Home Tags 3Q18

Tag: 3Q18

Raysearch Murgata

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten var över 30% i Q3 och EBIT-marginalen förbättrades. Bolaget har investerat i exempelvis RayCare och marknadsorganisationen under den senaste tiden, men förväntar sig "hög tillväxt med goda marginaler i framtiden".
AddLife

AddLife: Rapportkommentar Q3 2018

AddLife växte organiskt med 4% i Q3 som vi betraktar som ett bra kvartal. Efter en period med relativt svag organisk tillväxt möter bolaget nu enklare jämförelsetal.
Boule

Boule: Rapportkommentar Q3 2018

Q3 blev ett relativt svagt kvartal och marginalerna tyngdes av stororder till Indien. Varningsbrevet från FDA har föranlett kraftfulla åtgärder.
Biotage

Biotage: Rapportkommentar Q3 2018

Försäljningen växte organiskt och lyftes även av förvärv. Efter ännu ett kvartal med stark marginalexpansion höjdes EBIT-marginalmålet till 20 (15) procent.
Vitrolife Media

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2018

Försäljningen växte brett med 7% och EBITDA-marginalen expanderade. En viktig aspekt är samarbetet med Illumina som tecknades efter kvartalets slut.
GHP Specialty Care - Knee surgery

GHP: Rapportkommentar Q3 2018

Den organiska tillväxten i Q3 var 12.3%. Bolaget tycks ha kommit förbi en tuff period resultatmässigt trots stora satsningar på att expandera verksamheten.
Episurf analys

Episurf: Rapportkommentar Q3 2018

Ökad försäljning från låga nivåer och förlusten på EBIT-nivå minskade något. Intensiva aktiviteter med bland annat förberedelser inför studier och geografisk expansion pågår.

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten var 18% i lokala valutor EBITDA var positivt trots ett intensivt utvecklingsarbete. PMA-ansökan har lämnats in till FDA och Xvivo avser att påbörja två multicenterstudier under Q1.
Elos Medtech screws

Elos Medtech: Rapportkommentar Q3 2018

Elos Medtech växte organiskt med 9% samtliga affärssegment förbättrades jämfört med föregående år. Vi kommer få justera upp våra estimat och ser en betydande uppsida i aktien.
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2018

Försäljnigen växte med 10% i lokala valutor och marginalen expanerade. Minskningen av royaltyintäkterna från Nestlé kommer påverka från och med 2019.