 (133.9) MSEK i Q1 och expanderade EBIT-marginalen till 39.6 (38.3) procent. Ett...
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q1 2017

C-RAD ökade försäljningen med 50% i Q1 C-RAD ökade försäljningen i Q1 med nästan 50% och orderingången tripplades. Bolaget uppvisar fortfarande förluster, men med en...
Addlife

AddLife: Rapportkommentar Q2 2017

AddLife uppvisade god tillväxt i Q1 AddLife hade en underliggande tillväxt på 12% och förvärv och valutaeffekter lyfte den totala tillväxten till 27%. Marginalen expanderade...
Biotage

Biotage: Rapportkommentar Q1 2017

Biotage växte i alla regioner i Q1 Biotages Q1-rapport var stark med 13% tillväxt i lokal valuta och nästan 50% högre EBIT till följd av...
Elos Medtech

Elos Medtech: Rapportkommentar Q1 2017

Elos försäljning var oförändrad i Q1 Elos Medtech rapporterade oförändrad försäljning i Q1 jämfört med förra året. Dental inklusive egna produkter går starkt, men helheten...
GHP

GHP: Rapportkommentar Q1 2017

GHP växte tvåsiffrigt i Q1 men till lägre marginaler GHPs underliggande tillväxt i Q1 var 11% medan EBITDA var oförändrat jämfört med förra året. Det...