Home Tags Raysearch

Tag: Raysearch

Raysearch Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2022

Raysearch växte med 56% till 211 (136) SEKm i Q3, vilket motsvarade 33% justerat för positiva valutaeffekter. Orderingången ökade med 71% och orderstocken uppgår nu till rekordhöga 1,715 (1,212) SEKm. EBIT vände upp till vinst på 12 (-27) SEKm, vilket motsvarade en EBIT-marginal på 5.7 (-19.5) procent. Det var trots att bruttomarginalen minskade markant till 86 (95) procent. Vi tror att det främst förklaras av en ovanligt hög andel hårdvara. Sammantaget ser Raysearch ut att ha lämnat de största utmaningarna relaterade till pandemin bakom sig och kostnadsbesparingsprogrammet börjar få effekt.
Raysearch Q4 2021: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2021

Raysearch växte försäljningen med 22% i lokala valutor till 188 (160) SEKm och orderingången ökade med 44% till 345 (239) SEKm. Jämförelsekvartalet är mer negativt påverkat av pandemin och Q4 tenderar att vara säsongsmässigt starkt, vilket det inte var förra året. EBIT var negativt, men tyngdes av engångskostnader som bolaget inte vill specificera. Det viktigaste i rapporten var att mycket talar för att försäljningen är på väg att ta fart, samtidigt som bolaget guidar för oförändrade kostnader 2022 jämfört med 2021. Det bör kunna leda till betydande resultatförbättringar och det har vi väntat på under en längre tid.
Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.
Raysearch Q3 2021: Rapportkommentar

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2021

Raysearch är fortfarande påverkat av pandemin, men rapporterade 15% försäljningstillväxt i Q3, men orderingången minskade med cirka 8%. Raysearch har höga kostnader i förhållande till den svaga försäljningen och EBIT förbättrades endast marginellt till -27 (-29) SEKm. Bolaget ser över kostnaderna och förväntar sig att försäljningen återvänder när effekterna från pandemin ebbar ut. Det finns ljusningar på sina håll, men det är svårt att veta när marknaden normaliseras.
Raysearch Murgata Q4 2019

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2019

RaySearch rapporterade rekordförsäljning i Q4 med en organisk tillväxt på 1.4%. Det stora frågetecknet är licensintäkterna där både försäljning och orderingång var påtagligt sämre än föregående år. Den växande installerade basen driver dock supportintäkter och det lyfter såväl försäljning som orderingång. Raysearch fortsätter sina ambitiösa satsningar på FoU och försäljning, vilket halverade EBIT-marginalen till 9.6 (19.0) procent.
Raysearch Murgata

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten var över 30% i Q3 och EBIT-marginalen förbättrades. Bolaget har investerat i exempelvis RayCare och marknadsorganisationen under den senaste tiden, men förväntar sig "hög tillväxt med goda marginaler i framtiden".

Raysearch: Rapportkommentar Q2 2018

RaySearch: Stark orderingång i Q2 RaySearch minskade försäljningen med 1% i lokala valutor och såväl EBIT som EBIT-marginal var kvar på ungefär samma nivå som...

Raysearch: Rapportkommentar Q1 2018

RaySearch bättre än de rapporterade siffrorna RaySearch minskade försäljningen med 8% till 116 (127) SEKm, men 4% av det var på grund av negativa valutaeffekter...
Raysearch

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2017

RaySearch växer och investerar RaySearch växte med 12% i lokala valutor i Q4 till 205 (191) MSEK. EBIT-marginalen minskade något till 48.2 (52.4) procent på...
Murgata 2017 to 2018

Omstart för hälsovårdssektorn?

Hälsovårdssektorns vinnare och förlorare 2017 fortsatte i samma riktning under årets första vecka. Men nu går vi in i en period där mer fundamentala...