Episurf: Rapportkommentar Q1 2017

Episurf åt rätt håll i Q1 med stärkt kassa

Episurfs försäljning är fortfarande på en låg nivå, men utvecklingen går i rätt riktning och man bör inte övertolka enskilda kvartal. Bolaget har en hög aktivitetsnivå och bolaget har negativa kassaflöden, men bolaget har genomfört en nyemission under Q1 som stärkt balansräkningen med nästan 100 MSEK.

Episurf ökade försäljningen till 0.463 (0.412) MSEK i Q1. Den var alltså högre än förra året, men betydligt lägre än i Q4. Det var dock ett exceptionellt starkt kvartal. Den absoluta nivån är fortfarande låg och det krävs inte så mycket för att påverka de rapporterade siffrorna med höga procentuella tal.

Episurf försäljning analys

Antalet implantat i Q1 var 20 (13) och varierar liksom försäljningen en hel del mellan kvartalen. Det viktiga är att betrakta de långsiktiga trenderna och i slutet av Q1 hade 193 implantat använts vid operationer. I fredags meddelade bolaget att den 200:e operationen kommer genomföras under de närmaste dagarna.

Episurf implantat analys

Rapporterad EBIT i Q1 blev -19.0 (-11.7) MSEK, men det inkluderar cirka 3 MSEK till förra VD:n. Förändringar av rapporterade immateriella kostnader uppgick till 0.6 MSEK. Under kvartalet har även en nyemission genomförts. Man kan förmoda att det kan ha medfört högre kostnader, även om den största delen av dessa inte syns i resultaträkningen.

Episurf EBIT analys

Under Q1 genomfördes alltså en nyemission som tillförde 98.5 MSEK efter emissionskostnader. Därmed fick bolaget ett välbehövligt kapitaltillskott och kassan i slutet av Q1 var på 127.3 MSEK. Aktiviteten är hög samtidigt som försäljningen fortfarande är på en låg nivå. Tanken är att försäljningen ska växa betydligt snabbare än kostnaderna och på sikt ta bolaget till lönsamhet.

Episurf kassa analys

Emissionen i Q1 skulle ha tillfört 120 MSEK före emissionskostnader. Dock blev den inte fulltecknad och bolaget tillfördes 109.5 MSEK före emissionskostnader på 11.0 MSEK, varav garanterna fick 4.8 MSEK. Rådgivarna fick alltså 6.2 MSEK för en emission som inte blev fulltecknad.

Under 2015 genomfördes en liknande emission som också var på 120 MSEK. Den blev däremot fulltecknad och emissionskostnaderna låg då på 5.0 MSEK varav garanterna tog 3.7 MSEK. Man kan undra varför bolaget betalade rådgivarna 6.2 MSEK för en misslyckad emission nu, när en lyckad med samma belopp för två år sedan bara kostade 1.3 MSEK.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Episurf Medical. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Episurf finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander har ägt aktier i Bolaget i mer än 30 dagar.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.