Home Tags 2Q18

Tag: 2Q18

Raysearch: Rapportkommentar Q2 2018

RaySearch: Stark orderingång i Q2 RaySearch minskade försäljningen med 1% i lokala valutor och såväl EBIT som EBIT-marginal var kvar på ungefär samma nivå som...
C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q2 2018

C-RADs försäljning lyftes av Karolinska i Q2 Försäljningen växte med 61% i Q2, vilket framför allt berodde på betydande leveranser till Karolinska (NKS). Bruttomarginalen var...
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q2 2018

Biogaia: Q2 var ett mycket starkt kvartal Biogaia växte med 26% i lokala valutor i Q2 till 200.9 (156.0) SEKm. EBIT-marginalen var relativt oförändrad på 39.8...

Boule: Rapportkommentar Q2 2018

Godkänd rapport i rätt riktning Boule Diagnostics växte försäljningen med 3% i Q2 och expanderade marginalerna jämfört med förra årets enkla jämförelsekvartal. Sammantaget tycker vi...
Probi Frisk Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q2 2018

Probis återhämtning inte tillräcklig för tillväxt i Q2 Försäljningen i Q2 minskade med 13% i lokala valutor. Även det här kvartalet påverkades negativt av lagerneddragningen...
Xvivo Perfusion XPS

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2018

Xvivo: Starkt tillväxt och intensiv utveckling Försäljningen i Q2 växte med 23% i lokala valutor. Särskilt viktigt var att varm perfusion gick så pass bra....
Elos Medtech

Elos Medtech: Rapportkommentar Q2 2018

Elos kom in något sämre än vår prognos i Q2 Elos Medtech växte valutajusterat med 5.8% till 166.0 (155.6) SEKm, vilket var 2.5% lägre än...
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q2 2018

Cellavision växte 15% till högre marginal Cellavision växte försäljningen med 15% i lokala valutor. Samtliga tre geografiska regioner förbättrades jämfört med föregående år. EBIT-marginalen på...
Biotage

Biotage: Rapportkommentar Q2 2018

God tillväxt även utan förvärv och valuta Biotage växte den underliggande försäljningen med 9%. Med förvärvet av Horizon i januari och medvind från valutor blev...