Raysearch: Rapportkommentar Q2 2018

RaySearch: Stark orderingång i Q2

RaySearch minskade försäljningen med 1% i lokala valutor och såväl EBIT som EBIT-marginal var kvar på ungefär samma nivå som förra året. Då ska man ändå ha i åtanke att förändrade redovisningsprinciper haft en kraftigt negativ inverkan på rapporterat resultat. Det viktigaste i rapporten var att orderingången ökade kraftigt, vilket gör att bolaget gick ur kvartalet med en rekordhög orderstock.

Försäljningen backade på grund av förändrad redovisning

Försäljningen i Q2 minskade med 1.1% i lokala valutor till 141.0 (141.6) SEKm (rapporterad tillväxt -0.4%).

Redovisningsförändringarna (från IAS 18 till IFRS 15) har haft en negativ inverkan. Om de varit oförändrade hade nettoomsättningen ökat med hela 14.6% i Q2.

Källa: RaySearch

Från och med Q4 2017 redovisas RayStation och RayCare i samma kategori. Det är framför allt den försäljningen som påverkats negativt av redovisningsförändringarna. Sammantaget var de rapporterade förändringarna jämfört med Q2 förra året relativt små (lägre licensintäkter kompenserat av högre supportintäkter).

Källa: RaySearch

Partnerförsäljningen minskar eftersom bolaget fokuserar på egen försäljning av RayStation. Det som för ett antal år sedan var huvudfokus är nu endast en mindre del som är relativt perifer för bolaget. Lite tillspetsat skulle man kunna hävda att Raysearch konkurrerar ut sina gamla produkter.

Källa: RaySearch

 


Orderingången ökade kraftigt

Orderingången exklusive serviceavtal Q2 ökade till 160.3 (108.8) SEKm i Q2. Raystation (inklusive RayCare) ökade till 151.1 (98.9) SEKm, medan ordrar från partners minskade till 9.2 (10.8) SEKm.

Källa: RaySearch

Orderstocken för RayStation (inklusive RayCare) ökade kraftigt till 106.0 (36.0) SEKm. I slutet av Q1 var orderstocken SEK 60.6m.

Källa: RaySearch

EBIT var på ungefär samma nivå som förra året

Bruttomarginalen minskade till 91.8 (92.3) procent. Flera faktorer påverkar bruttomarginalen. Den negaitva trenden (även om nivån fortfarande är väldigt hög) beror till stor del på att kunder inte bara beställer mjukvara, utan även vill ha systemlösningar inklusive tillhörande hårdvara.

Källa: RaySearch

Såväl EBIT som EBIT-marginalen var på ungefär samma nivå som Q2 förra året. EBIT kom in på 26.3 (26.9) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 26.3 (26.9) procent.

Den fördröjda intäktsredovisningen påverkade EBIT negativt med 19.9 SEKm. Dessutom ökade avskrivningarna och bolaget har ökat antalet anställda, vilket ökat kostnadsmassan. Resultatet av syns i orderingången, men effekten på försäljningen är än så länge blygsam.

Källa: RaySearch

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av RaySearch. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om RaySearch finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.