HomeBolagskommentarXvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2020

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q2 2020

Xvivo: COVID-19 halverade försäljningen

Antalet lungtransplantationer har minskat till följd av COVID-19 och det slog hårt mot bolagets försäljning som nästan halverades. Även kall preservation som höll uppe väl i Q1 minskade kraftigt i Q2. Försäljningstapp och engångskostnader för organisationsförändringar sänkte EBITDA till -5.5 (+8.1) SEKm trots statliga stöd i USA som uppgick till SEK 2.4m. Det här blev första rapporten som VD för Dag Andersson som tillträdde den 1 juni.

Försäljningen nästan halverades

Den totala försäljningen minskade med 47% i lokala valutor (46% rapporterat) till 30.4 (56.4) SEKm. Nedgången beror på att antalet lungtransplantationer är betydligt färre under COVID-19-pandemin. Påverkan var mycket kraftig under april och maj, men återhämtade sig något i USA från och med maj och Europa från och med juni.


Varm perfusion minskade kraftigt

Xvivo Perfusion varm perfusion Q2 2020
Källa: Xvivo Perfusion

Varm perfusion är en del av förbrukningsvarorna som bland annat inkluderar Steen Solution. Den negativa påverkan av COVID-19 var uppenbar redan i Q1 och den negativa trenden har fortsatt in i Q2.


Kall preservation som höll uppe i Q1 föll i Q2

Xvivo Perfusion kall preservation Q2 2020
Källa: Xvivo Perfusion

Kall preservation höll uppe väl i Q1, men föll tillbaka rejält i Q2. Anledningen är att antalet lungtransplantationer minskat på grund av att COVID-19 prioriterats.


Försäljning av kapitalvaror

Xvivo Perfusion kapitalvaror Q2 2020
Källa: Xvivo Perfusion

Försäljningen av kapitalvaror har stor kvartalsvariation. Det är främst utrustningen XPS som används vid transplantationer enligt den “varma” metoden. Trots den svaga marknaden har Xvivo bokat försäljning i den här kategorin. Det var från en klinik i Wien som Xvivo uppger är en av världens största.

Det här är utrustning som sjukhusen inte vill ha brist på och vi ser en viss logik i ökad efterfrågan för den här typen av produkter, även om nettoeffekten är negativ.


Betydande negativ resultatpåverkan

Xvivo Perfusion EBITDA-marginal Q2 2020
Källa: Xvivo Perfusion

Bruttomarginalen för förbrukningsvaror expanderade till 81 (77) procent trots den minskade försäljningen. Bolaget förklarar det med en mer gynnsam produktmix.

EBITDA kom in på -5.5 (+8.1) SEKm, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -17.9 (+14.3) procent. Kostnader för organisationsförändringar uppgick till SEK 4.5m. Bolaget har fått SEK 2.4m i statligt stöd i USA.

Under kvartalet har även 13.3 (25.5) av utvecklingskostnaderna aktiverats. SEK 11.8m av dessa är relaterade till hjärttransplantationsprojektet.


Övrigt

Dag Andersson tillträdde som VD den 1 juni.

Förutom utmaningarna som COVID-19 för med sig innebär även VD-bytet interna förändringar. Det som är omedelbart noterbart externt är de organisatoriska förändringarna. Under Q2 har bolaget utnämnt en IP-chef och en medicinsk chef. Under hösten kommer organisationen förstärkas med en kommersiell chef och en FoU-chef.

Xvivo har för närvarande 60 personer anställda varav 35 i Sverige. Med den kraftiga ökningar av antalet chefer i organisationen är det rimligt att dessa med tiden även kommer få fler anställda att ansvara för.

Det är i grunden positivt att organisationen byggs ut och struktureras lite mer. Xvivo är ett tillväxtbolag och förändringarna skapar förutsättningar för det. Samtidigt innebär sådana investeringar en press på lönsamheten på kort sikt. Det blir så klart särskilt tydligt när det sammanfaller med COVID-19, men inverkan kommer vara begränsad om vi blickar framåt ett par kvartal. Xvivo genomför för närvarande ett kostnadsreduktionsprogram.

Fokus inom transplantation från bolagets presentation:

  • Thoracic Transplantation / Surgery
  • LUNGS – Further support development of EVLP technology and clinical practice
  • HEART – Start and run multi-center studies for regulatory approval in all major markets
  • PrimECC® – Start and run multi-center study for clinical documentation

Murgata har för närvarande inte analysbevakning av Xvivo Perfusion. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Xvivo Perfusion finns på bolagssidan.

Rapportkalendern med länkar till rapporter, presentationer och rapportkommentarer finns här.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
490FollowersFollow
4,742FollowersFollow
398SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick