Home Tags Xvivo

Tag: Xvivo

Xvivo Perfusion Q4 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2022

Xvivo rapporterade rekordförsäljning på 132 (86) SEKm i Q4 genom 27% tillväxt i lokala valutor, positiva valutaeffekter och förvärv. Den rapporterade bruttomarginalen kontraherade något till 72 (73) procent, men den justerade EBIT-marginalen expanderade till 6.5 (1.6) procent. Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal och vi skulle inte bli förvånade om det visar sig att den effekten var ovanligt stark i år. I övrigt är aktiviteten som vanligt hög med såväl lanseringar som studier. Styrelsen föreslår liksom föregående år att ingen utdelning lämnas.
Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.
Xvivo Perfusion Q3 2020: Rapportkommentar

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2020

Under Q2 hade pandemin hade en betydande negativ inverkan på antalet lungtransplantationer och därmed även på Xvivos försäljning. I Q3 återhämtade sig försäljningen något, men är ännu inte tillbaka på normala nivåer. Bolaget uppger att marknaden återhämtade sig gradvis under kvartalet, vilket är hoppfullt inför Q4. Xvivo Perfusion genomgår en omfattande förändring. Efter VD-bytet har en uppbyggnad av en större organisation påbörjats och i början av Q4 slutfördes förvärvet av Organ Assist. Det leder till högre kostnader som i kombination med ovanlig låga intäkter slår hårt mot resultatet på kort sikt.
Xvivo Perfusion Q2 2020

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2020

Antalet lungtransplantationer har minskat till följd av COVID-19 och det slog hårt mot bolagets försäljning som nästan halverades. Även kall preservation som höll uppe väl i Q1 minskade kraftigt i Q2. Försäljningstapp och engångskostnader för organisationsförändringar sänkte EBITDA till -5.5 (+8.1) SEKm trots statliga stöd i USA som uppgick till SEK 2.4m. Det här blev första rapporten som VD för Dag Andersson som tillträdde den 1 juni.
Xvivo Perfusion Q4 2019

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2019

Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal och bolaget rapporterade rekordförsäljning. Tillväxten på 7% hjälptes av valutor och justerar man för den effekten var det 0% underliggande tillväxt. Bolaget har en hög utvecklingstakt på flera fronter och det tynger marginalerna planenligt. EBITDA-marginalen på 13.6 (18.0) procent minskade och det inkluderar inte heller aktiveringar.
Xvivo Perfusion XPS

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q1 2019

Tillväxten inom varm perfusion var över 50% och kall preservation växte 8%. EBITDA och EBITDA-marginalen blev betydligt lägre än förra året, men det är planenligt och beror på omfattande satsningar på utveckling. Bolaget hoppas på besked från FDA angående PMA-ansökan under Q2.
Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2018

Försäljningen i Q4 växte med 33% i lokala valutor och varm perfusion växte med över 54% i kvartalet. Sammanfattningsvis ett mycket starkt kvartal!

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten var 18% i lokala valutor EBITDA var positivt trots ett intensivt utvecklingsarbete. PMA-ansökan har lämnats in till FDA och Xvivo avser att påbörja två multicenterstudier under Q1.
Xvivo Perfusion XPS

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2018

Xvivo: Starkt tillväxt och intensiv utveckling Försäljningen i Q2 växte med 23% i lokala valutor. Särskilt viktigt var att varm perfusion gick så pass bra....

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q1 2018

Xvivo: Bra kvartal och hög aktivitet Försäljningen växte med 18% i Q1. Varm pefusion växte med cirka 10%, kall perfusion växte med ca 15% och...