Elos Medtech: Rapportkommentar Q1 2017

Elos försäljning var oförändrad i Q1

Elos Medtech rapporterade oförändrad försäljning i Q1 jämfört med förra året. Dental inklusive egna produkter går starkt, men helheten dras framför allt ned av kundbortfall inom Ortopedi. Trots detta expanderade marginalen och bolaget räknar med att Ortopedi ska återhämta sig under det andra halvåret.

Försäljningen i Q1 var 140,9 (140,4) MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 0.4%.

Elos försäljning
Källa: Elos Medtech

Sammantaget är utvecklingen relativt oförändrad sedan förvärvet av Onyx Medical i Q2 2015. Utmaningarna har däremot varit större inom olika områden, men de har kompenserats av andra delar. När de problemen löst sig är det andra områden som påverkas negativt. Ska man vara positivt tydliggör det i alla fall fördelen med att vara diversifierad.

 

Elos egna produkter
Källa: Elos Medtech

Tittar vi närmare på Q1 finns det flera faktorer som pekar i olika riktningar. Dental implant systems utvecklas på ett bra sätt. Det lyfts dels av egna produkter som växte med hela 37%, men även om man exkluderar det bidraget var utvecklingen inom det segmentet positivt. Det verkar alltså som den senaste tidens satsningar börjar visa resultat.

 

Elos försäljning per segment
Källa: Elos Medtech

Segmentsjämförelsen grumlas lite av att bolaget från och med nu ändrar på segmentsindelningen. Diagnostics utgör en liten del som ska växa och dessutom ha höga marginaler, men den backade med drygt 20% i Q1. Det tenderar dock att vara slagigt mellan kvartalen, så man bör inte dra alltför långtgående slutsatser kring framtiden baserat på det utfallet.

Segmentet som vi kallar Övrigt i figuren ovan är det som var “Medical Devices” och “Trauma & Spine”, men nu ingår i “Hearing Device & Vibration”, “Orthopedics” och “Other Medical Areas”. Summan av områdena visar en något svag tendens, men inte alltför dramatiskt. Tittar vi däremot på “Orthopedics” isolerat backar den med cirka 23% till 39.0 (50.8) MSEK. Det är uppenbart att svagheten från Q4 fortsatt in i Q1, men VD uttalar sig positivt om andra halvåret. Det är väl rimligt att tro att situationen inte normaliserats i Q2 och att det kanske inte är full kapacitet i Q3 heller.

Elos EBIT och EBIT-marginal
Källa: Elos Medtech

Kostnads- och marginalmässigt var kvartalet godkänt. EBIT i Q1 ökade till 13.2 (12.0) MSEK, vilket motsvarar en marginalexpansion till 9,4 (8,5) procent. Man kan notera att Q2 är säsongsmässigt starkt för EBIT och EBIT-marginalen.

 

 

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Elos Medtech. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Elos Medtech finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.