Biotage: Rapportkommentar Q1 2017

Biotage växte i alla regioner i Q1

Biotages Q1-rapport var stark med 13% tillväxt i lokal valuta och nästan 50% högre EBIT till följd av marginalförbättringar. Alla regioner förbättrades jämfört med förra året och bolaget ger en generellt optimistisk bild av framtiden.

Försäljningen i Q1 växte med 12.9% i lokala valutor till 185.2 (158.9) MSEK.

Biotage försäljning
Källa: Biotage

Medvinden från valutor innebar att den rapporterade tillväxten blev 16.6%. Det är den högsta nivån på mer än ett år, men då ska man också ha i åtanke att jämförelsekvartalet var relativt svagt.

 

 

Tittar vi närmare på de geografiska regionerna och blickar tillbaka ett par år har den största regionen, Amerika, vuxit en hel del. Den utgjorde den största ökningen i absoluta belopp i Q1.

Biotage försäljning per region
Källa: Biotage

EU ökade också, även om försäljningen inte överträffade det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet. Japan har Q1 som sitt starkaste kvartal. Tillväxtmarknaderna är fortfarande relativt små och därför har de inte bidragit så mycket till tillväxten. I det här kvartalet växte samtliga geografiska marknader.

 

Biotage EBIT och EBIT-marginal
Källa: Biotage

EBIT ökade till 39.9 (23.6) MSEK och det innebär att EBIT-marginalen expanderade till 15.9 (12.9) procent. EBIT har förbättrats på ett imponerande sätt under de senaste åren. Ökad försäljning är en förklaring, men det är framför allt marginalen som har expanderat.

 

 

Bruttomarginalen har varit den allra viktigaste drivkraften bakom den förbättrade EBIT-marginalen. I Q1 förbättrades den till imponerande 60.9 (57.1) procent på grund av effektiviseringar och positiva valutaeffekter.

I VD-ordet nämns satsningar på FoU och lansering av två nya system under det närmaste halvåret. Dessutom att satsningen på en större andel direktförsäljning slagit väl ut och att fler länder står på tur. Det talar också för en högre bruttomarginal framöver.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biotage. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biotage finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.