HomeBolagskommentarXvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2018

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2018

Xvivo: Starkt tillväxt och intensiv utveckling

Försäljningen i Q2 växte med 23% i lokala valutor. Särskilt viktigt var att varm perfusion gick så pass bra. De försäljningsmässigt betydande produkterna inom kall preservation minskade med 4% på grund av ett ovanligt starkt jämförelsekvartal. Samtidigt hade kapitalvaror ett betydligt bättre kvartal än föregående år. Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom flera områden.

Försäljningen växte med 23% i Q2

Den totala försäljningen kom in på 46.1 (37.9) SEKm, vilket motsvarade 23% tillväxt i lokala valutor. Försäljningen utan kapitalvaror växte med 16% i lokala valutor till 42.2 (36.4) SEKm.


Varm perfusion hade ännu ett starkt kvartal

Källa: Xvivo Perfusion

Varm perfusion är en del av förbrukningsvarorna som bland annat inkluderar Steen Solution. Den växte med cirka 60% (vår beräkning) i Q2.

Tittar vi på årstakten (R12) har den uppåtgående kurvan vänt uppåt. Q3 är ett säsongsmässigt svagt kvartal, men rent visuellt verkar det inte alltför utmanande att slå förra årets nivå. Eftersom vi inte har officiell bevakning avstår vi från att resonera om vad vi tror om den framtida utvecklingen.


Kall preservation hade ett tufft jämförelsekvartal

Källa: Xvivo Perfusion

Kall preservation minskade med cirka 4% (vår beräkning). Kategorin utgörs främst av Perfadex som används vid lungtransplantationer enligt den traditionella “kalla metoden”. Det exceptionellt starka jämförelsekvartalet (Q2 2017) förklarar den negativa tillväxten, men vi ser inget onormalt i årets kvartal. Man kan påminna sig om att kall preservation fortfarande är den största delen av försäljningen och det innebär att den här typen av effekter även tynger den totala tillväxten.


Försäljning av kapitalvaror betydligt bättre än förra året

Källa: Xvivo Perfusion

Kapitalvaror är försäljning av utrustningen XPS som används vid transplantationer enligt den “varma” metoden. Det är dock inte nödvändigt att ha den i exempelvis Europa, även om den underlättar användningen och framför allt likriktningen mellan klinikerna.

Försäljningen av kapitalvaror har stora kvartalsvariationer och under Q2 och Q3 förra året var den rapporterade försäljningen mycket blygsam. De senaste kvartalen har varit bättre och det gör att ökningen jämfört med förra året är betydande.

Bruttomarginalen var 14.5% i Q2. Den initiala strategin var att sälja XPS (och nu LS) till självkostnadspris (0% bruttomarginal) för att öka den installerade basen som därefter skulle driva försäljning av förbrukningsvaror. Det har sedan visat sig att Xvivo kunnat ta mer betalt för utrustningen (samtidigt som valutaeffekter varit gynnsamma).


Bra rapporterad marginal men stora aktiveringar

Källa: Xvivo Perfusion

EBITDA justerat för jämförelsestörande poster (som förekom förra året) blev det 8.1 (6.2) SEKm i Q2. Det motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 17.5 (16.9) procent.

Man bör även ha i åtanke att 16.4 (6.3) SEKm utvecklingskostnader aktiverats. Av dessa står NOVEL-studien för 8.9 (2.2) SEKm. Under kvartalet har det pågått ett omfattande arbete som resulterat i ett inlämnande av en PMA-ansökan till FDA för Steen Solution i kombination med XPS.


Övrigt

Utvecklingen drivs framåt på flera fronter:

  • PMA-ansökan har inlämnats till FDA avseende Steen Solution i kombination med XPS. Sedan tidigare har bolaget ett HDE-godkännande från FDA, men PMA kommer innebär vissa fördelar.
  • FDA har godkänt Perfadex Plus för försäljning i USA
  • PrimECC-studien har visat att produkten är säker och visat på positiva kliniska resultat.
  • Inom hjärttransplantation har en prototyp till hjärtpreservationsmaskin för kliniska prövningar testats på levande hjärtan.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Xvivo Perfusion. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Xvivo Perfusion finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
488FollowersFollow
4,742FollowersFollow
392SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick