Probi: Rapportkommentar Q2 2018

Probis återhämtning inte tillräcklig för tillväxt i Q2

Försäljningen i Q2 minskade med 13% i lokala valutor. Även det här kvartalet påverkades negativt av lagerneddragningen från en större amerikansk kund, men nu uppges situationen normaliseras. Den sekventiella förbättringen är betydande efter tre svaga kvartal. Det lyfter även lönsamheten, även om marginalen kom in något lägre än förra året. Probi håller på att rekrytera såväl VD som CFO, men inget nytt om det meddelades i rapporten.

Försäljningen minskade med 11% i Q2

Probis försäljning minskade med 10.9% i Q2 till 153.2 (172.0) SEKm (-13% i lokala valutor). Vi noterar att bolaget väljer att lyfta fram den sekventiella förbättringen istället för utvecklingen jämfört med samma period förra året.

Bolaget uppger att den negativa lagereffekten jämfört med Q2 förra året uppgick till SEK 16m och dessutom hade Probi ett svagt kvartal i Europa. Probi har nu fått ytterligare order från kunden som genomförde lagerminskningen och bolaget förväntar sig att den återgått till “ett normalt beställningsmönster”.

Källa: Probi

Consumer Healthcare

Intäkterna i Consumer Healthcare i Q2 var 143.5 (163.1) SEKm. Det motsvarar en minskning med 12% jämfört med förra året, men det är en markant sekventiell förbättring jämfört med de föregående tre kvartalen. Under Q3 2017 drog en av Probis största kunder i USA ner på sina lagernivåer, vilket slog hårt mot Probis försäljning.

EBIT för Consumer Healthcare blev 24.6 (21.0) SEKm, vilket innebär att EBIT-marginalen minskade till 17.2 (12.9) procent. En relativt stor andel fasta kostnader innebär att marginalen i stor utsträckning påverkas av försäljningen. Därmed är den sekventiella förbättringen även på marginalnivå markant. I Q1 2018 var EBIT-marginalen 1 procent.

Källa: Probi

Functional Food

Intäkterna i Functional Foods förbättrades till 9.7 (8.9) SEKm, vilket motsvarar 9% tillväxt. EBIT ökade till 3.6 (2.8) SEKm i Q2. Det motsvarar en EBIT-marginal på 36.9 (31.1) procent.

Källa: Probi

Rörelseresultat och marginal

EBIT i Q2 minskade till 28.2 (31.1) SEKm, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 18.4 (18.1) procent. Med tanke på den svaga perioden Probi haft under det senaste året anser vi att det just nu är betydligt intressantare att fokusera på den sekventiella utvecklingen än att jämföra med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Källa: Probi

 


Övriga kommentarer

I mars åtsågs Ole Søgaard Andersen till tillförordnad VD. Rekrytering av en ny VD pågår.

Den 17 juli meddelade Probi att bolagets CFO Jörn Andreas sagt upp sig. Då uppgavs att han preliminärt ska lämna Probi 31 december 2018.

Probi håller således på att rekrytera såväl VD som CFO, men detta kommenterades inte närmare i rapporten.

Inga större nyheter framkom under telefonkonferensen.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Probi. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Probi finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.