Home Tags 1Q18

Tag: 1Q18

Boule Diagnostics

Boule: Rapportkommentar Q1 2018

Högre EBIT trots minskad försäljning Boule Diagnostics minskade försäljningen med 6.7% i Q1, vilket motsvarade 2.3% minskning i lokala valutor. Trots en något lägre bruttomarginal...

Raysearch: Rapportkommentar Q1 2018

RaySearch bättre än de rapporterade siffrorna RaySearch minskade försäljningen med 8% till 116 (127) SEKm, men 4% av det var på grund av negativa valutaeffekter...

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2018

Cellavision hade ett tufft jämförelsekvartal Cellavision minskade försäljningen med 20% i lokala valutor. Det är dock främst ett resultat av att det var ett exceptionellt...
Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q1 2018

Probis Q1 svagt men normalisering påbörjad Effekten från en större kunds lagerminskning påverkade även Q1 negativt, men det är något som bolaget flaggade för redan...
AddLife

AddLife: Rapportkommentar Q1 2018

AddLife backade organiskt i Q1 AddLife växte med 4% i Q1 med hjälp av förvärv och positiva valutaeffekter. Den underliggande försäljningen minskade däremot med 4%,...

Episurf: Rapportkommentar Q1 2018

Episurf: Rekordförsäljning och lägre förluster Episurf rapporterade rekordhög försäljning i Q1. Samtidigt minskade förlusterna på grund av lägre kostnader. Bolaget upprepar att de avser lämna...

Biotage: Rapportkommentar Q1 2018

Tillväxt, förvärv och marginalexpansion Biotage växte med 10% i Q1 justerat för valutakurser och förvärvet av Horizon Technologies som genomfördes i januari. Bruttomarginalen hölls sig...

C-RAD: Rapportkommentar Q1 2018

C-RAD fortsatte sin goda tillväxt i Q1 Försäljning och orderingång växte med 31% respektive 26% i Q1. Till skillnad från det säsongsmässigt gynnsamma Q4 uppnådde...

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q1 2018

Xvivo: Bra kvartal och hög aktivitet Försäljningen växte med 18% i Q1. Varm pefusion växte med cirka 10%, kall perfusion växte med ca 15% och...

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2018

Biogaia: God underliggande tillväxt Biogaia växte med 13% i lokala valutor i Q1. Det största området Barnhälsa växte med 19%. Försäljningen inom Vuxenhälsa minskade jämfört...