Home Tags Xvivo

Tag: Xvivo

Xvivo Perfusion Q3 2020: Rapportkommentar

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2020

Under Q2 hade pandemin hade en betydande negativ inverkan på antalet lungtransplantationer och därmed även på Xvivos försäljning. I Q3 återhämtade sig försäljningen något, men är ännu inte tillbaka på normala nivåer. Bolaget uppger att marknaden återhämtade sig gradvis under kvartalet, vilket är hoppfullt inför Q4. Xvivo Perfusion genomgår en omfattande förändring. Efter VD-bytet har en uppbyggnad av en större organisation påbörjats och i början av Q4 slutfördes förvärvet av Organ Assist. Det leder till högre kostnader som i kombination med ovanlig låga intäkter slår hårt mot resultatet på kort sikt.
Xvivo Perfusion Q2 2020

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2020

Antalet lungtransplantationer har minskat till följd av COVID-19 och det slog hårt mot bolagets försäljning som nästan halverades. Även kall preservation som höll uppe väl i Q1 minskade kraftigt i Q2. Försäljningstapp och engångskostnader för organisationsförändringar sänkte EBITDA till -5.5 (+8.1) SEKm trots statliga stöd i USA som uppgick till SEK 2.4m. Det här blev första rapporten som VD för Dag Andersson som tillträdde den 1 juni.
Xvivo Perfusion Q4 2019

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2019

Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal och bolaget rapporterade rekordförsäljning. Tillväxten på 7% hjälptes av valutor och justerar man för den effekten var det 0% underliggande tillväxt. Bolaget har en hög utvecklingstakt på flera fronter och det tynger marginalerna planenligt. EBITDA-marginalen på 13.6 (18.0) procent minskade och det inkluderar inte heller aktiveringar.
Organ på väg - transplantationer

Vetenskapens värld: Organ på väg

För dem som är intresserade av transplantation finns det nu ett intressant och pedagogiskt program på SVT Play. I programmet finns produkter från Xvivo Perfusion, Cellink och PEXA. Det är också intressant för att förstå mer om användningen för Hansa Biopharmas läkemedelskandidater.
Xvivo Perfusion XPS

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q1 2019

Tillväxten inom varm perfusion var över 50% och kall preservation växte 8%. EBITDA och EBITDA-marginalen blev betydligt lägre än förra året, men det är planenligt och beror på omfattande satsningar på utveckling. Bolaget hoppas på besked från FDA angående PMA-ansökan under Q2.
Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2018

Försäljningen i Q4 växte med 33% i lokala valutor och varm perfusion växte med över 54% i kvartalet. Sammanfattningsvis ett mycket starkt kvartal!

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten var 18% i lokala valutor EBITDA var positivt trots ett intensivt utvecklingsarbete. PMA-ansökan har lämnats in till FDA och Xvivo avser att påbörja två multicenterstudier under Q1.
Xvivo Perfusion XPS

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2018

Xvivo: Starkt tillväxt och intensiv utveckling Försäljningen i Q2 växte med 23% i lokala valutor. Särskilt viktigt var att varm perfusion gick så pass bra....

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q1 2018

Xvivo: Bra kvartal och hög aktivitet Försäljningen växte med 18% i Q1. Varm pefusion växte med cirka 10%, kall perfusion växte med ca 15% och...
Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2017

Xvivo: Varm perfusion imponerade Xvivo Perfusion växte med 14% i lokala valutor i Q4. Varm perfusion hade ett väldigt bra kvartal och kall preservation växte...