HomeBolagskommentarCellavision: Rapportkommentar Q1 2019

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2019

Cellavision: Stark tillväxt och expanderade marginaler

Cellavision växte 31% i lokala valutor. Samtliga tre regioner växte, men man bör ha i åtanke att det är betydande kvartalsvariationer. EBIT förbättrades till 34.9 (23.3) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 33.6 (29.9) procent. Sammantaget ett bra kvartal trots att det nya instrumentet DC-1 inte hann generera försäljning i Q1.

Cellavisions försäljning växte med 34% till 103.9 (77.6) SEKm. Den organiska tillväxten justerat för valutor var 31%.

Alla tre regionerna växte jämfört med föregående år. Tittar vi på detaljerna är det ännu större kvartalsvariationer än vanligt, men de tar till stor del ut varandra. Därför bör man som vanligt inte lägga alltför stor vikt vid hur enskilda kvartal faller ut totalt sett när man drar slutsatser om framtiden. Men det var onekligen ett starkt kvartal och även årstakten (R12) har kommit upp rejält under de senaste året.

Cellavision Q1 2019 försäljning
Källa: Murgata och bolaget

Marginaler

Bruttomarginalen i Q1 var 74.1 (74.4) procent. Faktorer som produktmix, geografisk mix och valutafluktuationer påverkar utfallet, så några tiondelsprocent lägre bruttomarginal än föregående år får betraktas som litet. Nya lanseringar kan påverka den bilden framöver, men lägre priser på den nya kategorin av instrument behöver inte nödvändigtvis innebära lägre bruttomarginaler.

Cellavision Q1 2019 bruttomarginal
Källa: Murgata och bolaget

EBIT i Q1 kom in på 34.9 (23.2) SEKm, vilket expanderade EBIT-marginalen till 33.6 (29.9) procent. Vi noterar även att aktiveringarna minskade till 4.1 (6.5) SEKm, så den underliggande förbättringen är ännu bättre än vad som framgår av EBIT.

Cellavision Q1 2019 EBIT-marginal
Källa: Murgata och bolaget

EBIT-marginalen legat i närheten av 30% under de senaste åren. Målet är att den ska överstiga “20% över en konjunkturcykel”, vilket just nu inte framstår som särskilt utmanande.


Försäljning per region

Americas: 52.5 (40.8) SEKm; 28% tillväxt

Cellavision Q1 2019 Americas
Källa: Murgata och bolaget

EMEA: 38.5 (24.6) SEKm; 57% tillväxt

Cellavision Q1 2019 EMEA
Källa: Murgata och bolaget

APAC: 12.9 (12.2) SEKm; 6% tillväxt

Cellavision Q1 2019 APAC
Källa: Murgata och bolaget

Övrigt

Det nya instrumentet DC-1 fick sitt CE-märke i februari och lanseringsaktiviteter pågår. De första leveranserna och ordrarna har kommit in, men ingen försäljning inkluderades i Q1. Bolaget håller nere förväntningarna på den initiala försäljningen och kallar det en “controlled ramp-up”.

Bolaget kör igång studierna som krävs för att få regulatoriska godkännanden i USA och senare även Kina.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Cellavision. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Cellavision finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,712FollowersFollow
320SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick