Biogaia: Rapportkommentar Q1 2019

Biogaia: Lägre royalty och sämre resultat

Biogaia växte med 2% i lokala valutor. Den tidigare kommunicerade förändringen av royalty från Nestlé från och med årsskiftet tynger såväl försäljning som resultat och marginaler. EBIT försämrades till 46.4 (56.2) SEKm beroende på royaltyförändringen och ambitiösa satsningar på exempelvis utveckling. Kostnadsökningarna är till stor del planenliga och tidigare kommunicerade, men VD framhåller att det är en kortsiktig effekt.

Biogaia växte med 9% till 171.3 (156.6) SEKm i Q1, vilket motsvarade en ökning på 2% i lokala valutor.

Biogaia Q1 2019 intäkter
Källa: Murgata och bolaget

Bruttomarginalen minskade till 72.6 (73.9) procent. Det berodde främst på royaltyförändringen som hade en negativ inverkan på Barnhälsa, medan bruttomarginalen inom det mindre området Vuxenhälsa förbättrades.

Biogaia Q1 2019 EBIT
Källa: Murgata och bolaget

EBIT försämrades till 46.4 (56.2) SEKm, vilket motsvarar en minskning av EBIT-marginalen till 27.1 (35.8) procent. Förutom den lägre bruttomarginalen ökar kostnaderna för forskning inklusive Metabogen som inte var konsoliderat i jämförelsekvartalet (konsoliderades 6 april 2018). Satsningar inom Biogaia Pharma driver också upp kostnaderna i linje med bolagets tidigare kommunikation. Införandet av ERP-system (affärssystem) ökar också kostnaderna.

I VD-ordet kommenteras kostnadsökningen:
“Jag ser naturligtvis inte detta som en bestående trend utan en kortsiktig effekt av att vårt royaltyavtal med Nestlé förändrades vid årsskiftet samtidigt som vi satsar kraftigt i verksamheten.”


Barnhälsa minskade valutajusterat pga royaltyförändring

Försäljningen inom Barnhälsa växte med 1% till 133.6 (131.7) SEKm (-5% valutajusterat). Som tidigare meddelats minskar royaltyintäkterna från Nestlé från årsskiftet, så det här är första kvartalet då effekten av det syns. Produktförsäljningen ökade med 12% (4% i lokala valutor) det drevs främst av försäljning av Protectis droppar. Försäljningen av droppar ökade i alla regioner. Protectis tabletter ökade i APAC, men var i stort sett oförändrat i övriga regioner. Med tanke på den förändrade royaltyn får det betraktas som bra att bruttomarginalen på 73.5 (75.0) procent höll upp så pass väl.

Biogaia Q1 2019 barnhälsa
Källa: Murgata och bolaget

Vuxenhälsa växte med 44% valutajusterat

Vuxenhälsa ökade med 54% till 37.6 (24.4) SEKm (44% valutajusterat). Protectis tabletter “ökade kraftigt” och även munhälsoprodukter ökade. Bruttomarginalen expanderade till 69.7 (67.4) procent, bland annat på grund av god försäljning till Japan där bruttomarginalen är förhållandevis hög.

Biogaia Q1 2019 vuxenhälsa
Källa: Murgata och bolaget

Övrigt

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Biogaia. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Biogaia finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.