Biogaia: Rapportkommentar Q1 2017

Biogaia växte 3% med hjälp av avtal

Biogaia växte organiskt med 3% till 141.1 (133.9) MSEK i Q1 och expanderade EBIT-marginalen till 39.6 (38.3) procent. Ett nytt avtal med Japan lyfte såväl intäkter som marginaler i Q1. De är av engångskaraktär, men kommer delvis ersättas av andra intäkter från och med Q2.

Biogaia ökade försäljningen i Q1 med 5% till 141.1 (133.9) MSEK. Det motsvarade 3% organisk tillväxt i lokala valutor.

Källa: Biogaia

Årstakten på försäljningen har legat omkring en halv miljard under de senaste två åren med en viss uppåtgående tendens. Årstakten på tillväxten är nu 13%, men då bör man också ha det svaga andra halvåret under 2015 i åtanke.

Källa: Biogaia

EBIT i Q1 på 55.8 (51.3) MSEK motsvarar en marginalexpansion till 39.6 (38.3) procent. EBIT-marginalen är säsongsmässigt svagt i Q4, men utvecklingen i årstakt är betydligt stabilare. EBIT-marginalen har gradvis förbättrats under de senaste åren.

Källa: Biogaia

Det största området Barnhälsa ökade med 2.5% till 110.8 (108.1) MSEK med hjälp av valutaeffekter, men minskade 1% organiskt. Bruttomarginalen ökade till 74.7 (71.1) procent, vilket delvis beror på en bättre produktmix. Droppar ökade på alla marknader utom Europa där framför allt Italien var svagt. Utvecklingen för maghälsotabletten Protectis ökade i Europa och minskade på övriga marknader. Royalties från Nestlé var oförändrade på 2.4 MSEK.

Källa: Biogaia

Vuxenhälsa växte med hela 25.6% (24% organiskt) till 26.5 (21.1) MSEK. Ökningen beror framför allt på nya avtal i Japan och i Q1 är de intäkterna relaterade till “ersättning för
kunskapsöverföring, utbildning och förberedelse inför lansering”. Bruttomarginalen har varit nedåtgående under en period, men kom upp rejält i Q1 som en effekt av intäkterna från Japan. Det är alltså till stor del engångsintäkter, men från och med Q2 kommer bolaget ha intäkter i form av exklusivitetsersättningar. Exklusivitetsersättningen inbetalades i början av 2017 och har därmed lyft kassaflödet i Q1. Ersättningen kommer bokföras som intäkter framöver, men de kommer alltså inte ha någon kassaflödespåverkande effekt.

I övrigt har Biogaia tecknat avtal för Kanada och flera länder i Asien under Q1. Bolaget söker ytterligare distributionspartners och är aktiva med såväl produktlanseringar. Effektiviseringar pågår samtidigt som bolaget satsar på att ytterligare befästa sin ställning bland opinionsledare och forskare.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biogaia. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biogaia finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.