Boule: Rapportkommentar Q1 2018

Högre EBIT trots minskad försäljning

Boule Diagnostics minskade försäljningen med 6.7% i Q1, vilket motsvarade 2.3% minskning i lokala valutor. Trots en något lägre bruttomarginal lyckades bolaget förbättra EBIT till 18.8 (12.0) SEKm, vilket motsvarade en EBIT-marginal på 19 (11) procent.

Försäljningen backade med 7%

Boule Diagnostics minskade försäljningen med 6.7% till 99.5 (106.6) SEKm, vilket motsvarade en minskning med 2.3% justerat för valutaeffekter.

Källa: Boule Diagnostics

Försäljning per geografisk region

Samtliga regioner minskade sin rapporterade försäljning i Q1 jämfört med motsvarande kvartal förra året utom Latinamerika som var oförändrat. Den största marknaden USA backade med 3% och Asien som är den näst största minskade med 5%.

Bolaget förklarar den svaga försäljningen jämfört med förra året att det till skillnad från förra året inte vann några större upphandlingar. I Västeuropa avvaktade veterinärmarknaden lanseringen av bolagets nya instrument. I Indien har försäljningen drabbats negativt av en förändrad distributionsstruktur. I VD-ordet nämndes även att mars var bättre än januari och februari.

Källa: Boule Diagnostics

Tittar vi istället på de lite längre trenderna (som i figuren ovan) var årstakten i USA ner 3%, medan den ökade 12% i Asien. Den totala försäljningen minskade 1% i årstakt.


Bruttomarginalen något lägre än föregående år

Bruttomarginalen minskade till 46.8 (47.6) procent, vilket är ungefär på samma nivå som årstakten. Bruttomarginalen tenderar att variera med exempelvis produktmix och geografisk fördelning. Bolaget uppgav att marginalen påverkats negativt på grund av kassationer av förbrukningsvaror som passerat sista hållbarhetsdatum.

Källa: Boule Diagnostics

EBIT-marginalen expanderade

Boule Diagnostics rapporterade EBIT på 18.8 (12.0) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 18.9 (11.2) procent. Justerar man för de aktiverade utvecklingskostnaderna ökade marginalen till 13.4 (10.6) procent. Det innebär att EBIT-marginalen nu är i linje med marginalmålet på 15%.

Källa: Boule Diagnostics

Övrigt

Som tidigare meddelats förvärvades bolaget under april förvärvat teknik som ska användas vid framtagandet av nästa generations 5-partsanalys.

Bolaget uppger att “orderboken är välfylld” inför lanseringen av veterinärsystemet H400 som lanserats under april. Senare kommer systemet för klinisk kemi C200 lanseras.

Under andra halvåret 2018 planeras lanseringen av Cellavisions nya produktplattform.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Boule Diagnostics. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Boule Diagnostics finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.