Biotage: Rapportkommentar Q1 2018

Tillväxt, förvärv och marginalexpansion

Biotage växte med 10% i Q1 justerat för valutakurser och förvärvet av Horizon Technologies som genomfördes i januari. Bruttomarginalen hölls sig oförändrad något högre än målet på 60%. EBIT ökade till 42 (35) SEKm till följd av tillväxt och marginalexpansion. Murgata har ingen formell bevakning av Biotage och offentliggör därför inte vår syn på aktien.

Biotage växte försäljningen med 12.3% i Q1 till 208.0 (185.2) SEKm. Justerat för valutakurser och förvärvet av av Horizon var den underliggande tillväxten 9.8%.

Källa: Biotage

Försäljning per region

I VD-ordet nämns att “efterfrågan är generellt sett god med tillväxt inom alla strategiskt viktiga produktområden”. Särskilt bra går indunstningsprodukter som växte med 60% i Q1.

Biotage har nu en föredömlig transparens avseende geografiska marknader och produktområden, även om vi fortfarande saknar en del historik. Men bolaget har tidigare enbart redovisat hur stor andel av försäljningen som kommer från olika geografiska regioner. När vi räknar om det till försäljning och tittar på årstakten är den generella bilden att den största marknaden USA går bra, den näst största marknaden EU står relativt stilla. De mindre marknaderna har en högre tillväxt, men från lägre nivåer.

Källa: Biotage

Tillväxt och marginalexpansion förbättrade EBIT

Bruttomarginalen i Q1 var i stort sett oförändrad på 61.0 (60.9) procent. Det är i linje med målet om att ha 60% bruttomarginal.

EBIT förbättrades till 41.6 (34.9) SEKm, vilket motsvarade en expansion av EBIT-marginalen till 20.0 (18.9) procent.

Källa: Biotage

Förvärvet av Horizon Technology

Förvärvet av Horizon Technology genomfördes den 16 januari. Det innebär att Biotage stärker sin position inom analytisk kemi, framför allt riktat mot miljö- och livsmedelsområdet.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biotage. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biotage finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.