Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2018

Xvivo: God tillväxt och bra fart i utvecklingen

Försäljningen i Q3 växte med 18% i lokala valutor och varm perfusion växte med över 60% i kvartalet. Bolaget rapporterar positiv EBITDA trots ett intensivt utvecklingsarbete. Xvivo planerar att påbörja två multicenterstudier under Q1. PMA-ansökan har lämnats in till FDA. Sammantaget en bra rapport!

Försäljningen växte med 27% i Q3

Den totala försäljningen växte med 27% till 40.9 (32.3) SEKm, vilket motsvarade 18% tillväxt i lokala valutor. Försäljningen utan kapitalvaror växte med 18% i lokala valutor 40.3 (31.6) SEKm.


Varm perfusion hade ännu ett starkt kvartal

Xvivo varm preservation Q3 2018
Källa: Xvivo Perfusion

Varm perfusion är en del av förbrukningsvarorna som bland annat inkluderar Steen Solution. Den växte med över 60% (enligt VD-ordet, vår beräkning cirka 70%) i Q3. Under de senaste två åren har Q3 varit ett säsongsmässigt svagt kvartal och man kan fundera över om den starka tillväxten i årets Q3 åtminstone delvis påverkats av att säsongseffekten varit svagare i år. Det ska så klart bli intressant att se om Q4 lika starka som under åren då Q3 varit säsongsmässig svaga. Hur som helst var det ett mycket bra kvartal!


Kall preservation fortsätter växa utan dramatik

Xvivo kall preservation Q3 2018
Källa: Xvivo Perfusion

Kall preservation växte med cirka 9% (vår beräkning). Det är en ganska normal tillväxt för den här produkten, även om medvind från valutor också lyfte försäljningen i kvartalet.


Försäljning av kapitalvaror blygsam i Q3

Xvivo kapitalvaror Q3 2018
Källa: Xvivo Perfusion

Försäljningen av kapitalvaror var väldigt blygsam i Q3, men det är normalt stora kvartalsvariationer. Det är ingen mening att jämföra med motsvarande jämförelsekvartal föregående år.

Kapitalvaror är försäljning av utrustningen XPS som används vid transplantationer enligt den “varma” metoden. Det är dock inte nödvändigt att ha den i exempelvis Europa, även om den underlättar användningen och framför allt likriktningen mellan klinikerna.


Utvecklingstempot viktigare än marginalerna

Xvivo EBITDA-marginal Q3 2018
Källa: Xvivo Perfusion

EBITDA justerat för jämförelsestörande poster (som förekom förra året) blev det 5.2 (4.4) SEKm i Q3. Det motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12.7 (13.8) procent.

Man bör även ha i åtanke att 10.3 (7.4) SEKm utvecklingskostnader aktiverats, vilket lyfter det rapporterade resultatet. Vi noterar att investeringarna i NOVEL-studien minskar, medan investeringar i hjärttransplantationsprojektet ökar.


Övrigt

  • Xvivo har lämnat in PMA-ansökan för STEEN solution och XPS och i VD-ordet står det att “FDA har även genomfört de flesta av de obligatoriska revisioner som krävs inför ett godkännande”.
  • En multicenterstudie med PrimECC förbereds. Studierna väntas att starta “strax före eller efter årsskiftet”.
  • Förberedelser inför starten av en multicenterstudie för hjärttransplantationsprojektet pågår och starten beräknas påbörjas i Q1 2019.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Xvivo Perfusion. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Xvivo Perfusion finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.