Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2018

Vitrolife: Time-lapse i USA lyfte rejält

Vitrolife växte försäljningen med 7% i lokala valutor. Bolaget rapporterade en bred tillväxt över affärsområden och geografiska regioner. Time-lapse i USA fick en rejäl skjuts på grund av godkännandet av Embryoscope+. EBITDA-marginalen expanderade till 43 (40) procent. Det absolut intressantaste och viktigaste för bolaget just nu är samarbetet med Illumina, vilket tecknades efter kvartalets slut.

Vitrolife ökade försäljningen i Q3 med 15% till 284 (246) SEKm, vilket motsvarade 7% organisk tillväxt i lokala valutor.

Vitrolife sales Q3 2018
Källa: Vitrolife

Media är det största området och det har högst bruttomarginaler. Försäljningen ökade med 8% i lokala valutor till 156 (134) SEKm.

Disposable Devices växte med 4% i lokala valutor till 39 (35) SEKm.

Time-lapse växte med hela 17% i lokala valutor till 69 (55) SEKm. En viktig förklaring är att godkännandet av Embryoscope+ i USA medfört en stark initial försäljning.

ART Equipment minskade med 30% i lokala valutor till 14 (18) SEKm. Bolaget skriver att det förklaras av “minskad försäljning av distributionsprodukter i Tyskland”. Det är i linje med det budskap bolaget haft under åtskilliga kvartal. Olönsamma produkter som inte är strategiskt viktiga rensas ut från portföljen från bolagen som förvärvades 2016.


Försäljning per geografisk region

EMEA växte med 4% i lokala valutor till 113 (101) SEKm.

Vitrolife EMEA Q3 2018
Källa: Vitrolife

Nord- och Sydamerika växte försäljningen med 31% i lokala valutor, vilket framför allt drevs av Time-lapse efter godkännandet (se ovan).

Vitrolife North America and South America Q3 2018
Källa: Vitrolife

Asien och Oceanien växte med 10% till 122 (111) SEKm. En stor del av tillväxten berodde på positiva valutaeffekter. Notera att Vitrolife numera särredovisar “Japan och Oceanien” respektive “Asien”, medan vi än så länge kombinerar områdena för att se längre historik.

Vitrolife Asien och Oceanien Q3 2018
Källa: Vitrolife

Vitrolifes marginaler

Bruttomarginalen var i stort sett oförändrad på 66.1 (66.4) procent i Q3. En större andel media med höga bruttomarginaler och positiva valutaeffekter påverkade positivt.

Vitrolife marginaler Q3 2018
Källa: Vitrolife

EBITDA-marginalen expanderade till 42.6 (39.9) procent. Målet på 30% som sattes i början av 2015 förefaller lågt i förhållande till den rapporterade nivån, men det är ändå en god nivå som tillåter ambitiösa tillväxtsatsningar. Bolaget brukar framhålla att de gärna skulle satsa på att driva tillväxt istället för att maximera marginalen. Det vore inte konstigt om styrelsen väljer att justera upp marginalmålet.


Övrigt

Efter kvartalets slut ingick Vitrolife ett licens- och kommersialiseringsavtal
med Illumina. Vi ser det som ett mycket viktigt steg i bolaget utveckling. Det lär bli fokus för såväl aktiemarknaden som Vitrolife under den närmaste tiden.

Vitrolife arrangerar en kapitalmarknadsdag den 21 november.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Vitrolife. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Vitrolife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.