Home Tags 1Q19

Tag: 1Q19

C-RAD

C-RAD: Rapportkommentar Q1 2019

Försäljningen växte med 40% i Q1, men orderingången minskade. En stor anledning till minskningen var en order på distributionsprodukter till NKS föregående år, vilket inte är bolagets huvudfokus. Resultatet på EBIT-nivå förbättrades till 1.2 (-4.7) SEKm och det var fjärde kvartalet i rad med lönsamhet på den nivån.
Biogaia Osfortis

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2019

Biogaia växte med 2% i lokala valutor. Den tidigare kommunicerade förändringen av royalty från Nestlé från och med årsskiftet tynger såväl försäljning som resultat och marginaler. EBIT försämrades till 46.4 (56.2) SEKm beroende på royaltyförändringen och ambitiösa satsningar på exempelvis utveckling. Kostnadsökningarna är till stor del planenliga och tidigare kommunicerade, men VD framhåller att det är en kortsiktig effekt.
Celllavision DC-1

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2019

Cellavision växte 31% i lokala valutor. Samtliga tre regioner växte, men det är stora fluktuationer mellan kvartalen. EBIT förbättrades till 34.9 (23.3) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 33.6 (29.9) procent. Sammantaget ett bra kvartal trots att det nya instrumentet DC-1 inte hann generera någon försäljning i Q1.

Boule: Rapportkommentar Q1 2019

Boule Diagnostics växte med 19% i Q1. Samtliga regioner och produktgrupper förbättrades jämfört med föregående år. EBIT och EBIT-marginalen kom dock in något sämre. Bolaget upprepade att FDA-åtgärderna väntas vara slutförda under Q3 2019.
Probi Frisk Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q1 2019

Försäljningen i Q1 växte med 10% i lokala valutor, men jämförelsekvartalet var ovanligt svagt. Rörelseresultatet förbättrades något med hjälp av den högre försäljningen och trots offensiva marknadssatsningar. Såväl VD som CFO lägger sitt första kvartal bakom sig och tonen i rapporten är positiv.
Biotage

Biotage: Rapportkommentar Q1 2019

Biotage växte den underliggande försäljningen med 6% och nådde med hjälp av förvärv och positiva valutaeffekter en total tillväxt på 19%. EBIT förbättrades, men EBIT-marginalen var oförändrad på 20%. Rekryteringsprocessen av en ny VD pågår fortfarande.
Xvivo Perfusion XPS

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q1 2019

Tillväxten inom varm perfusion var över 50% och kall preservation växte 8%. EBITDA och EBITDA-marginalen blev betydligt lägre än förra året, men det är planenligt och beror på omfattande satsningar på utveckling. Bolaget hoppas på besked från FDA angående PMA-ansökan under Q2.
Elos Medtech

Elos Medtech: Rapportkommentar Q1 2019

Elos Medtech växte med 22% i Q1. Det inkluderade en engångsförsäljning, men även justerat för den slog alla tre affärsområden våra förväntningar. EBIT kom in betydligt över våra estimat, vilket delvis förklaras av engångsintäkten. Vi kommer sannolikt höja estimaten. Vårt motiverade värde inför rapporten var SEK 115 per aktie.
GHP Specialty Care - Knee surgery

GHP: Rapportkommentar Q1 2019

GHP växte organiskt med 17% i Q1. Norden växte med 13% organiskt, medan International minskade. Vårdsamverkan ökade kraftigt, men rapporterade liksom i jämförelsekvartalet ett resultat nära noll. EBITDA-marginalen expanderade till 12.8 (9.3) procent, vilket hade varit en marginell nedgång utan redovisningsförändringar.

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2019

Vitrolife ökade försäljningen med 12% i lokala valutor, vilket till stor del drevs av det nya affärsområdet Genomics. Det största och relativt mogna området Media växte med hela 14% i Q1. EBITDA marginalen på 40% var oförändrad jämfört med föregående år.