Boule: Rapportkommentar Q1 2017

Boules instrument växte starkt i Q1

Boule Diagnostics ökade försäljningen i Q1 med 22.4% i lokala valutor till 106.6 (84.4) MSEK. EBIT kom in på 12.0 (8.4) MSEK. Det motsvarade en marginalexpansion till 11.2 (9.9) procent trots press på bruttomarginalen. Bolaget får nu en nystart med ny VD och delvis förändrad styrelse och ägarbild.

Boule sales  Den rapporterade försäljningen växte med 26.3 procent i Q1 och årstakten ligger på 422.9 MSEK. De mogna marknaderna USA och Västeuropa växte med 12% respektive 7%. Tillväxtmarknaderna i Asien och Östeuropa gjorde skäl för benämningen och växte med 30-32%. Afrika/Mellanöstern nästan fördubblades till 16.9 (8.8) MSEK.

Boule produkterBåde instrument och förbrukningsvaror har visat en god utveckling under det senaste året. Instrumentförsäljningen växte med 46% i Q1, medan de två kategorierna av förbrukningsvarorna ökade med 13-18%. Det är rimligt att anta att andelen förbrukningsvaror kommer öka under de närmaste åren eftersom den växande installerade basen driver försäljning av förbrukningsvaror.

Boule bruttomarginalBruttomarginalen i Q1 minskade till 47.6 (50.1) procent. Trenden under den senaste tiden har varit stigande. En förklaring är produktmixen med en större andel instrument som har lägre bruttomarginal än förbrukningsvarorna. En annan förklaring är att lägre priser, dels på tillväxtmarknaderna och dels i de större upphandlingar som vunnits på senare tid. Den lite längre trenden har påverkats av högre priser, sänkta tillverkningskostnader, förbättrad produktmix och till viss del medvind från valutor.

Boule EBITEBIT i Q1 blev 12.0 (8.4) MSEK, vilket motsvarar en expansion av EBIT-marginalen till 11.2 (9.9) procent. Justerat för engångskostnaderna i Q4 är årstakten nu 14.3%. Det innebär att styrelsens uppreviderade EBIT-marginalmål på 15 (13) procent som sattes i februari närmar sig.

Efter att ha innehaft VD-posten i 23 år lämnade Ernst Westman den 3 april över ett välskött bolag till efterträdaren Fredrik Dalborg. Förutom VD-bytet har det även skett förändringar bland huvudägarna och i styrelsen. Det är inte ovanligt att den här typen av förändringar leder till en hälsosam revitalisering av hela verksamheten.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Boule Diagnostics. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Boule Diagnostics finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.