Aktietips och julklappstips i sista minuten

Aktier fluktuerar i pris, men värdet av att förstå aktier är bestående. Ju tidigare man lägger grunden till sådana kunskaper desto bättre är det. Här är några julklappstips som är perfekta för den som är ute i sista minuten.

Medlemskap i Unga Aktiesparare och Aktiespararna

Aktiespararna har funnits i över 50 år (grundades 1966) och har haft en viktig roll på den svenska aktiemarknaden. En av uppgifterna är att sprida kunskap om aktiemarknaden. Jag tycker därför att det är en utmärkt present och förhoppningen är att ett års medlemskap ska lägga grunden till livslångt intresse för aktier.

Unga aktiesparare

Murgata och Unga AktiesparareSå här inför jul har Unga Aktiesparare tre olika paket i olika prisklasser för personer i åldrarna 15-28 år:
ungaaktiesparare.se/jul

Dem som jag ger medlemskap är yngre än så och då kostar ett medlemskap bara 49 kronor för ett år. Alla som läser det här och funderar på julklappar till någon i den åldern borde verkligen ge bort ett medlemskap:
ungaaktiesparare.se/bli-medlem

Det var jättesmidigt och man kan betala med kort och swish. Sedan laddar man helt enkelt ned ett så här fint gåvobevis som man printar ut. Det finns här!

Aktiespararna

Jag tycker att Aktiespararna fyller en viktig funktion på aktiemarknaden. Jag imponeras särskilt av det fantastiska engagemanget ute i alla lokalavdelningar. På 117 platser i landet arrangeras utbildningar, bolagspresentationer, företagsbesök med mera.

Efter alla år som aktieintresserad: Idag har jag tagit steget och blivit medlem!

Här är länken till medlemskap:
aktiespararna.se/blimedlem

Det var lika enkelt som hos Unga Aktiesparare och man kan även här betala med Swish.

Det är inte utbildningarna som lockar just mig, men jag är nyfiken på resten av verksamheten. Jag gillar särskilt den självpåtagna rollen att föra de mindre aktieägarnas talan och vrida om armen på bolag, styrelser och större aktieägare när de inte tillvaratar mindre aktieägares intressen.


Att ge bort aktier för att inspirera till lärande

Jag ska ge bort aktier i tre bolag till barn i tioårsåldern. Hoppas att de inte läser det här före julafton…

Oavsett hur mycket man köper aktier för tycker jag att det är viktigt att de inte fokuserar på beloppen. Även små summor kan i barns värld kännas som astronomiska belopp. Därmed blir det snarare fokus på den procentuella utvecklingen än beloppen i kronor och ören. Jag vill inte heller att de fokuserar för mycket på aktiekursen, utan mer på bolaget.

Mitt val av aktier – men inget jag rekommenderar!

Min tanke var att välja tre bolag med produkter som barnen kan förstå och relatera till. Förhoppningen är att det ska bli intressanta jämförelser av bolagen och att vi ska kunna diskutera likheter och skillnader ur åtskilliga aspekter under årets gång.

Bolagen är inte utvalda för att jag förväntar mig att att de ska ge god avkastning. Kanske är det mer lärorikt om det inte går så bra och det bästa vore att de har helt olika utveckling. Om det blir nyemissioner kommer de får lära sig vad det innebär. Vidare bör ju de som investerar i aktier sprida riskerna (diversifiera) och det talar också emot att man köper tre bolag som är ganska jämförbara.

Enligt Murgatas policy får jag inte äga aktier i bolag som Murgata analyserar och skriver jag till exempel rapportkommentarer måste jag uppge om jag eller mina närstående äger aktier. Det är åtminstone opraktiskt, så jag har därför valt att undvika bolag i hälsovårdssektorn trots att den ligger mig varmt om hjärtat.

Jag köpte följande aktier under den senaste veckan:
Axkid (bilbarnstolar)
Hövding (“hjälm” som blåses upp i fallet)
MIPS (rotationsskydd för hjälmar)

Om jag hade valt ett fjärde bolag skulle det bli Autoliv (med sina krockkuddar), även om det är lite mer komplext på grund av sin storlek.

Betrakta alltså inte de här bolagen som aktietips. Se om några av våra Fokusbolag intresserar dig. Några exempel som skulle kunna lämpa sig för liknande jämförelser:

Uppföljning av aktierna

Jag inbillar mig inte att de ska bli fulländade investerare enbart på grund av det här, men vi kommer följa upp bolagen under årets gång. Allt från vad bolaget gör, hur de tjänar pengar, vilka som utgör ledning/styrelse/aktieägare, lite översiktligt om värdering och så vidare.

Ambitionsnivån är att betrakta bolagen/aktierna ur olika aspekter under fem minuter per bolag en gång per månad under 2020. Det blir totalt en timme per bolag och räcker ganska långt för att göra en första bedömning av ett bolag som skulle kunna vara intressanta att investera i. Det kommer vara korta resonemang om olika faktorer man kan titta på när man gör en första bedömning av ett bolag.


Följ Murgata!

Det är här på Murgata.se som vi är som mest hemma, men följ oss även på sociala medier:

  1. Murgata har störst aktivitet på Twitter, så de som följer @MurgataER där kommer inte missa något.
  2. Vi finns även på Facebook och där lägger vi också ut en hel del av det som publiceras här. Följ oss gärna på Facebook också: @MurgataER
  3. Prenumerera på våra utskick nedan eller här!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander eller närstående äger aktier i Axkid, Hövding och MIPS.
Björn Olander äger inte och får heller inte äga aktier i Elos Medtech.
Murgata sponsras finansiellt av bolaget för bland annat analysbevakning.
Läs mer om Murgatas hantering av intressekonflikter med mera här.