HomeBolagskommentarProbi: Rapportkommentar Q1 2018

Probi: Rapportkommentar Q1 2018

Probis Q1 svagt men normalisering påbörjad

Effekten från en större kunds lagerminskning påverkade även Q1 negativt, men det är något som bolaget flaggade för redan efter sommaren. Därmed minskade försäljningen med 36%, men nu har kunden återigen lagt beställningar. Med tanke på att bolaget har en relativt hög andel fasta kostnader har försäljningsnivån en stor inverkan på marginalen. Försäljningsminskningen medförde att EBIT minskade till 4.3 (48.7) SEKm.

Lagerminskningen slog som väntat även mot Q1

Probis försäljning i Q1 kom in på 119.2 (187.4) SEKm, vilket motsvarar 36% minskning (-34% justerat för valutor). Tillväxten är från och med det här kvartalet enbart organisk.

En av de största kunderna har dragit ned på lagernivåerna och det har slagit hårt mot Probis försäljning. I rapporterna efter Q3 och Q4 har bolaget flaggat för att även Q1 kommer påverkas negativt.

Bolaget uppger att lagerminskningen påverkade Q1 negativt med cirka SEK 62m. Skulle man bortse från den inverkan minskade försäljningen med cirka 5% jämfört med Q1 förra året. En stor del av den minskningen beror på negativa valutaeffekter. Dessutom var det ett starkt jämförelsekvartalet.

Bolaget uppger även att Q1 blev lidande av att stora beställningar i USA i slutet av året. Blickar vi framåt har Probi nu fått beställningar från storkunden i USA och “detta signalerar en gradvis återhämtning från lagerminskningen under slutet av andra kvartalet 2018”.

Källa: Probi

I VD-ordet framgår även att bolaget fokuserar på tillväxt och förväntar sig att den kommer under andra halvåret 2018. Vidare skriver bolaget att de förväntar sig att försäljningen i Q2 kommer bli lägre än föregående år, men som framgår av grafen ovan är det ett mycket tufft jämförelsekvartal i relation till de tre senast rapporterade kvartalen.

Consumer Healthcare

Intäkterna i Consumer Healthcare i Q1 var 109.6 (178.4) SEKm. Den minskningen beror till största delen på den ovannämnda lagerminskningen, men även på svag efterfrågan i Nordamerika efter en stark avslutning av 2017.

EBIT för Consumer Healthcare blev 1.1 (46.7) SEKm, vilket innebär att EBIT-marginalen minskade till 1.0 (30.3) procent. Relativt hög andel fasta kostnader innebär att försäljningsnivån har en stor inverkan på marginalen.

Källa: Probi

Functional Food

Intäkterna i Functional Foods ökade till 9.7 (9.0) SEKm. Under det senaste året har tillväxten haft en motvind från minskade royalty-nivåer från Proviva. Från och med det här kvartalet finns det ingen sådan skillnad i jämförelsekvartalet. Bolaget skrivet att segmentet har en positiv underliggande tillväxt och att det var ett bra kvartal i Nordamerika.

EBIT inom Functional Food ökade till 3.2 (2.0) SEKm i Q1. Det motsvarar en EBIT-marginal på 33.7 (22.1) procent. Även för det här segmentet påverkas marginalen betydligt av försäljningsnivån.

Källa: Probi

Rörelseresultat och marginal

EBIT i Q1 minskade till 4.4 (48.7) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 3.7 (29.9) procent. Minskningen är ett resultat av den lägre försäljningen som framför allt beror på den ovannämnda lagerminskningen.

Källa: Probi

Övriga kommentarer

Under kvartalet har Ole Søgaard Andersen utnämnts till tillförordnad VD. Rekrytering av en ny VD pågår.

Probi kommer tillsammans med Symrise (Probis störste ägare) lansera ett probiotiskt kosttillskott för husdjur i USA under 2019.

Under kvartalet har positiva resultat för förebyggande av benskörhet publicerats.

Det var inga större nyheter som framkom vid telefonkonferensen. De hade inte så mycket nytt att säga om samarbetet med Ipsen. De inväntar godkännanden för exempelvis Kina och Ryssland och förväntar sig lansering under 2019. Inget nytt framkom heller om det nyligen offentliggjorda samarbetet med Cilag.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Probi. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Probi finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger aktier i Bolaget sedan mer än 30 dagar.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Läs om andra bolag

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,692FollowersFollow
283SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick