Biogaia: Rapportkommentar Q3 2018

Biogaia: Bra Q3 men inte utan utmaningar

Biogaia växte med 10% i lokala valutor i Q3 till 175 (148) SEKm. EBIT-marginalen expanderade till 38 (36) procent. Som Biogaia flaggade för i förra rapporten kommer royaltyintäkterna från Nestlé minska från årsskiftet och minskningen 2019 bedöms nu uppgå till cirka SEK 40m jämfört med 2018.

Biogaia växte med 18% till 174.7 (147.7) SEKm i Q3, vilket motsvarade en ökning på 10% i lokala valutor.

Biogaia sales Q3 2018
Källa: Biogaia

Bruttomarginalen förbättrades till 74.8 (73.3) procent. Barnhälsa försämrades till 75.5 (77.5) procent, medan Vuxenhälsa förbättrades markant till 71.5 (61.2) procent. Huvudanledningen till att förbättringen var att försäljningen inom Vuxenhälsa i Japan förbättrades och där är bruttomarginalerna höga.

Biogaia EBIT Q3 2018
Källa: Biogaia

EBIT ökade till 66.2 (53.8) SEKm, vilket motsvarade en expansion av EBIT-marginalen till 37.9 (36.4) procent.


Barnhälsa växte med 24%

Försäljningen inom Barnhälsa växte med 24% till 138.3 (111.1) SEKm. Ökningen drevs enligt bolaget framför allt av försäljningsökning av BioGaia Protectis droppar som ökade inom samtliga regioner. Royaltyintäkterna från Nestlé minskade till 7.2 (11.4) SEKm i Q3.

Biogaia barnhälsa Q3 2018
Källa: Biogaia

Vuxenhälsa ökade med 9%

Vuxenhälsa ökade med 9% till 92.6 (85.2) SEKm i Q3. Jämförelsekvartalet innehöll stora intäkter från Japanska Kabays Ohayo för kunskapsöverföring, utbildning och förberedelser inför lansering. Justerar man för dessa var försäljningsökningen 19% jämfört med samma period förra året.

Ökningen berodde framför allt på munhälsoprodukter. Försäljningen av Protectis tabletter minskade däremot kraftigt. Försäljningen i EMEA bland annat på grund av en “aggressiv marknadsföring och prispress” från en lokal konkurrent i Finland.

Biogaia vuxenhälsa Q3 2018
Källa: Biogaia

Övrigt

I förra rapporten meddelade Biogaia att royaltyintäkterna från Nestlé avseende mjölkpulver skulle omförhandlas. Nu bedömer bolaget att royaltyintäkterna kommer bli cirka SEK 40m läge under 2019 jämfört med 2018. Royaltyintäkter slår direkt på resultatet eftersom det inte finns några direkta kostnader (100% marginal).

VD skriver i rapporten att “Vårt samarbete med Nestlé är fortsatt mycket gott och förhandlingar avseende ytterligare produktförsäljning pågår vilket över tid bedöms kompensera för minskningen av royalty”.

Kostnaderna ökade med 29% i Q3. Bolaget satsar på FoU (Metabogen och BioGaia Pharma) och marknadssatsningar (Sverige, Italien och Brasilien).

Biogaia ökade i början av juli sitt ägande i Metabogen till 92 (62) procent. I april ökades ägarandelen från tidigare 36%.

Bolagets nya VD Isabelle Ducellier tillträder den 5 november. Hon är styrelseledamot och bör vara väl insatt i verksamheten. Utnämningen presenterades 20 juni, så det har funnits gott om tid att se till att hon får en bra start.


Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biogaia. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biogaia finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.