Omstart för hälsovårdssektorn?

Hälsovårdssektorns vinnare och förlorare 2017 fortsatte i samma riktning under årets första vecka. Men nu går vi in i en period där mer fundamentala krafter kommer till tals. I veckan kan man förvänta sig en hel del intressant information från investerarpresentationer i San Francisco. Dessutom går aktiemarknaden som helhet nu in i den mest intressanta perioden under hela året. Därmed kan det bli något av en nystart för sektorn under de närmaste veckorna.

Sektorns vinnare och förlorare under 2017

Så här en bit in på det nya året är väl de flesta trötta på att läsa långa listor om hur olika aktier gick under 2017. Därför lyfter vi enbart fram fyra aktier på hälsovårdssektorns huvudlista: De som gick bäst och sämst inom läkemedelsutveckling och de som gick bäst och sämst inom medicinsk teknik.

Läkemedelsutveckling: Risker och möjligheter gjorde sig påminda

På huvudlistan var det Active Biotech som gick ned mest (-83%) efter att bolagets läkemedelskandidat mot MS inte lyckades uppfylla det primära kliniska målet i Fas III-studien.

I andra änden av skalan hamnade Hansa Medical vars aktieägare kunde glädja sig åt en kursuppgång på 114%. I det fallet var det snarare gradvisa kliniska framgångar med bolagets IdeS-projekt som inneburit att aktiekursen kommit upp under året. Även om det inte var några binära händelser som låg bakom uppgången har kursutvecklingen periodvis varit dramatisk. Strax innan midsommar handlades aktien i drygt 270 SEK och från den nivån föll den med ca 40% under sommaren innan klättringen mot nya toppnivåer återupptogs.

Därmed blev 2017 ytterligare ett år då investerarna blev påminda om riskerna med läkemedelsutveckling. Det hjälper att vara insatt i området, men även den som sätter sig in in i alla tillgängliga detaljer kan överraskas av utfallen. Typiskt nog är det när oddsen ser förhållandevis lovande ut som bakslagen blir som kraftigast.

Medicinsk teknik: Aktierna mer dramatiska än verksamheten

Aktiekurserna inom medicinsk teknik kan också vara dramatiska, även när det inte handlar så dramatiska händelser som kliniska studier och potentiella godkännanden av produkter.

Episurf backade med 64% under 2017. En stor del av nedgången skedde inför emissionen som genomfördes under Q1. Verksamheten har tuffat på, men det är svårt att bedöma hur marknadens förväntansbild har förändrats i den mån det finns någon välgrundad sådan.  Man kan i alla fall konstatera att de implicita kraven på bolaget sänkts under året. Bolaget har knaprat på kassan som stärktes vid emissionen, men med tanke på att bolaget i slutet av Q3 hade 87.5 MSEK i likvida medel behöver inte bolaget ta in ytterligare kapital just nu i alla fall.

C-RAD blev årets vinnare bland huvudlistans hälsovårdsbolag och med en uppgång på 135% överträffades även Hansa Medical kursmässigt. Liksom Episurf uppvisar bolaget fortfarande ett negativt resultat, men med stark försäljningstillväxt har lönsamheten närmat sig break-even. Under andra halvan av december konverterade Norrlandsfonden sitt lån till aktier och sålde dem till några av de befintliga ägarna. Möjligen är det en delförklaring till att aktien gått starkt även efter årsskiftet.

Stark inledning av 2018 – men bör tas med en nypa salt

Årets första börsvecka var avkortad i båda ändar – stängt på måndagen och halvdag på fredagen. Av bolagen på Murgatas fokuslista gick 2017 års vinnare C-RAD starkast och hann med en uppgång på 24% under den förkortade handelsveckan. Hansa Medical lyftes 14%, Cellavision 11% och Biotage 10%. RaySearch backade med 8% och Episurf föll med 4%.

I sort sett handlades förra årets vinnare upp, medan förlorarna fortsatte att tappa under första veckan. Kursmässigt var det alltså en stormig inledning av 2018, men fundamentalt var det snarare lugnet före stormen. Snart är det nämligen dags för andra krafter att komma till tals!

Hälsovårdssektorn blickar mot San Francisco

Sektorns blickar vänds nu traditionsenligt mot San Francisco där J.P. Morgan för 36:e gången anordnar sin ”Healthcare Conference” som hålls 8-11 januari (länk här!). Där finns ett antal svenska bolag och många av deras konkurrenter representerade.

Parallellt arrangeras för tionde året Biotech Showcase (länk här!) där 400 bolag presenterar för över 900 investerare mellan den 8-10 januari. Dessutom är många bolag på plats, även om de inte presenterar. Även här finns svenska bolag och investerare på plats.

Bolag som funderar på att släppa ett intressant pressmeddelande gör det nog gärna den här veckan.

Spännande period även utanför sektorn

Förutom den branschspecifika aspekten kring San Francisco under den kommande veckan, brukar inledningen av börsåret vara spännande. Resultatet för 2017 klarnar i dessa dagar, beslut om olika strategiska satsningar och förvärv offentliggörs och investerarna är mer mottagliga för nya investeringsidéer.

Läs mer om Murgatas fokusbolag här!

Läs även mer om varför just den här tiden är den mest spännande på hela året – klicka här!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i något av de omnämnda Bolagen.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolagen under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolagen under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolagen.